Clicks69
Rafał_Ovile
Mercy without justice ... Miłosierdzie bez sprawiedliwości... "Mercy without justice is the mother of dissolution; justice without mercy is cruelty.” St. Thomas Aquinas Miłosierdzie bez sprawiedliwoś…More
Mercy without justice ... Miłosierdzie bez sprawiedliwości...

"Mercy without justice is the mother of dissolution; justice without mercy is cruelty.” St. Thomas Aquinas

Miłosierdzie bez sprawiedliwości jest matką nieporządku; sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem." Sw. Tomasz z Akwinu

Today, pilgrims are not admitted to the Sanctuary of Divine Mercy in Łagiewniki, Poland. The army, the police and the modernists block brave pilgrims.

Dzisiaj pielgrzymi nie są przyjmowani do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w Polsce. Wojsko, policja i moderniści blokują odważnych pielgrzymów.