Clicks1.2K
Varovanie
52

MUSÍM VÁM TO OZNÁMIT, ABYSTE NA TO NEZAPOMNĚLI

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. srpna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/…/agosto.html

Požehnání a pomoc z nebe nenechá na sebe čekat pro ty, kdo s pokorou prosí pomoc Otcova domu a naší Královny a Matky Nebes a Země [Ž 120], zatímco se nepřátelé duše volně pohybují po celé zemi a hledají záhubu duší.
Boží lidé, démoni se pohybují tak rychle, že dokážou ukrást pokoj duším jejich pokoj a zmást je během několika vteřin, skrze sebelásku lidské bytosti, aby je odvedly od našeho Pána a Krále Ježíše Krista a jejich bratrů.
Vyzývám vás, abyste byli silní, vnitřně vzdorovali, abyste se nestali snadnou kořistí Zlého. Jako Boží stvoření znáte každodenní duchovní bitvy a současně jste svědky Boží Lásky, která vás neopouští, ale stále vám pomáhá vnímat Boží společnost.
Jste děti Boha, jednoho a Trojjediného. Jste děti naší Královny a Matky Nebes a Země, a jako děti Boží tvoříte její lid, jenž je neustále vyzýván, aby se neztratil.
Jste drženi na části cesty, kde jste zkoušeni, otřásáni, procházíte zkouškou ohněm s cílem vás vyleštit [Sirach 2, 1-5], aby se odstranily sobecké a sebestředné částice, které činí ducha nemocným, infikují duši a nakonec zhroutí fyzické tělo pocity a emocemi, způsobující lidskému tělu nemoc, která mu zabrání uvažovat a myslet v podobnosti s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem.
Musím vám to oznámit, abyste na to nezapomněli:
Boží lidé, časy hladomoru se blíží. Je důležité, abyste se už předem zásobili trvanlivými potravinami vzhledem k drsnému počasí, které napadne úrodu.
Nezapomeňte na léky, o nichž se vám zmínilo nebe na nemoci tohoto času. Budete potřebovat oblečení pro extrémní horko a zimu, počasí bude procházet z jednoho extrému do druhého v nepředstavitelné míře.
Epidemie se rozšíří po celé zemi, hmyz napadne všechno, co mu bude stát v cestě. Dveře a okna domů musí být chráněna a nesmíte vycházet ven, dokud zmíněná epidemie neskončí – jinak utrpíte vážné následky.
Člověk už není v bezpečí, vzhledem k reakcím živlů – ty se budou měnit v okamžicích.
Neodmítejte má slova, abyste zbytečně netrpěli.
Až uslyšíte o silně nakažlivé plicní chorobě, nevystavujte se nákaze svou přítomností v davu, nebo na místech, které musíte sdílet několik hodin se svými bratry, například v letadlech a v prostředcích hromadné dopravy. Trpělivě čekejte, dokud zmíněná nemoc neustoupí.
Boží lidé, buďte poslušní a trpěliví, abyste s náležitým rozmyslem a vzhledem k mým výzvám byli opatrní, pokud podnikáte cesty, které nejsou nezbytné.
Země je v bodu varu v takové míře, že na některých místech způsobí uzavření letišť a cest na několik týdnů kvůli vulkanickým erupcím, zemětřesením a prudkým bouřím.
Lidská bytost byla ve svém jednání a dílech pozměněna. Jako zainteresovaná osoba na každodenním chodu společnosti, který prožívala jako něco normálního, se podrobila změnám svého chování v rovině morálky a společenských pravidel. Lidstvo bylo postupně ovlivněno přijmout a podporovat chování, které je v rozporu s přirozeným zákonem člověka. Můžete jasně vidět, jak lidstvo nabralo závratnou rychlost k setkání s řadou událostí, které je očistí.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Mexiko. Tento národ naší Královny a Matky bude nelítostně očištěn. Tváří v tvář hříchu, který se v tomto národu rozmáhá, sopka Popokatepetl začne tuto očistu, aniž by zastavila pohyb půdy na různých místech tohoto národa.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Kolumbii, která bude s velkou tvrdostí zkoušena kvůli své neposlušnosti k volání Boha a naší Královny a Matky. Uvidí sopku Galeras hořet, právě když se její půda bude třást.
Děti našeho Pána a Krále Ježíše Krista, modlete se za Ekvádor a Salvador, budou napadeny přírodou.
Děti našeho Pána a Krále Ježíše Krista, modlete se za Spojené státy, budou se silně třást. Lidé pokračují ve svých nečekaných útocích proti svým bratrům.
Itálie – jaké utrpení, kolik hříchu, kolik nářku.
Milovaní lidé Boha, buďte stálí, modlete se a přijímejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista řádně připraveni, nezapomínejte, že Boží Duch spočívá v každé osobě.
Modlete se za příchod anděla pokoje. Modlete se za řádné pokání a nápravy spáchaných hříchů a buďte shovívaví vůči svým bratrům.
S pevnou vírou, s Bohem a pro Boha.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael
Peter(skala)
Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Mexiko.
Tento národ našej Kráľovnej a Matky bude neľútostne očištený. Tvárou v tvár hriechu, ktorý sa v tomto národe rozmáha, sopka Popokatepetl začne tuto očistu, beztoho aby zastavila pohyb pôdy na rôznych miestach tohoto národa.
Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Kolumbiu, ktorá bude s velkou tvrdosťou skušana kvôli …More
Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Mexiko.
Tento národ našej Kráľovnej a Matky bude neľútostne očištený. Tvárou v tvár hriechu, ktorý sa v tomto národe rozmáha, sopka Popokatepetl začne tuto očistu, beztoho aby zastavila pohyb pôdy na rôznych miestach tohoto národa.
Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Kolumbiu, ktorá bude s velkou tvrdosťou skušana kvôli svojej neposlušnosti k volaniu Boha a našej Kráľovnej a Matky. Uvidí sopku Galeras horieť, práve ked sa ich pôda bude triasť.
Deti nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista, modlite sa za Ekvádor a Salvador, budu napadnutí prírodou.
Deti nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista, modlite sa za Spojené štáty (americké), budu sa silne triasť. Ľudia pokračujú vo svojich nečakaných útokoch proti svojim bratom.
Taliansko – aké utrpenie, koľko hriechu, koľko náreku.
Anton Čulen likes this.
Peter(skala)
Neodmietajte moje slova, aby ste zbytočne netrpeli.
Až budete počuť o silne nakažlivej pľucnej chorobe, nevystavujte sa nákaze svojou prítomnosťou v davu, alebo na miestach, ktoré musíte zdieľať niekoľko hodín so svojimi bratmi, napríklad v lietadlách a v prostrediach hromadnej dopravy. Trpezlivo čakajte, pokiaľ zmienená choroba neustupi.
Peter(skala)
Táto časť posolstva ma najviac zaujala, lebo hovorí o plucnej chorobe ako sa na to treba pripraviť. Nedavno dávali v správach, že niekde v africkom štate bol zistený virus ktorý bol spôsobil plucnu chorobu a mnohí na ňu zomreli, kedže poriadne ani o tom viruse nevedeli. Prišlo to nahle a kedže aj zdravotnictvo nestiha ... tak tam boli velké počty obetí.

