pl.news
51.7K

Homoseksualista, guru new-age ogłoszony przewodniczącym Episkopatu Włoch

24 maja Franciszek wybrał Kardynała Bolonii, Matteo Zuppi, lat 66, na nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch.

Franciszek miał prawo do nominacji, ponieważ jest Prymasem Włoch. Jednakże zanim tego dokonał, chciał, aby biskupi sami wybrali przewodniczącego, ale ci odmówili. Koniec końców, wszyscy poszli na kompromis. Biskupi zaprezentowali listę z nazwiskami trzech kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, a Franciszek miał wybrać jednego z nich lub kogoś spoza listy.

Zuppi uchodzi za godnego pozycji papieża. Jest homoseksualistą pozostającym w bliskich relacjach ze Wspólnotą Sant’Egidio oraz z prowojennymi politykami włoskiej lewicy, aczkolwiek daleko mu to twardogłowego idealisty pokroju Franciszka.

W maju 2018 Zuppi nawoływał do "nowej ścieżki pastorskiej" dla homoseksualistów, prosząc o "korzystanie z mądrej pedagogiki gradualizmu", szukającego "pozytywnych cech" zła.

Portal IlMessagero.it określa Zuppiego jako "skrajnie progresywnego". Homoseksualny serwis PinkNews.co.uk nazywa go "Kardynałem pro-LGBT+", który jest "wysławiany przez orędowników LGBT+".

W 2019 Zuppi wygłosił przemowę w stylu guru New Age, w której określił życie pośmiertne jako "pełnię światła bez przesłon", gdzie "nawet grzech, ciemność, skazy naszego życia i, jednym słowem, wszystko jest w pełni akceptowane". W przeciwieństwie do Zuppiego Kościół uznaje życie pośmiertne za anielską wizję Trójcy Świętej (niebo) oraz nieugaszone płomienie dla śmiertelnych grzeszników (piekło).

Zuppiemu zdarzało się odprawiać Mszę Rzymską, kiedy jeszcze był biskupem pomocniczym w Rzymie. To tylko pokazuje, że ostatecznie jest on oportunistą, który nie cofa się przed niczym, pchając swoją karierę do przodu.

Grafika: Matteo Zuppi © Francesco Pierantoni, CC BY-SA, #newsStmldnztvo

CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.


Przypomnijmy o AIDS - początkowa nazwa tej jednostki chorobowej brzmiała Gay Related Immune Deficiency” (GRID), czyli Osłabienie Odporności u osób ze środowisk gejowskich.

Była to bardzo adekwatna nazwa, gdyż ta nowa jednostka chorobowa dotyczyła TYLKO I WYŁĄCZNIE homosekualistów.

Później polityczna poprawność, pod wpływem środowisk gejowskich, doprowadziła do zmiany nazwy na More
.
.


Przypomnijmy o AIDS - początkowa nazwa tej jednostki chorobowej brzmiała Gay Related Immune Deficiency” (GRID), czyli Osłabienie Odporności u osób ze środowisk gejowskich.

Była to bardzo adekwatna nazwa, gdyż ta nowa jednostka chorobowa dotyczyła TYLKO I WYŁĄCZNIE homosekualistów.

Później polityczna poprawność, pod wpływem środowisk gejowskich, doprowadziła do zmiany nazwy na AIDS, choć po drodze cały czas nazywano tę chorobę bardzo konkretnie:

„syndrom homoseksualny”,

„rak gejowski”,

„syndrom osłabienia u gejów”


itp.

Tak brzmiały opisy medyczne i naukowe, dopóki nie przeważyła polityczna poprawność.

.
.
darek104
Musi być kumplem Franka
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.

nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10).

O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEM

UCZEŃ. Ile jest grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, i które są?

NAUCZYCIEL. Jest ich sześć, a są następujące. 1. Rozpaczanie o zbawieniu. 2. Zarozumiałe spodziewanie się zbawienia bez zasług. 3. Walczenie …More
.

nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10).

O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEM

UCZEŃ. Ile jest grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, i które są?

NAUCZYCIEL. Jest ich sześć, a są następujące. 1. Rozpaczanie o zbawieniu. 2. Zarozumiałe spodziewanie się zbawienia bez zasług. 3. Walczenie przeciwko prawdzie poznanej. 4. Zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej. 5. Uporczywość w grzechach. 6. Ostateczne niepokutowanie.

U. Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu?

N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a jest wtedy, gdy kto poznawszy prawdę, uporczywie wmawia w siebie i w drugich, iż nie jest prawdą. Grzeszenie przez złość nazywa się grzeszeniem przeciwko Duchowi Świętemu, bo Duchowi Świętemu przypisujemy Dobroć nieskończoną, wręcz przeciwną złości naszej: podobnie jak grzeszenie przez występną niewiadomość, zowie się grzeszeniem przeciwko Synowi Bożemu, bo Jemu przypisujemy Mądrość nieskończoną; a zaś grzeszenie przez ułomność, zowie się grzeszeniem przeciwko Bogu Ojcu, bo Jemu przypisujemy Moc nieskończoną.

U. Co mają właściwego te grzechy?

N. To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10). Co się ma rozumieć w ten sposób: iż to przebaczenie jest bardzo rzadkim i trudnym, bo trudno i rzadko się zdarza, iżby ci, którzy wpadają w te grzechy, przyszli do prawdziwej pokuty. Nie masz przebaczenia na te grzechy: jest tu więc powiedziane w sposobie względnym; tak jak się mówi np. nie masz lekarstwa na tę chorobę: co nie znaczy, iż żadnym sposobem wyleczenie nastąpić nie może, lecz znaczy tylko, iż w zwyczajnym biegu rzeczy nie masz wyleczenia.

–––––––––––

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, ss. 184-185.

( PDF )
...