TerezaK
280

...Z NEBE NA ZEM... ❤

❤ ...OBRAZ ❤ BOHA ❤ ... ❤
❤ ...DRUHÁ A POSLEDNÍ ČÁST... ❤
...Hodina lidstva na Zemi, bohužel způsobená našimi bratry a sestrami na Zemi, již udeřila a váš konec by již nastal, kdyby nás Duchovní svět Stvořitele nepovolal prostřednictvím našich Proroků a transcendentálních prostředníků, abychom zabránili zničení více než dvou miliard pozemských bytostí. Ne proto, že by hrozilo akutní nebezpečí, že tato planeta začne měnit svou molekulární kombinaci, ale proto, že vaše atmosféra je zamořena paprsky, které jsou vám zcela neznámé. Budoucí generace by se tak již nemohly rodit zdravé a nemohly by se vyvíjet.
Příčina spočívá ve vašem rozporu, který se zrodil z nesprávného chápání skutečného života. Chybná představa o duchovní rovině vedla k náboženstvím a kultům, které racionálně uvažující lidé nemohou přijmout.
Mnoho věcí, které jsou popírány, však skutečně existuje, i když jinak, než jak jsou vysvětlovány a předkládány k uctívání. Náboženství tak pokřivené dogmaty a fantaziemi, jak je v mnoha variantách rozvíjeno a prezentováno na planetě ZEMI, bychom se nikdy neodvážili předkládat našim dětem ani jako pohádku. Proto se nemůžeme divit, když vidíme, že se vaši intelektuálové posmívají a smějí a popírají všechno a všechny zázraky, protože kromě několika filozofií nemají nic lepšího, co by mohli vyvrátit.
Uměle nafouknutý omyl, zakotvený ve statisících knih, zvěčněný na pultech knihoven, je považován za nejvyšší dědictví moudrosti a je nepopsatelným způsobem využíván k modloslužbě.
Víme, že se nám také smějete a že nechcete věřit v naši existenci, stejně jako nechcete věřit ani v naši existenci.
Víme, že se nám také smějete a že nechcete věřit v naši existenci, stejně jako nechcete věřit v Boha nebo ďábla, ačkoli sami tyto mocné existence v každém okamžiku zakoušíte. To by vám mělo posloužit jako potvrzení.
Mohou být myšlenky a vzpomínky či představy uchovány stroji a přístroji, zaznamenány a prezentovány způsobem srozumitelným každému člověku, aniž by je duch nejprve umožnil pochopit? Určitě ne!
Dobře víte, že tyto duchovní vibrace ještě nejste schopni zaznamenat, ale přesto je nepopíráte, protože víte, že existují. Proč tedy popírat existenci vyššího duchovního světa?
Vidíte například naše kosmické lodě, nahráváte je a fotografujete. Máte nejdokonalejší detekční přístroj, kterému říkáte radar, s nímž můžete detekovat s přesností. Přesto je pravda utajována před lidmi celého světa, kteří nemají možnost se bezpečně zorientovat a nemohou vzít na vědomí naši existenci, pokud náhodou na vlastní oči nespatří některý z našich létajících talířů. Vládci si nepřejí, aby člověk na ulici věděl, co mocní vědí a co mají v plánu... ❤
Z knihy "Before Landing" od Aštara Šerana.
❤ Vydavatel Alaya_Asociace univerzální duchovní kultury ❤

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)