Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks86

Sự điên rồ là làm điều tương tự lặp đi lặp lại và mong đợi một kết quả khác

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsFicwfhsekf