Clicks70

XEM CÁI NÀY ĐI! Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban phước cho vị thần "Pachamama"

DefendTruth
Vườn Vatican, ngày 4 tháng 10 năm 2019.