Clicks652
ľubica
11
Anton Čulen
Aj TU FKI (ako vždy) mlčalo: www.ta3.com/embed/20170207-80D1E7…
Dana22
Ľavičiari podporujú čírenie islamu v EÚ

prípad poturčenej Talianky

www.eurabia.cz/Articles/44075-vykupne-z…
Výkupné za poturčenou italskou katoličku šlo na džihád

O víkendu došlo k vykoupení a návratu do vlasti mladé Italky Silvie Romano. Výkupné v odhadované výši 2 až 4 mil. eur podle mluvčího islámistických milic Al Šabáb (Hoši) šlo prý na nákup zbraní pro « svatou válku » a zbytek na …More
Ľavičiari podporujú čírenie islamu v EÚ

prípad poturčenej Talianky

www.eurabia.cz/Articles/44075-vykupne-z…
Výkupné za poturčenou italskou katoličku šlo na džihád

O víkendu došlo k vykoupení a návratu do vlasti mladé Italky Silvie Romano. Výkupné v odhadované výši 2 až 4 mil. eur podle mluvčího islámistických milic Al Šabáb (Hoši) šlo prý na nákup zbraní pro « svatou válku » a zbytek na administrativní a sociální potřeby « našich lidí ».
25-letá Milánka ovšem svémocně odjela pod hlavičkou jisté neziskovky do Keni, kde byla v roce 2018 unesena.
Nyní už přiletěla nikoliv jako katolička Silvia, ale s novým jménem Ajša, v islámském džalábu a s vyznáním, že se dobrovolně obrátila na islám. Italská veřejnost i média to zhrzeně komentují jako nevděk, jako výkupné za muslimku a jako dvojí vítězství pro teroristy Al Šabáb.
Tak do toho by se mohla vložit Česká televize - ta by v tom určitě měla jasno...