V sučasnosti čelíme teroristickým utokom …More
Táto časť posolstva ma najviac zaujala, lebo hovorí o plucnej chorobe ako sa na to treba pripraviť. Nedavno dávali v správach, že niekde v africkom štate bol zistený virus ktorý bol spôsobil plucnu chorobu a mnohí na ňu zomreli, kedže poriadne ani o tom viruse nevedeli. Prišlo to nahle a kedže aj zdravotnictvo nestiha ... tak tam boli velké počty obetí.

V sučasnosti čelíme teroristickým utokom aj v europe, ale skôr strelnými a výbušnými zbraňami. Ked použili jedovaté plyny, tak skôr na jednotlivcov ako napr. v Anglicku nadajneho ruskeho špiona.

Viem si predstaviť, že nejaký terorista by vypustil do ovzdušia aj jedovaté plyny a myslím si, že je to len otazka času, kedy slobodomurari prejdu na túto taktiku boja.

Preto si myslím, že je dobré sa pripraviť ako nás k tomu aj vyzýva posolstvo z Neba.
Mali by sme byť nie len vďačný za to, že Boh sa skláňa so svojimi Svätými k ľuďom a upozorňuje nás konkrétne na udalosti, ktoré nastanú.

Poučme sa z minulosti a z chýb tých, ktorí doplatili na svoju ľahostajnosť alebo namyslenosť-pýchu, ked pohrdali proroctvami, či sa im bránili silou-mocou.

V Číne nosia rúška na ústach, aj ked je to skôr kvôli znečistenému ovzdušiu z áut, ale aspoň sa takýmto spôsobom chránia (najmä pľúca).

V posolstve nás upozornuje, že pôjde o niečo závažnejšie, kedže budeme musieť prečkať v miestnosti-doma, kým to neprejde. Možno to bude pred tesne pred Varovaním alebo ešte skôr, tak uvidíme a tie ostatné opatrenia sú logické.

Ludia čo žiju v oblastiach kde su vojenske konflikty beru za samozrejmosť sa zasobovať na dlhšie, lenže na Slovensku ludom čo sa nezaujimaju o také situácie je ťažko uveriť že niečo také príde.
fiat33 likes this.
Peter(skala)
Musím vám to oznámiť, aby ste na to nezabudli:
Boží ľudia, časy hladomoru sa blížia. Je dôležité, aby ste sa už dopredu zásobili trvanlivými potravinami s ohľadom k drsnému počasiu, ktoré napadne úrodu.
Nezabudnite na lieky, o ktorých sa vám zmienilo Nebo na choroby tohoto času. Budete potrebovať oblečenie pre extrémnu horúčavu a zimu, počasie bude prechádzať z jedného extrému do druhého v …More
Musím vám to oznámiť, aby ste na to nezabudli:
Boží ľudia, časy hladomoru sa blížia. Je dôležité, aby ste sa už dopredu zásobili trvanlivými potravinami s ohľadom k drsnému počasiu, ktoré napadne úrodu.
Nezabudnite na lieky, o ktorých sa vám zmienilo Nebo na choroby tohoto času. Budete potrebovať oblečenie pre extrémnu horúčavu a zimu, počasie bude prechádzať z jedného extrému do druhého v nepredstavitelnej miere.
Epidemia sa rozšíri po celej zemi, hmyz napadne všetko, čo mu bude stáť v ceste.
Dvere a okna domov musia byť chránená a nesmiete vychádzať von, dokedy zmienená epidemia neskončí – inak utrpíte vážne následky.
Človek už nieje v bezpečí, s ohľadom k reakciám živlov – tie sa budu meniť v okamihoch.
Peter(skala) likes this.
Anton Čulen