Clicks1.7K

Návrh Konferencie biskupov Slovenska je neakceptovateľný. Evokuje myšlienku, že KBS zdravotne pôsobí. A očkovanie na farách neevokuje myšlienku, že KBS zdravotne pôsobí?

Návrh Konferencie biskupov Slovenska je neakceptovateľný. Evokuje myšlienku, že KBS zdravotne pôsobí. A očkovanie na farách neevokuje myšlienku, že KBS zdravotne pôsobí?

Je veľmi ťažké si predstaviť, aby duchovné služby vykonávané predovšetkým katolíckymi kňazmi ako je spoveď, prijímanie, pomazanie chorých, resp. rozhovory na duchovnú tému ako útecha trpiacich, mohli byť zaradené medzi zdravotnícke výkony.
S údivom sme si prečítali pripomienky Konferencie biskupov Slovenska (KBS) k Ministerstvom zdravotníctva SR pripravenému zákonu o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Touto otázkou sa zaoberalo aj Prezídium Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a dospeli sme k názorovému konsenzu.

Nevieme, čo viedlo KBS k tomu, aby bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie s dotknutými subjektmi vložila takéto pripomienky.

Predstava, aby nemocničná duchovná služba bola zdravotnou starostlivosťou a kňazi, ktorí ju poskytujú, boli zdravotníckymi pracovníkmi, evokuje myšlienku, že KBS zdravotne pôsobí.

RNDr. Monika Trechová, MPH
Foto zdroj: Internet
alianciazanedelu.sk/archiv/9777