Clicks652
Anton Čulen
4
Tu je ďalší dôvod, prečo liberálna zberba z Postoja a progresívna antikristova sekta útočia na biskupa M. Chautura a zastrašujú celú Cirkev: Vyhlásenie Mons. M. Chautura k návrhu zákona o registrovan…More
Tu je ďalší dôvod, prečo liberálna zberba z Postoja a progresívna antikristova sekta útočia na biskupa M. Chautura a zastrašujú celú Cirkev: Vyhlásenie Mons. M. Chautura k návrhu zákona o registrovanom partnerstve.

Rada KBS pre rodinu k návrhu zákona o registrovanom partnerstve

Vyhlásenie k návrhu zákona o registrovanom partnerstve

Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby odmietli návrh zákona o registrovanom partnerstve na prebiehajúcej 8. schôdzi parlamentu.


Návrh kladie homosexuálne partnerstvo na tú istú úroveň ako manželstvo s jeho výsadami v jednotlivých právnych úpravách. Homosexuálne cítenie, ktoré je vlastné niektorým osobám, nemá viesť k trvalému spoločenstvu života s právnou ochranou, a to z dôvodu, že homosexuálne partnerstvo nemožno klásť na jednu úroveň s prirodzeným manželským zväzkom medzi mužom a ženou. Homosexuálne úkony sú svojou povahou nezriadené a sú v úplnom protiklade k posvätnosti sexuality muža a ženy v manželstve.

Nie je to nič nové pod slnkom, pretože ľudia pred Kristom i v našom letopočte museli vždy s týmto zápasiť. Apoštol Pavol v 1. stor. n. l. píše Rimanom: „Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.“ (Rim 1, 26-28) Aká je to „zaslúžená odplata“, to vieme z histórie Ríma, ktorý padol na nemorálnosti. Chceme veriť, že nikomu z vás nejde o úpadok slovenského národa.

Veľmi závažný je fakt, že takýto zákon by nútil kresťanov nielen súhlasiť, ale aj priamo napomáhať homosexuálnym praktikám, čo je v rozpore s kresťanským učením. V skutočnosti zakladá diskrimináciu kresťanov.Praktizujúci kresťan nebude môcť kandidovať na starostu, či zamestnať sa na matričnom úrade, ak nechce napomáhať uznaniu homosexuálnych partnerstiev. Podobne v súkromnom sektore budú kresťania nútení kolaborovať v poskytovaní služieb súvisiacich s registráciou týchto partnerstiev. Takto sa v našej demokratickej spoločnosti dostanú kresťansky zmýšľajúci ľudia do takej izolácie, akú nezažili ani za najhlbšej totality.

Belušské Slatiny, 23. 10. 2012

Mons. Milan Chautur CSsR
košický eparchiálny biskup, predseda Rady KBS pre rodinu a členovia Rady KBS pre rodinu

alianciazanedelu.sk/archiv/3690
Anton Čulen
Voči vyjadreniam liberálnej zberby z Postoja sa v minulosti ohradil aj Mons. Andrej Imrich: Jednoznačne odmietam, aby ktosi moje odstúpenie zneužíval proti mojim bratom biskupom, proti Apoštolskému nunciovi a proti Cirkvi na Slovensku
Caesar
Vedci zistili, že liberáli sú psychicky narušení
Mark Dice vo videu hovorí o najnovších vedeckých výskumoch v oblasti mozgu a rozdielom medzi mozgom konzervatívca a liberála. Výsledky sú také, že liberáli trpia poruchou osobnosti a psychickým narušením.

www.youtube.com/watch