MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
KARDYNAŁ SANDOVAL: PANDEMIA NIGDY SIĘ NIE SKOŃCZY, TAKI JEST ICH CEL!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,...Lekarze są kontrolowani, zastraszani, opłacani, przekupywani i pod groźbą odebrania im tytułu prawnego, czyli licencji zawodowej, aby nie mogli działać. Wszystko to dzieje się w naszym świecie...''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,...Otóż teraz okazuje się, że Izba Poselska zaproponowała w minionych dniach, aby dyskutować o aborcji i oczywiście są tam wszystkie kobiety na zielono, opłacane przez Georgesa Sorosa za propagowanie aborcji, wykrzykiwanie obelg groźby pod adresem tych, którzy bronią życia itp...''.