pch24.pl

Badajcie duchy... - PCh24.pl - Prawa Strona Internetu. Informacje z życia Kościoła i prawicowa …

Żyjemy w czasach, które niewątpliwie można określić jako laickie, pełne zeświecczenia i nieprzychylne, a nawet wrogie wszelkiemu okazywaniu przywiąza…
Nieprzejednany Wstecznik
W tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.