Clicks1.3K

Herec Jim Caviezel kritizuje uzatvorenie kostolov kvôli Covidu: Idete do lietadla. Vidíte tam množstvo ľudí. Sedia v rúškach jeden vedľa druhého. Tu sa vírus nešíri. Ale keď idete do kostola, odrazu je vírus všade

Herec Jim Caviezel kritizuje uzatvorenie kostolov kvôli Covidu: Idete do lietadla. Vidíte tam množstvo ľudí. Sedia v rúškach jeden vedľa druhého. Tu sa vírus nešíri. Ale keď idete do kostola, odrazu …More
Herec Jim Caviezel kritizuje uzatvorenie kostolov kvôli Covidu: Idete do lietadla. Vidíte tam množstvo ľudí. Sedia v rúškach jeden vedľa druhého. Tu sa vírus nešíri. Ale keď idete do kostola, odrazu je vírus všade.

Známy predstaviteľ role Ježiša Krista z filmu Mela Gibsona – Umučenie Krista, poskytol tento mesiac pre Breitbart News Daily rozhovor o svojom novom filme Neveriaci.

Hrá v ňom Američana, ktorý je unesený na Blízkom východe a ocitne sa vo väzení v Iráne.

V súvislosti s dejom filmu poznamenal, že kresťania sú stále prenasledovaný pre svoju vieru, tak v Čína alebo Iráne, ako aj v USA: „Nemusíme ísť ďalej ako do Spojených štátov, kde nemôžete teraz chodiť do kostola.“ Podľa Caviezela ale americká ústava zaručuje „neodňateľné práva“ na „život, slobodu a hľadanie šťastia“:
„Hľadanie šťastia. Prečo teda nemôžem ísť do kostola? Idete do lietadla. Vidíte tam množstvo ľudí. Sedia v rúškach jeden vedľa druhého. Tu sa vírus nešíri. Tu vírus vie, že by sa nemal šíriť, tu je rozumný. Ale keď idete do kostola, odrazu je vírus všade.“

Herec tým reagoval na plošné zákazy verejných slúžení sv. omše, v niektorých štátoch USA. Podozrivá selekcia nebezpečenstva vírusu na sekulárne a sakrálne priestory, zrejme vŕta v hlave nielen mnohým Európanom ale aj Američanom.

BM
alianciazanedelu.sk/archiv/7129
U.S.C.A.E.
ZNAMENÁ „VEZMĚTE“ SKUTEČNĚ „VEZMĚTE“?

Od té doby, co se slaví liturgie v lidovém jazyku, nahradilo se latinské accipite většinou slovem znamenajícím „vezměte“. Accipere ovšem v původním významu značí „dostat, přijímat“. A co k tomu říká rozhodující řecký originál? Výraz lambánein může být překládán aktivně jako „vzít, brát z vlastní iniciativy ke svému užívání“ nebo pasivně jako „přijmout,…More
ZNAMENÁ „VEZMĚTE“ SKUTEČNĚ „VEZMĚTE“?

Od té doby, co se slaví liturgie v lidovém jazyku, nahradilo se latinské accipite většinou slovem znamenajícím „vezměte“. Accipere ovšem v původním významu značí „dostat, přijímat“. A co k tomu říká rozhodující řecký originál? Výraz lambánein může být překládán aktivně jako „vzít, brát z vlastní iniciativy ke svému užívání“ nebo pasivně jako „přijmout, obdržet“. Druhý zmíněný význam v je Novém zákoně na místě zejména tehdy, když jde o vztah Bůh-člověk, jak připomíná Delling.1 Před Bohem jsme příjemci v plné míře.2 Je teologicky nemyslitelné, že by si nějaký člověk „bral“ z vlastní iniciativy ke svému užívání Tělo Kristovo. Proto je labéte jistě třeba chápat ve smyslu „přijměte“.

