Clicks3.7K
Norain
1
Mládež sa pýta exorcistu VI.časť. Odpovedá: Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v NitreMore
Mládež sa pýta exorcistu VI.časť.

Odpovedá: Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v Nitre