25:24
Grauss
207.7K
VASSULA RYDEN - TRNAVA 2010 (2. část) MILUJTE SE, JAKO JÁ JSEM MILOVAL VÁS. Svědectví pro dnešní dobu. Knihy Opravdového života v Bohu je možné objednat u nakladatelství Matice Cyrilometodějské na …More
VASSULA RYDEN - TRNAVA 2010 (2. část)

MILUJTE SE, JAKO JÁ JSEM MILOVAL VÁS.

Svědectví pro dnešní dobu.

Knihy Opravdového života v Bohu je možné objednat u nakladatelství Matice Cyrilometodějské na adrese:
www.maticecm.cz/index.php

Knihy pomůžou k prohloubení osobního vztahu s Bohem, hlubšího pochopení potřeby svátostí a jejich uvedení do praxe, a v neposlední řadě, také nalezení vztahu k Písmu svatému, které je nepostradatelnou směrnicí v našich mnohdy obtížných životních situacích.
Tuto knihu lze označit za velmi srozumitelnou směrnici křesťanského života, která je postavena na opravdové lásce k Bohu a bližnímu.

Tyto spisy doporučuji každému z Vás.

VASSULA RYDEN, mimo jiné, usiluje o spolupráci mezi katolickou a pravoslavnou ortodoxní Církví a zároveň nás žádá, abychom se modlili za jednotu v Církvi, protože jak sám Ježíš sdělil, Jeho tělo je rozděleno a proto nemůže Duch sv. působit podobně, jako tomu bylo v době prvotní Církve. Ježíš říká "spojte se v lásce a pokoře a já na vás vyliji svého Ducha v plnosti, zakusíte milost druhých letnic".

Sv. otec Benedikt XVI v počátku svého pontifikátu uvedl "Mým největším úkolem je smířit křesťany Východu a Západu".

KÉŽ DUCH SV. SJEDNOTÍ NAŠE KROKY A ÚMYSLY, ABY SVĚT POCHOPIL, ŽE VĚŘÍME V JEDINÉHO VZKŘÍŠENÉHO KRISTA.

