12:21
WIELKI BRAT PATRZY ! ! !More
WIELKI BRAT PATRZY ! ! !
darek104
Gdy zmieniasz postrzeganie zmieniasz świat
Sławomir Sokołowski
Na szczęście - po pierwsze patrzy Pan Bóg i nas kocha 😊 Oczywiście należy trzymać rękę na pulsie (być świadomym obecnych zagrożeń), ale i nie bać się tych, którzy zabijają ciało...
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Ciało też im nie pozwolę zabić ! mam prawo do samoobrony i samodzielnego myślenia !
Sławomir Sokołowski
I słusznie, ciało też jest bardzo ważne. Chodzi o drogowskaz, źródło - Kto jest naszym obrońcą, a kto wrogiem; kto proponuje wolność, prawdę, miłość, a kto śmierć i niewolę... Nie bójmy się sług diabła, ale módlmy się za nich, stawiajmy im opór, a przede wszystkim ufajmy Panu Bogu...
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Najwięksi męczennicy -Świeci padali ofiarami lucyferian pomimo ogromnej wiary ! Dusze otrzymają zbawienia , ale o ciała musimy sami zadbać !
Sławomir Sokołowski
Mamy dbać o ciało i o duszę... :) Ostatecznie Pan Bóg nas karmi (jak Żydów na pustyni), ale nie zawsze podkłada pod pyszczek...