szuirad1
3311

Św. Magdalena Zofia Barat. 24 maja

We Francji, dziesięć lat przed wybuchem wielkiej rewolucji, ferment XVIII-wiecznej antyfilozofii rozchodzi się złowieszczo w wyższych sferach …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MB Wspomożycielka Wiernych jest moją patronką.
Tego dnia przyjęłam I Komunię Świętą.
szuirad1
szuirad1
Św Donacjan i Rogacjan, męczennicy 24 maja .:ILG:. - Czytelnia: 24 maja - Święci Donacjan i Rogacjan