Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks40
lt.news

Pagrindinės „Querida Amazonia“ ištraukos: ir vėl užsimenama apie Pachamamą

Pranciškaus apaštališkasis raginimas, kuris buvo paviešintas kelios valandos prieš šį oficialiai paskelbiant (vasario 12 d.), atmeta vedusių vyrų įšventinimo idėja, nes šis klausimas nėra vien tik apie „didesnį įšventintų ministrų, galinčių laikyti Eucharistiją, buvimą“ (93).

Jis taip pat pagrindžia „Pachamamos“ stabo naudojimą Amazonės sinode (79): „Galima tam tikru būdu įsisavinti vietinį simbolį, nebūtinai laikant jį stabmeldyste“.

Pranciškus ragina misionierius reaguoti į mitus, religinius festivalius ir kitokią „dalinę ar klaidingą religinę išraišką“ parodant „įtaigų dvasingumą“.

Apie moterų įšventinimus (100) Pranciškus sako, kad „tai priverstų mus klerikalizuoti moteris, sumenkintų didelę to, ką jos jau įvykdė, vertę ir subtiliai jų nepakeičiamą indėlį paverstų ne tokiu efektyviu“.

Pažymėtina, kad dokumente neminimi „klimato pokyčiai“ ir nekalbama apie „sielos išganymą“.

#newsMbvayvblbg