Libor Halik
111.2K
Alexis Nor
odtajnený dokument o šokujúcej klinickej štúdii na vakcínu Pfizer preukazuje, že len počas prvých troch mesiacov podávania vakcín zaznamenali 42086 nežiadúcich účinkov a z toho bolo 1223 smrteľných!

infovojna.sk/…-neziaducich-ucinkov-a-z-toho-bolo-1223-smrtelnych
Viz: sknews.sk / InfoVojna
Martin - Patrón Svätý Malachiáš shares this
643
David ick a jeho vnímanie čo sa deje vo svete.