BŮH VÁM ŽEHNEJ!
pzachvej
.. jsou v provozu stránky ve slovenštině: tlig.sk 🤗
snakee
a psí hlas do Nebe nedojde
snakee
jenom jestli vy nejste pan Záchvěj, Pavle 🤗
One more comment from snakee
snakee
nechci býti neslušný, tady jste na katolickém webu a jestli se vám to nelíbí, běžte diskutovat na tlig, tam já určitě nepolezu
Damašek
za 1. pokud chcete vůbec vědět, koho zde kritizujete z "rádoby" pohledu pravověrných karolíků, přečtěte si nejprve tyto stránky, kde je Změna postoje Kongregace pro nauku víry ve Vatikánu (CDF) vzhledem k Opravdovému Životu v Bohu (TLIG).
www.tlig.org/…/contents
Pak se o tom můžeme fundovaněji bavit.
Za 2. kdo jste, že si nárokujete právo vynášet soud na někým, koho oslovil Bůh? Jsme jen …More
za 1. pokud chcete vůbec vědět, koho zde kritizujete z "rádoby" pohledu pravověrných karolíků, přečtěte si nejprve tyto stránky, kde je Změna postoje Kongregace pro nauku víry ve Vatikánu (CDF) vzhledem k Opravdovému Životu v Bohu (TLIG).
www.tlig.org/…/contents
Pak se o tom můžeme fundovaněji bavit.
Za 2. kdo jste, že si nárokujete právo vynášet soud na někým, koho oslovil Bůh? Jsme jen prach a v prach se obrátíme.
Za 3) kdo jste, že si nárokujete právo určovat, skrze koho bude Ježíš předávat Svá Slova? O tom, koho si Ježíš pro to vybere nerozhoduje ani Katolická církev ani nikdo jiný, jen Ježíš jako Bůh sám
Za 4) nemyslete si, že tím, že jste římsko katolíci vás činí automaticky preferovanými Ježíšem před ostatními křesťany
za 5) zamysleme se v tomto duchu nad sebou, zda se nechováme jako farizeové? Čteme vůbec Nový Zákon. Cožpak Ježíš nepochválil například Samaritána? A jak to těm "rádoby" pravověrným Židům vadilo, že?
za 6) neposuzujte tyto věci pohledem lidským, ale snažte se na ně dívat jako Bůh. Lidský pohled je povrchní a zavádějící.
za 7) schizma je rozkol. Jednota je opak. Znovu já podle Vás opakuji Vassula má pomoct sjednotit to, co bylo rozděleno
snakee
ještě jednou, pro méně chápající, v KC je předává apoštolská tradice a ne schizmatici
Damašek
Špatně jsem se vyjádřil ohledně důležitosti. Chtěl jsem pochopitelně říct, že je špatné odsuzovat lidi, kteří předávají Ježíšova a Mariina poselství. Dále víme, že pravděpodobně se pravoslavná církev staví celkově spíše negativně k Vassule. I když to je zřejmě individuální. Je to proto, že se Ježíš v kontaktu s Vassulou zmiňuje o katolické církvi, například mluví o papeži jako Petrovém …More
Špatně jsem se vyjádřil ohledně důležitosti. Chtěl jsem pochopitelně říct, že je špatné odsuzovat lidi, kteří předávají Ježíšova a Mariina poselství. Dále víme, že pravděpodobně se pravoslavná církev staví celkově spíše negativně k Vassule. I když to je zřejmě individuální. Je to proto, že se Ježíš v kontaktu s Vassulou zmiňuje o katolické církvi, například mluví o papeži jako Petrovém nástupci., které ho tím oficiálně uznává jako hlavu církve, kterou založil. To je jedna z mnoha nepřímých známek pravosti těchto poselství. Právě proto mají podle mě například pravoslavní problém s Vassulou, protože oni by papeže jako hlavu svoji církve neuznali. Pochopil jsem, že Ježíš si ale přeje sjednocení církve pod vedením Petrova nástupce. Je třeba si uvědomit, že Ježíš zdůrazňuje, že miluje katolíky, pravoslavné i evangelíky stejně. Ti všichni mu patří. Chce, aby opět byli všichni jedno. Aby tvořili jednu skutečnou a opravdovou církev, kterou lidi svou hříšností a pýchou rozdělili. Jako velká překážka tomuto sjednocení pochopitelně stojí pýcha lidí, pokořit svá srdce, hledat Boží vůli atd....Schizmatici jsou ti, kteří církev rozdělili. Vassula naopak je povolána Ježíšem, aby se podílela na sjednocení církve. Osobně si nedovedu představit, že například pouhým přemýšlením by dospěli všichni evangelíci k tomu, že mají uznat našeho papeže a najednou slavit s námi (katolíky) eucharistii a chodit ke zpovědi. A pravoslavní například neuznávají náš křest na rozdíl od katolíků. Aby se sjednotila církev, musí zakročit Bůh a proměnit srdce všech křesťanů. Mimochodem Vassule Ježíš sdělil, že Mariánské zjevení v Garabandalu je pravé. Katolická církev zatím toto zjevení oficiálně neuznala jako pravé. Toto zjevení bylo v rámci katolické církve. A mimo jiné skrze toto zjevení někteří evangelíci konvertovali ke katolické církve. Kdo upřímně miluje Pannu Marii a čte Písmo pod vedením Ducha Svatého pozná, že toto zjevení je pravé, i když to katolická církev zatím neuznala. Neuznala to zatím právě kvůli tomu, že spoustu kněží a biskupů má zatvrzelá a pyšná srdce. A tento fakt o kněžích již Panna Maria potvrdila i v zjeveních oficiálně katolickou církvi uznaných např. La Sallete. Ježíš nás vyzývá - nás všechny křesťany, abychom se konečně probudili, obrátili a začali naslouchat Jeho Hlasu.
snakee
v KC je předává apoštolská tradice a ne schizmatici @Damašek
Damašek
No tak to je samozřejmé, že by se měl modlit každý za to, aby došel pravé spásy od Ježíše. Jistě je to mnohem důležitější, než odsuzovat někoho, kdo předává Ježíšova nebo Mariina slova.
snakee
@Damašek modlete se v prvé řadě sám za sebe, aby jste došel pravé spásy od Ježíše Krista
Damašek
Vy všichni, kteří zde odsuzujete Vassulu, která předává lidstvu poselství Ježíše Krista, které se naprosto slučují s biblí, lituju že nejste pod vlivem Ducha Svatého. Otevřte svá zatvrzelá srdce dříve, než bude pozdě. Modlím se za vás. S takovým přístupem nemůžete pochopit ani Písmo Svaté. Chválím nádherný příspěvek Grausse
snakee
Pane Bože, račiž nás při zdravém rozumu zachovati a od jurodivých bab nás chrániti, amen
ľubica
@Gábi 🤗
áno, sú heretické..... viď správy z 4/2011: žiaľ len v nemčine a v portugalštine....
ľubica— 8.6.2011 01:50:32:
Na nasledovných linkoch nižšie sú najnovšie postoje /apríl 2011 / duchovnej hierarchie, ktorá skúmala aktivity tejto kontroverznej osoby Vassuly Ryden a záver je nasledovný:
PANI VASSULA RYDEN JE EXKOMUNIKOVANÁ...
Celý text je v nemčine.
kirchlich.net/…/vassula-ryden-e…More
@Gábi 🤗

