05:07
Matricaria
1.2K
Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ca.1667 - 1734), In Virtute Tua. Concerto Polacco. Domine, in virtute tua. Panie, w Twej mocy król się rozweseli, A ze zbawienia, którem go obdzieli Łaskawość Twoja, będzie …More
Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ca.1667 - 1734), In Virtute Tua. Concerto Polacco.

Domine, in virtute tua.

Panie, w Twej mocy król się rozweseli,

A ze zbawienia, którem go obdzieli

Łaskawość Twoja, będzie się radował;

Boś Ty mu, Panie, wszystko to zgotował,

O co Cię prosił, czego sobie życzył.

Tyś go, o Panie, łaską Twą zaszczycił,

Błogosławieństw Twych słodkości nań zlałeś,

Koronę drogą na głowę mu wdziałeś.

Błogosławiony na wiek wieków będzie,

Na Twej prawicy w radości zasiędzie.

Bo król nadzieję swoją czerpie z Pana;

Ta mu nie będzie nigdy odebrana.

Lecz tych, którzy Cię w nienawiści mają,

Niechaj Twe ręce karzące pojmają,

Niechaj ich wrzucą w gniewie w piec ognisty;

Tam niech ich pożre ogień płomienisty.

Wytracisz synów ich z oblicza ziemi,

A ich potomstwo zaginie wraz z nimi;

Albowiem przeciw Tobie powstawali,

Słowy marnemi Tobie urągali.

Przeto ich szyki w rozsypkę obrócisz,

A niedobitki strzałami obrzucisz.

Podnieś się, Panie, i pokaż moc Twoją;

A ja Cię wielbić będę pieśnią moją.

www.ultramontes.pl/psalmy_wierszem_20.htm