Clicks34
vi.news

Các Giám mục Ghana ủng hộ "Thập tự chinh" chống lại "Đồng tính đồi bại"

Các giám mục của Ghana đã kêu gọi chính phủ không khuất phục trước những nỗ lực áp đặt nghị trình của chủ nghĩa đồng tính luyến ái.

Tuyên bố ngày 19 tháng 2 do Tổng Giám mục Philip Nameeh ký nhấn mạnh rằng ngay cả Tòa án Nhân quyền Châu Âu cũng đã ra phán quyết rằng hôn nhân giả đồng tính không được coi là quyền con người. .

Nameeh ca ngợi luật sư Moses Foh-Amotering, Thư ký điều hành của Liên minh quốc gia về quyền tình dục đúng đắn của con người và các giá trị gia đình, vì đã chống lại những nỗ lực của EU trong việc ép buộc các nghị trình đồng tính của họ.

Các giám mục “lên án” tất cả những người ủng hộ “thực hành đồng tính luyến ái” ở Ghana. Họ ca ngợi lập trường của Foh-Amontic và Liên minh của ông, những người đã chiến thắng “cuộc thập tự chinh chống lại đồng tính luyến ái” trong nhiều năm.

Giáo hội phản đối "thực hành đồi bại" này và lưu ý rằng Kinh thánh coi đồng tính luyến ái là "sự đồi bại và ghê tởm ngoại giáo", tuyên bố viết.

Hình ảnh: Philip Nameeh, #newsDxgiyjiqzl