Clicks50

Musimy mieć...

"(...) Musimy mieć piękne sady, aby nie zazdrościć Holandii, aby każde dziecko najadło się owoców pod dostatkiem i nie potrzebowało się zakradać na cudze jabłonki, i miodu powinniśmy mieć obfitość, nie tylko do jedzenia, ale aby i na weselach nie poświęciła wódka, a miód staropolski, nasze wody winne być pełne ryb pięknych. Tyle wszystkich darów Bożych winniśmy mieć w bród dla siebie i na zbycie, bo ziemię nam Pan Bóg dał bogatą, tylko uczmy się na niej zgodnie pracować lepiej, a od tego są kursa, szkoły, kółka rolnicze."
ks. Wacław Bliziński, Wspomnienia z mego życia i pracy
Nieprzejednany Wstecznik
W tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.