Slovu lambánein odpovídající hebrejské lkh znamená „vzít, chopit se, brát na sebe“3, ale také „přijmout, obdržet, dostat“ nebo „nechat si od někoho dát“4. Toto platí také pro jinou důležitou řeč, která je řeči Pána Ježíše příbuzná, totiž syrštinu. Výraz nsb znamená podle kořene „vzít“, podle smyslu však často „přijmout“, jak může být dokázáno z popisu svatého přijímání u sv. Efréma Syrského.5

Ostatně evangelista Lukáš zdůrazňuje, že Pán své Tělo apoštolům dal (édokén, srov. Lk 22,19).

Z Prvního listu Korinťanům se dovídáme, že ze společenství přijímajících byli vyloučeni všichni, kteří zjevně žili v těžkém hříchu (srov. 1Kor 5,6-13). Dále se tak zvaní tajní hříšníci museli zdržet svatého přijímání, pokud se nechtěli provinit proti Tělu Páně (srov. 1Kor 11,27). Přehlížení těchto upozornění s sebou přináší Boží trest (srov. 1Kor 30n.) Jak zmiňuje C. F. D. Moule6, jediné místo v Novém zákoně explicitně vztažené na přípravu na Večeři Páně se týká soudu (judgement), proto je třeba předpokládat takový ritus svatého přijímání, který v sobě nese předepsanou úctu a posvátnou bázeň.

Raně křesťanská svědectví dokládají, že novozákonní citace ohledně „dávání“ a „přijímání“ byly chápány v tom smyslu, jaký vycházel ze souvislostí:

Justin Mučedník (+ okolo 165 n. l.) vyzdvihuje, že Kristus dal pouze apoštolům své Tělo a Krev: „Neboť apoštolové ve svých zápiscích, které se nazývají evangelia, zpravují, že jim bylo nařízeno a pouze jim svěřeno toto: Ježíš vzal chléb, vzdal díky a řekl: To konejte na mou památku, toto je moje tělo; a stejně tak vzal kalich, vzdal díky a pravil: Toto je má krev.“7

Podle Órigena (cca. 185-253/4) nám daruje Kristus své Tělo a svou Krev: „Když s Ním vystupuješ, abys slavil Paschu, dává ti kalich nové smlouvy a stejně tak i chléb požehnání, daruje ti své vlastní Tělo a svou vlastní Krev.“8

Tedy s tím, co bylo dosud ukázáno, můžeme říci: ritus svatého přijímání musel viditelně vzbuzovat postoj člověka coby přijímajícího a obdarovávaného jakožto i úctu a posvátnou bázeň.

Srov. DELLING, článek Lambáno, in: ThWBNT, IV, 5n. ↩
Srov. 1Kor 4,7: „Máš něco, co bys nebyl dostal?“ ↩
Srov. H. SEEBASS, Art. lkh in: ThWBAT, IV, 590. ↩
Wilhelm GESENIUS, Hebräisches und aramäisches Wörterbuch über das Alte Testament, Berlín u. a. 196217, 389. ↩
Srov. Pierre YOUSIF, L’Eucharistie chez Saint Éphrem de Nisibe, (= Orientalia Christiana Analecta 224), Řím 1984, 298. ↩
„The only explicit reference in the New Testament to preparation for the Lord’s Supper is in terms of judgement“ (C. F. D. Moule, The judgement theme in the sacraments, in: William D. DAVIES (Vyd.), The Background of the New Testament and its Eschatology. FS C. H. Dodd, Cambridge 1956, 456. ↩
JUSTIN MUČEDNÍK, 1. apologie, 66. ↩
Hom. XIX. in Jer., in: GSC, ORIGENES III, 13, 169, řád. 30n. ↩