www.lumendelumine.cz/index.php

Cesta ke Koránu a cesta k Marii

Slavnost „odevzdání Silvie Romano veřejnosti“, kterou osobně aranžovali ministerský předseda Conte a ministr zahraničí De Maio, byla ve skutečnosti propagandistickým aktem pro milici Al Shabaad, jednu z největších islámských teroristických skupin, které operují v Africe. Oslavovaná Silvie prohlásila, že si vyžádala četbu Koránu po 18 měsících věznění, kdy se podrobila jejich náboženství... Kéž se Pán smiluje nad Silvií, obětí těch, kteří jí nerozmluvili její nebezpečný krok; je obětí těch, kteří ji měli chránit a nechránili, obětí těch nejhorších západních učitelů euro-globalistické kultury, pro kterou hlasovali i mnozí pastýři církve, ochotnější uctít islám než náležitě obnovit své křesťanství.
Také blahoslavený Bartolo Longo (1841-1926), dominikánský terciář, apoštol svatého růžence a zakladatel svatyně Panny Marie Růžencové v Pompejích (oslavovali jsme ji 8. května), chtěl číst jednu knihu, která ho dočasně zavedla na scestí: Život Ježíše Krista od pozitivistického filozofa Ernsta Renana (1823-1892), který se zaprodal Darwinově teorii.
Longo se dal zapsat na právnickou fakultu Královské univerzity v Neapoli, stal se zapřisáhlým antiklerikálem a hltal lekce pozitivismu autorů jako August Vera (1813-1855), Bertrand Spaventa (1817- 1883) a Luigi Settembrini (1813-1876).
Živá a zvídavá inteligence zavedla Longa ještě dále. Scientismus, populární v oné epoše, usiloval vysvětlovat všechny fenomény záhrobního života skrze spiritismus. Proto začal Longo vyhledávat ona prostředí, četná v okolí neapolském, a dopracoval se až ke spiritistickému hnutí satanského charakteru. Slepě oddaný této mánii dosáhl dokonce toho, že asi jeden a půl roku působil jako »kněz satanista«.
Nicméně Pán ho nehodlal opustit. Longo upadl do těžké duchovní, psychologické i fyzické krize. Zatímco jeho kolega satanista našel řešení svého dramatu v sebevraždě, Longo získal zpět potřebné zdraví ducha i těla díky velmi zbožnému profesoru Vincenci Pepemu, který mu našel duchovního vůdce. Byl jím dominikánský kněz Albert Radente. A tak se právě dominikánská rodina stala prostředím, které přivedlo Bartola Longa k naprostému obratu a ze satanisty se stal jeden z nejzbožnějších synů Panny Marie a milovník Svatého růžence, skrze který zažil zázračné uzdravení své duše, jaké nemá obdoby.
Po odhalení tohoto pokladu zašel Longo za svými někdejšími druhy satanisty, aby jim s radostí v srdci nabídl stejný poklad, jaký sám nalezl, ale dostalo se mu jen démonického výsměchu. To jen sám náš Pán si vybírá mezi svými ty, kterým posílá spásnou milost.
Po dosažení doktorátu v oboru práva 1864 vrátil se Longo do Latiana v provincii Brindisi, aby zde zahájil svou právnickou kariéru; ta trvala jen docela krátce, protože se nadále zcela věnoval charitativní činnosti. Složil slib čistoty a svěřil se vedení redemptoristy Emanuela Ribera (1811-1874), který mu předpověděl, že si ho Bůh vyvolil k velkému poslání zde na zemi.
Jednoho dne, kdy se nacházel ve Valle di Pompei, uslyšel hlas Matky Boží, která mu řekla: »Jestliže budeš šířit růženec, budeš spasen!«. A v tu chvíli zaslechl z dálky zvon, který zval k modlitbě Anděl Páně. Poklekl a při modlitbě ucítil velký vnitřní pokoj, který dosud nikdy nepoznal. Právě při tomto vnitřním rozhovoru pojal úmysl založit zbožnou společnost Svatého růžence, iniciativu, ze které vzejde papežská svatyně Blahoslavené Panny Marie Svatého Růžence, hlavní duchovní centrum v Pompejích vedle metropolitního města Neapole, které navštíví i sv. Ludvík da Casoria, sv. Alois Guanella (1842-1915) i sv. Maxmilián Kolbe (1894-1941).
19. října 2008 řekl Benedikt XVI. ve svatyni v Pompejích: Kdo mohl tušit, že zde vedle trosek starobylých Pompejí vznikne Mariánská svatyně světového významu? A jsou zde tak četná sociální díla, která překládají evangelium do konkrétních skutků ve prospěch těch, kteří jsou v nesnázích. Kam vstoupí Bůh, i poušť rozkvétá. Také blahoslavený Bartolo Longo svým osobním obrácením vydal svědectví o této duchovní síle, která vnitřně přetváří člověka a uschopňuje ho konat velké věci podle Božího záměru. Případ jeho duchovní krize a jeho obrácení se dnes jeví vysoce aktuální.

Právě proto, že dílo Longovo bylo Boží vůlí, mělo neuvěřitelný úspěch. Dnes je na celém světě asi 40 kostelů (italské nepočítaje) zasvěcených Madoně z Pompejí. Spisy apoštola Růžence jsou rozšířeny všude: Bartolo Longo se totiž stal spisovatelem Nejsvětější Panny a dokázal vyvolat hnutí jako zázračný nakladatelský stroj. V jedné poznámce na obálce knihy z jeho bibliotéky čteme: »...Jaké je moje povolání? Psát o Marii, vyvolávat slávu Marii, šířit lásku k Marii (srov. G. Croiset, Esercizi di pietà, in «Opere Complete», Vol. VII, Livorno 1846, p. 261). Kolik je to článků, děl a knih...» I sama mariologie vzdává chválu Bartolu Longovi, nejen proto, že zdůraznil opodstatněnost šíření mariánské úcty v církvi, nejen pro její přizpůsobení lidu a pro jeho vliv na modlitbu a spiritualitu širokých mas; ale také pro výstrahy před zobecněnými bludy (S. De Fiores, Maria nell’esperienza e negli scritti di Bartolo Longo, in Atti del Convegno Storico «Bartolo Longo e il suo tempo», Vol. I, Edizione di Storia e Letteratura, Roma 1983, p. 137).
Více rozšířené mariologické texty jsoujen Slávy Mariiny sv. Alfonse z Liguori a Pojednání o pravé pobožnosti sv. Ludvíka Marii Grigniona z Montfortu. Ale musíme poukázat, že primát mezi mariánskými spisy má knížka do kapsy o 50 stranách z roku 1879 Bartola Longa: Novéna, která v roce 1974 měla 1153. vydání a dosáhla milionů výtisků. Velmi rozšířená je také důležitá kniha Patnáct Sobot svatého růžence (obsahuje slavné Supliky ke Královně Sv. Růžence v Pompejích), napsaná 1877, která r. 1981 dosáhla 75. vydání.
Právě on, který propadl satanskému kultu po přečtení jedné knihy, stal se nástrojem Prozřetelnosti, aby svými spisy vyvolával obrácení ke Kristu skrze Pannu Marii, Matku Boží u nespočetného množství duší. Krátce před smrtí patřila poslední jeho myšlenka Matce Boží: „Moje jediná touha je spatřit Marii, která mě spasila a zachrání mě před drápy Satana“.
Kéž blahoslavená Panna Růžencová z Pompejí se přimluví za Silvii Romano, která z vlastní vůle či z příkazu se začetla do Koránu.