áno, sú heretické..... viď správy z 4/2011: žiaľ len v nemčine a v portugalštine....

ľubica— 8.6.2011 01:50:32:
Na nasledovných linkoch nižšie sú najnovšie postoje /apríl 2011 / duchovnej hierarchie, ktorá skúmala aktivity tejto kontroverznej osoby Vassuly Ryden a záver je nasledovný:

PANI VASSULA RYDEN JE EXKOMUNIKOVANÁ...

Celý text je v nemčine.

kirchlich.net/…/vassula-ryden-e…

www.kath.net/detail.php

PORTUGALSKY
padremarcelotenorio.blogspot.com/…/vassula-ryden-e…

TV tu na Gloria
gloria.tv/post/zJnZbGKrPLVP4gVLGidnZ3QKj

kanál používateľa -odborníka na sekty:
www.youtube.com/user/catolicoromano

Stálo by to za to, úprimne prehodnotiť toto stanovisko !!!

😇
Gábi
Ač nerada, tak musím napsat, že jsem měla možnost si poslechnout na nahrávce z letošních exercicií P.Jamese jak upozorňoval, abychom si dávali pozor na falešné proroky.Pak se zmínil o Řekyni ortodoxní, která píše automatickým psaním a má důvěrný vztah s Ježíšem.Prý hodně lidí čte její knihy.On osobně řekl, že se mu zdají heretické a upozorňoval, že máme číst raději písmo svaté a …More
Ač nerada, tak musím napsat, že jsem měla možnost si poslechnout na nahrávce z letošních exercicií P.Jamese jak upozorňoval, abychom si dávali pozor na falešné proroky.Pak se zmínil o Řekyni ortodoxní, která píše automatickým psaním a má důvěrný vztah s Ježíšem.Prý hodně lidí čte její knihy.On osobně řekl, že se mu zdají heretické a upozorňoval, že máme číst raději písmo svaté a katechismus.Též doporučoval knihy Jana PavlaII.Nezmínil se vyloženě, že je falešný prorok to né, ale aby lidé upřednostňovali jiné knihy.Každopádně sama za sebe mohu říct, že mi poselství života v Bohu docela pomohly, když jsem se obracela, tak nechci nijak odsuzovat, ale vážím si názoru tohoto duchovního otce.
Gábi
Za Vassulu a čtenáře Opravdového života v Bohu
Nebeský Otče,
ve jménu Tvého Syna Ježíše Krista
se stavíme proti všem zlým duchům,
kteří útočí na Vassulu
a čtenáře Opravdového života v Bohu.
Ve Tvém jménu se modlíme proti všem prokletím,
všem nenávistným a zlým záměrům.
V Tvém jménu odmítáme všechny tyto zlé duchy
a prosíme, aby předrahá Krev Ježíše Krista
pokryla a chránila Vassulu a …More
Za Vassulu a čtenáře Opravdového života v Bohu
Nebeský Otče,
ve jménu Tvého Syna Ježíše Krista
se stavíme proti všem zlým duchům,
kteří útočí na Vassulu
a čtenáře Opravdového života v Bohu.
Ve Tvém jménu se modlíme proti všem prokletím,
všem nenávistným a zlým záměrům.
V Tvém jménu odmítáme všechny tyto zlé duchy
a prosíme, aby předrahá Krev Ježíše Krista
pokryla a chránila Vassulu a všechny,
kdo s ní spolupracují.
Ať Maria, Matka Církve a Královna andělů provází
a chrání Vassulu v jejím poslání a během cest.
Amen