corpus-christi.cz/…mena-vezmete-skutecne-vezmete/
U.S.C.A.E.
bezlepkový spôsob? toto ma vždy udivovalo nie len u Vitteka však to popiera Prepodstanenie tam už žiadna múka NIE JE náš Pán Ježiš Kristus je múkový? to je luteranizmus ak vyšitý to oni veria na konsubstanciáciu po jedno je dobre že tlak ho donútil chovať sa tak ako sa má ale on neverí v Transbubstanciáciu to by nakoniec vysvetľovalo prečo nemá problém s podávaním do rúk pre neho je to len …More
bezlepkový spôsob? toto ma vždy udivovalo nie len u Vitteka však to popiera Prepodstanenie tam už žiadna múka NIE JE náš Pán Ježiš Kristus je múkový? to je luteranizmus ak vyšitý to oni veria na konsubstanciáciu po jedno je dobre že tlak ho donútil chovať sa tak ako sa má ale on neverí v Transbubstanciáciu to by nakoniec vysvetľovalo prečo nemá problém s podávaním do rúk pre neho je to len chlieb a nie Bohočlovek Ježiš Kristus aj Mikas považuje už Kristovu Krv za víno (Kristus je samozrejme prítomný aj pod spôsobom vína) a tým pádom za nehygienické keď z kalicha pije viac ako jedna osoba on sám má infekciu ale infekciu NEVERY

aby nevznikol ani náznak mylného dojmu tak samozrejme u luteránov sa nič neudeje a ani u anglikánov ja len že výmysly s bezlepkovým spôsobom chleba indikujú bludné presvedčenie
dalila
Bezlepková nie je celkom. Iba menej múky.
U.S.C.A.E.
Čo je v podstate jedno či má ešte nejaký lepok. Konsekrovaný spôsob chleba už je náš Pán Ježiš Kristus a nie chlieb. Úplne bezlepková Matéria by už asi nespĺňala jednu z podmienok platnosti Konsekrácie spôsobu chleba. Takéto provokácie na hrane ja zvlášť nenávidím.
Čestmír
Vtipný článek. Je jasné, že jsou křesťané diskriminováni. Nehodí se nového světového pořádku.
Anton Čulen
Liberálny farár J. Vittek kapituloval? Už rozdáva sv. prijímanie aj podľa rozhodnutia Svätej Stolice -do úst?
(V našom kostole až po skončení rozdávania na ruku, a to pri bohostánku: v jednom rade stoja tí, čo chcú prijať bezlepkovú hostiu, v druhom tí, ktorí z vážneho dôvodu prijímajú do úst, pričom najprv sa podá bezlepková hostia a potom tým, ktorí prijímajú do úst.) svatarodina.fara.sk
Pavol Iring
To tie modlitby a obety...
Peter(skala)
to su len slovne hračky, keby ste tam prišli a povedali, že chcete prijať Eucharistiu do ust "len" kvôli ucte ... tak by vam nedal a to rovnako ako doteraz. Dal by vam len kvôli zdravotným problemom ako napr. že sa ti trasu ruky alebo maš na rukach nejaké vyražky a pod.

Tá veta o podávaní do ust sa totiž týka len tých, ktorí maju fyzické problemy prijať do ruky. o.Vitek to tak často vysvetluje, …More
to su len slovne hračky, keby ste tam prišli a povedali, že chcete prijať Eucharistiu do ust "len" kvôli ucte ... tak by vam nedal a to rovnako ako doteraz. Dal by vam len kvôli zdravotným problemom ako napr. že sa ti trasu ruky alebo maš na rukach nejaké vyražky a pod.

Tá veta o podávaní do ust sa totiž týka len tých, ktorí maju fyzické problemy prijať do ruky. o.Vitek to tak často vysvetluje, takže nemyslím si, že by dal do ust, keby videl že nemate fyzicke problemy.
Dana22
ekans
za ty, kteří o tom potratu rozhodli
Dana22
Francúzsko sleduje boj prolajferov proti potratom.

lesalonbeige.fr/…quie-dira-t-elle-oui-a-la-vie/