Svatyně Panny Marie Růžencové v Pompejích

Cristina Siccardi Corrispondenza Romana
Dana22
Prosím,podpisujte a rozširujte túto petíciu:

petícia TU:
www.citizengo.org/…/179556-vyzva-na…

www.hlavnespravy.sk/…/2166724

CitizenGO vyzýva verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú k odstúpeniu z funkcie

Verejná ochrankyňa práv SR, Mária Patakyová, v stredu 13.5.2020 predniesla Správu o činnosti VOP za rok 2019 v Národnej rade Slovenskej Republiky. O deň neskôr NR SR nevzala na vedomie …More
Prosím,podpisujte a rozširujte túto petíciu:

petícia TU:
www.citizengo.org/…/179556-vyzva-na…

www.hlavnespravy.sk/…/2166724

CitizenGO vyzýva verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú k odstúpeniu z funkcie

Verejná ochrankyňa práv SR, Mária Patakyová, v stredu 13.5.2020 predniesla Správu o činnosti VOP za rok 2019 v Národnej rade Slovenskej Republiky. O deň neskôr NR SR nevzala na vedomie túto správu, pričom účasť poslancov bola pomerne vysoká, až 132. Iba 34 poslancov hlasovalo za. To znamená, že viac ako ústavná väčšina poslancov vyjadrila práci verejnej ochrankyne práv nedôveru

„Hoci je v istom zmysle zvláštne, že NR SR nevzala na vedomie túto správu, keďže sa o nej dva dni diskutovalo a v hlasovaní nešlo o schválenie alebo neschválenie, pre konanie parlamentu existujú dôvody. Mnohých poslancov právom pobúrili niektoré časti správy, pretože obsahujú ideologickú nadprácu. Nie je to až tak prekvapivé vzhľadom k tomu, že p. Patakyová pravidelne verejne podporuje dúhový pochod v Bratislave a participuje na rôznych akciách zameraných na podporu LGBT a moderného feminizmu.
Verejný ochranca práv má za úlohu chrániť ľudské práva, nie šíriť ideológiu. Preto žiadame p. Patakyovú, aby rezignovala na svoju funkciu“, vyzývajú autori petície, ktorú možno podpísať TU.
Ďalej autori v skratke uviedli problematické body, za ktoré Patakyová najviac bojovala:

Reprodukčné práva žien
Patakyová v správe víta, že NR SR v roku 2019 neprijala ani jeden z návrhov zákona, ktorých zámerom bolo obmedzenie prístupu k interrupciám. Je absolútne neprijateľné, aby sa VOP nedokázal postaviť za nenarodené deti, pretože ich právo na život je porušované. Čo je ešte horšie, ona dokonca víta toto hrubé porušovanie práv, čím sa úplne spreneveruje poslaniu svojho úradu.
V správe sa mala p. ombudsmanka postaviť na stranu žien, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, a vyzvať NR SR, aby sa im snažila zabezpečiť sociálne, ekonomické a psychologické podmienky pre to, aby si dieťa mohli nechať. To by bola skutočná snaha o možnosť slobodnej voľby pre tehotnú ženu a rešpektovanie ľudských práv.

Práva párov rovnakého pohlavia
Patakyová odporúča NR SR, aby vytvorila právny rámec pre tzv. minimálny štandard uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia v súlade s relevantnou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Tu opäť vidno jej snahu o lobing v prospech LGBT+ komunity. Podobné snahy budú viesť k zavedeniu registrovaných alebo životných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia. Následne niekto zažaluje SR na Európskom súde pre ľudské práva a SR bude musieť dokonca uznať adopcie detí pre páry rovnakého pohlavia, čo predstavuje veľké riziko pre zdravý vývoj detí, ktoré majú právo na otca a matku.

