One more comment from CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
"Bestia wkroczy znikąd. A umiejętnościami, które zadziwią świat, doprowadzi do zakończenia wojen. Będzie miał potężny głos. Będzie bardzo inteligentny i wykreuje imponujący, charyzmatyczny wizerunek."