Clicks665

Špeciálny a zatiaľ Posledný Odkaz

9. októbra 2021 - odkaz od Kristíny

Ježiš Povedal, že toto je Špeciálny a môj zatiaľ Posledný Odkaz.

Čo sa teraz Deje na zemi a na celom svete, je všetko Podľa Ježišovho Plánu a Účelu a je Orchestrované Ním pre tento Čas. Jeho Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Predpovedané sa teraz postupne Odkrýva a všetko je to BIBLICKÉ. PRAVDA, ktorá sa teraz bude postupne stále viac Odkrývať, bude tiež stále viac Šokovať svet, ale PREBUDÍ SPÁČOV a OBRÁTI svet HORE NOHAMI.

Ježiš Povedal MODLITE SA! MODLITE SA viac a MODLITE SA bez Prestania. Dal mi Žalm 23 z nejakého dôvodu a tiež to v krátkosti vysvetlím:

"PÁN je môj PASTIER; nebudem mať nedostatku. 2 PASIE ma na zelených pastvinách; VEDIE ma popri tichých vodách. 3 OBČERSTVUJE moju dušu, Vodí ma na Cestách Spravodlivosti Pre OSOH JEHO MENA. 4 Aj keby som Kráčal cez údolie tieňa smrti, nebudem sa báť NIČOHO zlého; Lebo TY si SO mnou; TVOJ PRÚT a TVOJA PALICA ma POTEŠUJÚ. 5 TY PRIPRAVUJEŠ Stôl predo mnou v prítomnosti mojich NEPRIATEĽOV; POMAZÁVAŠ moju hlavu s Olejom; Môj Pohár Preteká. 6 Zaiste DOBROTA a MILOSŤ ma budú Sprevádzať po Všetky dni môjho života; a budem PREBÝVAŤ v DOME PÁNOVOM Naveky." Žalm 23:1-6.

Tí ktorí Nepoznajú Ani Nerozumejú, o čo ide. Len v krátkosti. Brat Jonathan Kleck bol Povolaný a Vyvolený Samotným Ježišom, aby Roztvoril Zvinutý Zvitok “Ale ty, Daniel, ZVIŇ a ZAPEČAŤ SLOVÁ ZVITKU Až Do ČASU KONCA. Mnohí budú chodiť sem a tam, aby Narástlo POZNANIE.” Daniel 12:4.

Ježiš mu dal všetky Dieliky Skladačky Posledného Času a je Dokončená. Youtube Zrušil jeho kanál za túto Pravdu. Prezident Trump, Špička Oštepu (v slovenskom význame "v prednej línii") je tiež jeden z Dielikov Skladačky Posledného Času.

Mnohí Nevedia Ani si Neuvedomujú, že Prezident Trump nikdy neopustil úrad, iba satanov dom. Ježiš mi Povedal, že Prezident Trump bude mať svoje 2. Prezidentské Obdobie a spýtal sa ma: čo keby mal aj 3. Obdobie?

Teraz budeme mať novú vojnu, scenár 3. svetovej vojny, ale nie vojnu, aká bola predtým. Toto je Duchovná Vojna, zápas o duše, aby boly Ušetrené a Zachránené. Prezident Trump bol Povolaný a Vyvolený Samotným Ježišom na túto Časť (Úlohu) a je zamestnaný s robením si jeho Časti i s mnohými ďalšími, ktorí mu pomáhajú za javiskom. "Lebo nič nie je Tajné, čo Nebude ODHALENÉ, Ani nič Skryté, čo Nebude ZNÁME a Príde to na SVETLO." Lukáš 8:17.

Každý z nás je rôznou Časťou Ježišovho Tela, s rôznymi funkciami, ktoré má splniť. JEŽIŠ je HLAVOU Každej Časti. Jeho Vôľa je Učinená a to všetko pre Jeho Oslávenie (Glóriu) a všetko je to Biblické.

Ježiš mi dnes ráno Povedal, že Jonathan Kleck bol Povolaný a Vyvolený, aby ODHALIL dravých vlkov v ovčích šatách a aby NAKŔMIL Ježišove Ovečky S PRAVDOU. Osvetlil všetky lži satana a tých, ktorí mu zapredali svoje duše, satanistov. Prezident Trump bol Povolaný a Vyvolený, aby OCHRÁNIL Ježišove Ovce Pred týmito satanistami a dravými vlkmi v ovčích šatách a aby Osvetlil a Odhalil aj ich a oni sú Súdení a ponesú si následky za ich zlé skutky. Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Prezidentovi Trumpovi bol Daný Prút a Palica ako v Žalme 23:4, aby nás Upokojil a Ochránil pred týmito dravými vlkmi v ovčích šatách a satanistami.

Keď sa toto teraz postupne Odkrýva, budeme tomu lepšie rozumieť. Nesmieme sa Báť, ale MODLIŤ SA a MODLIŤ SA viac a MODLIŤ SA neprestajne za všetkých tých, ktorí sú v tejto vojne, robia si svoju Úlohu, aby Zachránili ľudstvo pred dravými vlkmi v ovčích šatách a satanistami. Ježiš dostane všetku Slávu. Víťazstvo je vždy zaistené S Ježišom.

Buďme Prichystaní a Pripravení. Odpočet času beží.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás všetkých v bezpečí v tomto čase.

youtube.com/watch?v=u7vrAaTcwlg
Public domain