Gender ideológia
V časti „Proces prijatia usmernenia týkajúceho sa prepisu rodu“ p. ombudsmanka žiada, aby SR pomohla transrodovým osobám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a s procesom prepisu ich rodu. NR SR vo februári 2020 odmietla ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), pretože sa v tomto dokumente vyskytovala definícia rodu, ktorá je pre SR neprijateľná. Napriek jasnému signálu zákonodarného zboru p. Patakyová vyvíja stále snahu o legitimizáciu ideológie gender.
Mnohí ľudia z LGBT+ komunity zažili v detskom a adolescentnom veku traumu, ktorá zásadne poznačila ich sexuálnu identifikáciu. Namiesto presadzovanie gender ideológie by sa verejný ochranca práv mal snažiť o zabezpečenie dostatočnej psychologickej podpory pre týchto ľudí.

Sloboda svedomia
Je udivujúce, že sa v správe p. Patakyová nevenuje lekárom a farmaceutom , ktorí sa rozhodli uplatniť si výhradu vo svedomí, a boli za to diskriminovaní a šikanovaní na pracovisku. Tieto prípady boli dokonca verejne medializované. Úrad verejného ochrancu práv má čas venovať sa aj strihaniu väzňov, no porušovanie slobody svedomia nijako nerieši? Ako si to majú občania vysvetliť ak nie tak, že výhradu vo svedomí jednoducho nerešpektuje ani VOP.
Ďakujeme, že ste s nami.
Matúš Hagara a celý tím CitizenGO
Petíciu môže podporiť aj zdieľaním na Facebooku.
ľubica and one more user link to this post
apredsasatoci
Nedá sa slúžiť dvom pánom!
Libor Halik
Církevní historik Roberto de Mattei, ředitel Corrispondenza Romana, to vyjádřil otevřeně: Uvnitř církve existují v této chvíli dvě náboženství - první je katolicismus věrný neměnnému učitelskému úřadu; druhé je náboženství amazonské, které si klade za cíl reinterpretovat dogmata a víru prvního článku víry o Bohu Stvořiteli nebe a země: Jedná se ve skutečnosti o bludy panteismu starého i modern…More
Církevní historik Roberto de Mattei, ředitel Corrispondenza Romana, to vyjádřil otevřeně: Uvnitř církve existují v této chvíli dvě náboženství - první je katolicismus věrný neměnnému učitelskému úřadu; druhé je náboženství amazonské, které si klade za cíl reinterpretovat dogmata a víru prvního článku víry o Bohu Stvořiteli nebe a země: Jedná se ve skutečnosti o bludy panteismu starého i moderního, které byly v církvi opakovaně odsouzeny, a nyní jsou znovu představovány jako návrhy synodního Instrumentum laboris. Těm, kteří je schvalují, bylo adresováno obvinění profesora de Mattei z polyteismu, přesněji řečeno z polydémonismu, protože všichni bohové pohanů jsou démoni (Žalm 95,5). Z toho plyne závěr: V církvi nemohou existovat dvě náboženství a de Mattei vyzývá kardinály a biskupy, kteří jsou ještě katoličtí, aby pozvedli hlas proti tomuto skandálu.
Libor Halik
Teraz je potrebné to amazonské pohanstvo z vnútra Katolíckej cirkvi (aj z ostatných denominácií) odstrániť, vypudiť, vyhnať svinským krokom.
Libor Halik
BernadettaJaMalinka
Museli by začať pokánim už od 2. Vatik.koncilu., čo by znamenalo napr. zrušiť svätorečenie JPII .. tam sa totiž toto zpohanstene šialenstvo new age začalo..
Libor Halik
Áno, je treba zrušiť svatorečenie Jána Pavla II. a zrušiť blahorečenie praktikujúceho homosexuála s homosexuálnymi prostitutmi pápeža Pavla VI. Taktiež zrušiť svatorečenie pápeža Jána XXIII. agenta slobodomurárov a nepriatela Panny Márie Fatimskej. Pre @BernadettaJaMalinka
Roberto 55
Ano, svinskym krokom.
Strážce
😇