Clicks99
Stylita
32

Boží slovo na den 18.10. A.D. 2019

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’“
Lk 10,1-9
Jen jako poslední nedělní komentář pro milovníky různých plackozemí a kreacionistů ala Kábrt a jiní. Žeń je hojná, ale pravda potápěčů málo, těch kdo se potopí pro perlu do hlubiny a nebo do jeskyně, kde setrvají v úžasu.... Takže jedna z jeskyň zde: cs.wikipedia.org/wiki/Cosquerova_jeskyn%C4%9B a epochaplus.cz/5-nejzajimavejs…

Neomezujme Boha obrazem či časem. Je nade všechny obrazy a …More
Jen jako poslední nedělní komentář pro milovníky různých plackozemí a kreacionistů ala Kábrt a jiní. Žeń je hojná, ale pravda potápěčů málo, těch kdo se potopí pro perlu do hlubiny a nebo do jeskyně, kde setrvají v úžasu.... Takže jedna z jeskyň zde: cs.wikipedia.org/wiki/Cosquerova_jeskyn%C4%9B a epochaplus.cz/5-nejzajimavejs…

Neomezujme Boha obrazem či časem. Je nade všechny obrazy a nade všechny časy. A komu se to nelíbí ať jede na výlet:)www.tripadvisor.cz/Attraction_Revi…
Mates5485 likes this.
Zedad
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_18.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Chvátej, abys ke mně brzo přijel, protože Démas mě opustil – zamiloval si tento svět – a odešel do Soluně. Krescens odcestoval do Galácie a Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je tu se mnou. Vezmi s sebou také Marka, velmi dobře by mi mohl posloužit. Tychika jsem …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_18.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Chvátej, abys ke mně brzo přijel, protože Démas mě opustil – zamiloval si tento svět – a odešel do Soluně. Krescens odcestoval do Galácie a Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je tu se mnou. Vezmi s sebou také Marka, velmi dobře by mi mohl posloužit. Tychika jsem poslal do Efesu. Až půjdeš, vezmi s sebou můj plášť, který zůstal v Troadě u Karpa, také knihy a hlavně pergameny. Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Pán mu odplatí podle jeho skutků. I ty se měj před ním na pozoru, protože se postavil našemu kázání naprosto nepřátelsky. Při mé první obhajobě nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů.
2Tim 4,9-17b

Žalm:
Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.

Aby poučili lidi o tvé moci
o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
a svatý ve všech svých činech.
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají upřímně.
Zl 145(144)

Evangelium:
Lk 10,1-9

Církevní kalendář:
Svátek sv. Lukáše
Byl lékařem v Antiochii. Jako společník apoštola Pavla se setkal i s dalšími apoštoly a sesbíral a sepsal svědectví o Ježíši Kristu asi po roce 70. Jako jediný z novozákonních pisatelů nepocházel ze židovství a k evangeliu napsal i pokračování z dějin prvotní církve - Skutky apoštolů.
Původní Lukášův hrob je v Thébách (Thisvi), odkud byly jeho ostatky přeneseny přes Konstantinopol do Padovy a Prahy.
více: catholica.cz
Zedad likes this.