Clicks16
vi.news

Thực tế biến thái: Francis gọi "sự cứng nhắc", "chủ nghĩa nghi lễ" là một sự biến thái

Francis đã cảnh báo một nhóm chủng sinh từ vùng Marche của Ý trong một buổi tiếp kiến ngày 10 tháng 6 về “sự khép kín và cứng nhắc” - mặc dù vấn đề của họ có thể là ngược lại.

“Ngày nay sự cứng nhắc khá là thời thượng” - ông tưởng tượng trong khi ngoài đời thực, Giáo Hội Francis có tiếng là lỏng lẻo và trác táng. Nhảy từ câu thần chú này sang câu thần chú khác, Francis kết luận rằng “sự cứng nhắc” là biểu hiện của “chủ nghĩa giáo sĩ” và nó là "một sự đồi bại của chức tư tế."

Rõ ràng là ông ta đang chiến đấu với cái bóng của chính mình vì "chủ nghĩa giáo sĩ" được định nghĩa là "chính sách duy trì hoặc gia tăng quyền lực của một hệ thống tôn giáo" mà Francis đã thực hiện kể từ khi đắc cử bằng cách thiết lập chế độ chuyên chế ở Vatican.

Khi tìm thấy một chủng sinh hoặc một linh mục trẻ “cứng nhắc”, Francis kết luận rằng “có điều gì đó tồi tệ xảy ra bên trong người đó” vì “đằng sau mọi sự cứng nhắc đều có một vấn đề nghiêm trọng, bởi vì sự cứng nhắc thiếu tính nhân văn.” Hệ tư tưởng cứng nhắc của Francis đã bao trùm lên Vatican cho thấy điều này là đúng.

Francis chuyển sang câu thần chú thứ ba của mình, “Hãy để lời cầu nguyện không phải là chủ nghĩa nghi lễ” bởi vì “sự cứng nhắc luôn luôn kết thúc trong chủ nghĩa nghi lễ; hãy để sự cầu nguyện là một dịp gặp gỡ cá nhân với Chúa ”. Đây là một cuộc luận chiến hiển nhiên chống lại phụng vụ mặc dù sự suy đồi trong phụng vụ mà Francis cổ vũ bằng những tuyên bố như vậy là một công thức chắc chắn cho sự suy tàn của Giáo hội.

Francis 84 tuổi không có khả năng hiểu được những thách thức tâm linh hiện tại bởi vì ông ta bị mắc kẹt trong tâm lý của những năm sáu mươi và trong một hệ tư tưởng vô trùng của Dòng Tên thay thế lòng sùng đạo và chiêm ngưỡng bằng sự phục vụ và hoạt động mù quáng.

#newsDiffbbvxah