TomaszBiał
A kapłani zabronił ministrantów używać patent. Podczas gdy kapłan udziela eucharystii wiernym to resztki spadają na ziemie.