Czy istnieje piekło?

Czy istnieje piekło? Upadek moralności i zanik poczucia grzechu prowadzi do odrzucania radosnej prawdy o zbawieniu, w tym również objawionej prawdy o istnieniu piekła. Sama myśl o wiecznej karze …
przeciwherezjom
@Jota-jotka rozważanie okropności piekła pomaga wyjść z egoizmu. Bardzo. Bo gdy widzę wewnętrznie tę potworność, wczuwam się w nią, to myślę sobie, że nie życzę tego największemu wrogowi, nawet takim, jak elkam.... I dochodzę do wniosku, że muszę się za nich modlić, oddawać codzienne udręki, pościć.
Jota-jotka
Dziękuję za Twoją wrażliwość i to ,że dzielisz się tym ze mną.

Ja w swoich rozważaniach zawsze odnoszę się do Boga i z Nim szukam prawdy o sobie samej , szukam pomocy na drodze wiary za życia tu na ziemi ,modląc się świadomie
Ojcze nasz...
Ale nas zbaw od Złego. WIERZE
Jota-jotka
,,W momencie śmierci każdy człowiek stanie przed Chrystusem jako jedyną rzeczywistością.
Nie będzie się mógł wycofać, nie będzie mógł Go ominąć – będzie musiał podjąć decyzję przyjęcia lub odrzucenia daru Jego miłości.
Ci wszyscy ludzie, którzy w czasie ziemskiego życia bardziej umiłowali zło aniżeli dobro i stali się
absolutnymi egoistami, w momencie śmierci znienawidzą i odrzucą miłość, jaką …More
,,W momencie śmierci każdy człowiek stanie przed Chrystusem jako jedyną rzeczywistością.
Nie będzie się mógł wycofać, nie będzie mógł Go ominąć – będzie musiał podjąć decyzję przyjęcia lub odrzucenia daru Jego miłości.
Ci wszyscy ludzie, którzy w czasie ziemskiego życia bardziej umiłowali zło aniżeli dobro i stali się
absolutnymi egoistami, w momencie śmierci znienawidzą i odrzucą miłość, jaką są kochani przez Boga.,,

Każdy z natury jest po części egoistą ,,ja,, .
Jest w tym momencie ogromne pole do działania dla Złego 🤔
Weronika....S
Piekło to miejsce, gdzie nie ma Boga, na które sami się skazujemy, izolując się za życia od Boga i wyznaczonych przez Niego norm.
Elkam
@Weronika....S A to Pan Bóg jakieś "normy" ustalił ? ...czy "przykazania"nadał?... bo to znaczna różnica paniusiu. :))
przeciwherezjom
Od kiedy sługus reżimowego rządu ma patent na Słowo Boże??? A rozumiem, tak jak kolega Szumo został wyznaczony na "ewangelizatora" przez bp Długosza, tak i koleś elkam także ma tam swoje miejsce.
Nie dość wam że znęcacie się nad polskim Kościołem i nad ludźmi to jeszcze bezczelnie udajecie pobożnych, pisowscy obłudnicy - precz, albo się nawróćcie!!!
Tymoteusz
@Przeciwherezjom

Elkam :
@Weronika....S A to Pan Bóg jakieś "normy" ustalił ? ...czy "przykazania"nadał?... bo to znaczna różnica paniusiu. :))”

Elkam („sługus reżimowego rządu” - bardzo trafny zwrot) jak zwykle czepia się słów, i jak zwykle niewiele rozumie z języka polskiego (co już wcześniej pokazywałem), czyli zapewne z czegoś ta jego niewiedza wynika...
przeciwherezjom
Rzeczywiście, nawet wcześniej nie wczytywałem się w te brednie elkama "A to Pan Bóg jakieś "normy" ustalił ? ...czy "przykazania"nadał?" - to credo żywcem stalinowskiego komunisty, ew. bergoglia
przeciwherezjom
ISTNIEJE!!!