Clicks587
Bratia a sestry
15. Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmrtení všetci, čo sa nebudú klaňať obrazu šelmy. 16. A pôsobí, že všetci — malí i veľkí, bohatí i …More
15. Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmrtení všetci, čo sa nebudú klaňať obrazu šelmy.

16. A pôsobí, že všetci — malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci — dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo,

17. aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena.

18. V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.