Pro všechny ty, kteří věří, že je prorokem dnešní doby a čtou
její poselství. 🤗
ľubica
Na nasledovných linkoch nižšie sú najnovšie postoje /apríl 2011 / duchovnej hierarchie, ktorá skúmala aktivity tejto kontroverznej osoby Vassuly Ryden a záver je nasledovný:
PANI VASSULA RYDEN JE EXKOMUNIKOVANÁ...
Celý text je v nemčine.
kirchlich.net/…/vassula-ryden-e…
www.kath.net/detail.php
PORTUGALSKY
padremarcelotenorio.blogspot.com/…/vassula-ryden-e…
TV tu na Gloria
gloria.tv/post/…More
Na nasledovných linkoch nižšie sú najnovšie postoje /apríl 2011 / duchovnej hierarchie, ktorá skúmala aktivity tejto kontroverznej osoby Vassuly Ryden a záver je nasledovný:

PANI VASSULA RYDEN JE EXKOMUNIKOVANÁ...

Celý text je v nemčine.

kirchlich.net/…/vassula-ryden-e…

www.kath.net/detail.php

PORTUGALSKY
padremarcelotenorio.blogspot.com/…/vassula-ryden-e…

TV tu na Gloria
gloria.tv/post/zJnZbGKrPLVP4gVLGidnZ3QKj

kanál používateľa -odborníka na sekty:
www.youtube.com/user/catolicoromano

Stálo by to za to, úprimne prehodnotiť toto stanovisko !!!

🤗
Grauss
Díky za komentáře, neboť:
Matouš 10, 32-33
"32Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; 33kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi."
Matouš 10, 40-41a
40Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. 41Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka
PROMLUV K MÉMU …More
Díky za komentáře, neboť:

Matouš 10, 32-33

"32Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; 33kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi."

Matouš 10, 40-41a

40Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. 41Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka

PROMLUV K MÉMU LIDU A PŘIPOMEŇ MU
Klaus
eine wichtige Information für jene welche die Texte von Frau Ryden lesen.
kirchlich.net/…/vassula-ryden-e…
Grauss
Znovu podotýkám, že se nejedná o zákaz.
A i kdyby došlo k oficiálnímu zákazu, tak to přesto nevypovídá o tom, že tyto spisy nejsou inspirované Bohem. Jistě si totiž vzpomínáte na situaci, která se odehrávala v letech 1959-1978 kolem sestry Faustýny Kowalské. Kdy byly Kongregací zakázány spisy, které šířily její učení a rovněž (dnes velmi známý) obraz Božího milosrdenství. Po intervenci …More
Znovu podotýkám, že se nejedná o zákaz.

A i kdyby došlo k oficiálnímu zákazu, tak to přesto nevypovídá o tom, že tyto spisy nejsou inspirované Bohem. Jistě si totiž vzpomínáte na situaci, která se odehrávala v letech 1959-1978 kolem sestry Faustýny Kowalské. Kdy byly Kongregací zakázány spisy, které šířily její učení a rovněž (dnes velmi známý) obraz Božího milosrdenství. Po intervenci papeže Jana Pavla II. byl zákaz zrušen a v roce 1993 byla Faustýna Kowalská prohlášena za blahoslavenou.

Podotýkám, že když jsem pročítal Deníček sestry Faustýny a porovnával s Opravdovým životem v Bohu, tak jsem našel mnoho stejných charakteristických rysů. Nepochybuji o tom, že Opravdový život v Bohu jsou skutečně poselství inspirované živým Kristem, podobně jako tomu bylo v případě spisů svaté sestry Faustýny Kowalské.

Vyjádření kardinála Ratzingera a pohled na spisy "Opravdového života v Bohu" z hlediska Církevního práva - Anthony W. Jeremy:

Anthony W. Jeremy

Otec James Fannan podrobně zkoumá a komentuje oznámení vydané posvátnou kongregací pro nauku víry:

Katolická církev a Vassula Ryden

Modlitba je cesta k vyřešení veškerých nejasností a problémů, proto Vás prosím, užívejme tento mocný prostředek, který nám byl dán.

BŮH VÁM ŽEHNEJ!