Musimy mieć...

"(...) Musimy mieć piękne sady, aby nie zazdrościć Holandii, aby każde dziecko najadło się owoców pod dostatkiem i nie potrzebowało się zakradać na cudze jabłonki, i miodu powinniśmy mieć obfitość, …
Nieprzejednany Wstecznik
W tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.