szuirad1
3311

Św. Magdalena Zofia Barat. 24 maja.

We Francji, dziesięć lat przed wybuchem wielkiej rewolucji, ferment XVIII-wiecznej antyfilozofii rozchodzi się złowieszczo w wyższych sferach społeczeństwa, a w otchłani lóż masońskich dojrzewa decyzja o wydaniu decydującej walki chrześcijańskiemu porządkowi świata. Pan Bóg dopuszcza do realizacji knowań swoich nieprzyjaciół, aby doświadczyć swój lud, ale jednocześnie powołuje kolejnych wojowników świętej sprawy. Czasem są to gorliwi kapłani, czasem przywódcy wojskowi zasłużeni w zbrojnej walce z zastępami królestwa ciemności, a innym razem osoby zupełnie niepozorne ze światowego punktu widzenia, a jednak to właśnie przez nie Bóg wszechmogący dokonuje niesłychanych dzieł, pamiętanych przez wieki.

Właśnie w takich okolicznościach przychodzi na świat trzecie dziecko państwa Barat, właścicieli niewielkiej winnicy w Joigny w Burgundii. Dziewczynka otrzymuje imię Zofia i dorasta wśród pięknej przyrody w swej rodzinnej miejscowości. Mała Zosia powraca we wspomnieniach bliskich osób, znających ją w okresie dzieciństwa, jako pełna spontaniczności, wesołości i ukochania swej miłej ojcowizny. Równocześnie była ona niezwykle zdolna i dzięki pomocy brata, który kształcił się w seminarium duchownym, ale przerwał naukę z powodu zbyt młodego wieku do przyjęcia święceń kapłańskich, uzyskała ona gruntowne wykształcenie. Zdobyła znajomość Pisma Świętego, łaciny i greki, włoskiego i hiszpańskiego, historii klasycznej i nowożytnej, a także nauk ścisłych.

Nie bez powodu jej brat Ludwik, szykujący się do misji kapłana w czasach, gdy groziło to niechybnym prześladowaniem i śmiercią, zainwestował tak dużo czasu i trudu w kształcenie swej siostrzyczki – wcześnie bowiem, bo w wieku pięciu lat, odkryła ona powołanie do życia zakonnego, odznaczała się także wielką pobożnością i wspomnianymi zdolnościami intelektualnymi. Nauka odbywana w surowej dyscyplinie była dla niej przyjemnością i pasją.

Wkrótce miało się okazać, iż... Św. Magdalena Zofia Barat
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MB Wspomożycielka Wiernych jest moją patronką.
Tego dnia przyjęłam I Komunię Świętą.
szuirad1
szuirad1
Św Donacjan i Rogacjan, męczennicy 24 maja .:ILG:. - Czytelnia: 24 maja - Święci Donacjan i Rogacjan