Komunia do ręki: ziemia poplamiona krwią

Z powodu "pandemii" w wielu diecezjach na całym świecie „zaleca się” lub otwarcie zobowiązuje się do przyjmowania Komunii św na rękę. Tragiczna rzeczywistość, czy to dekretem biskupim, czy pisemnym …
V.R.S.
Właśnie usunięto mi cały tekst z tłumaczeniem fragmentów z oficjalnego dokumentu z 2018 - oryginał jest tutaj eurojewcong.org/…/catalogue-of-po… opisującego założenia walki z Kościołem Katolickim - nie mam już złudzeń kto rządzi na tym portalu. Ratuj się kto może.
V.R.S.
@Tymoteusz
Problem jest z rozproszeniem informacji i blokadą dostępu do nich w mainstreamowych mediach. Walczenie z "antysemityzmem" czy walka o "wolność religijną" może wydać się osobie, która rozumie ten termin w dobrej wierze pozytywnym zjawiskiem. Natomiast dopiero jak pozbiera się w całość informacje i zobaczy jak jest powyższe rozumiane przez architektów tej "walki" wygląda to zupełnie …More
@Tymoteusz
Problem jest z rozproszeniem informacji i blokadą dostępu do nich w mainstreamowych mediach. Walczenie z "antysemityzmem" czy walka o "wolność religijną" może wydać się osobie, która rozumie ten termin w dobrej wierze pozytywnym zjawiskiem. Natomiast dopiero jak pozbiera się w całość informacje i zobaczy jak jest powyższe rozumiane przez architektów tej "walki" wygląda to zupełnie inaczej. Przykład:
a) coroczne raporty administracji Pana Trumpa o tzw. "wolności religijnej" w Polsce oprócz tego że zawierają charakterystyczne powtarzalne zdanie że w Polsce, w wielu budynkach publicznych nadal (sic!) wiszą krucyfiksy znaczną swą część poświęcają "antysemityzmowi" i jego zwalczaniu. Już to powinno czytelnika zastanowić, bo co ma kwestia rasowa a - tak na pierwszy rzut oka postrzegamy problem "antysemityzmu" do kwestii religijnej.
b) Natomiast dopiero z takich dokumentów jak wyżej cytowany dowiadujemy się jak jest rozumiany przez drugą stronę ów "antysemityzm" i że chodzi po prostu że zacytuję ów dokument o zmianę doktryny, liturgii i zbiorowej pamięci Kościoła (czyli Tradycji) prowadzącą do rezygnacji z fundamentalnych prawd wiary.
c) Jak do tego dołożymy dokumenty dodatkowe np. dokumenty takich dzieł jak Inicjatywa Wiar Abrahamicznych (którą ambasadoressa pana Trumpa w Watykanie rai Franciszkowi, mimo że niby tam pan Trump z Franciszkiem się nie lubią) czy Sojusz na Rzecz Wolności Religijnej, do którego zapisał Polskę w lutym b.r. rząd PiS, a który w dokumencie programowym przewiduje wprost ingerencję państw członkowskich w sferę Kościoła - a jakże: poprzez forsowanie "dialogu międzyreligijnego", to dojrzymy niezwykłą aktywność wiodących sił tego świata na ww. polu jakby to była kwestia istotna, wręcz zasadnicza.

Dopiero jak złożymy powyższe w całość zapali nam się czerwone światełko. I dostrzeżemy że smutne doświadczenia ostatnich dekad w Kościele - cała droga od Asyżu 1986 do Abu Zabi 2019, całe to wprowadzanie dni judaizmu, dni islamu, cały szlak od Nostra Aetate i Dignitatis Humanae do Domu Religii Abrahamicznych, imama i chanuki w Ogrodach Watykańskich oraz Paczamam w kościele wpisuje się nam doskonale z powyższymi elementami w jedną przerażającą całość, niczym realizacja jakiegoś straszliwego planu, która w ostatnich miesiącach znacznie przyspieszyła.
Piotr2000
Czy nie nadchodzi czas "powstania ze snu" dla obrony wiary i swietosci katolickich ?

Powstanie chrześcijan z La Vendée we Francji przeciwko rewolucji francuskiej i jej atakowi na wiarę.
Ruch oporu w Alcázar w Toledo w Hiszpanii.
Powstanie Cristeros przeciwko antychrześcijańskiemu rządowi w Meksyku.
Miasto chrześcijan Tama i Anillaco w La Rioja przeciwko biskupowi, który przedkładał ideologię …More
Czy nie nadchodzi czas "powstania ze snu" dla obrony wiary i swietosci katolickich ?

Powstanie chrześcijan z La Vendée we Francji przeciwko rewolucji francuskiej i jej atakowi na wiarę.
Ruch oporu w Alcázar w Toledo w Hiszpanii.
Powstanie Cristeros przeciwko antychrześcijańskiemu rządowi w Meksyku.
Miasto chrześcijan Tama i Anillaco w La Rioja przeciwko biskupowi, który przedkładał ideologię marksistowską ponad prawdę ewangeliczną. Itp.
woj_tek shares this
1.1K
Edward7
kilka listów od osób świeckich, o kontrowersyjnym zamknięciu seminarium San Rafael
adelantelafe.com/cartas-sobre-el…

Neuquén, 28 lipca 2020 r

Wielebny Mons. Eduardo Maria Taussig

Biskup diecezji San Rafael, Mendoza, Argentyna.

Oprócz pełnego szacunku powitania go, jesteśmy zmotywowani, aby przesłać mu niniejszy list po zapoznaniu się z wczorajszym komunikatem prasowym biskupa San Rafael.

More
kilka listów od osób świeckich, o kontrowersyjnym zamknięciu seminarium San Rafael
adelantelafe.com/cartas-sobre-el…

Neuquén, 28 lipca 2020 r

Wielebny Mons. Eduardo Maria Taussig

Biskup diecezji San Rafael, Mendoza, Argentyna.

Oprócz pełnego szacunku powitania go, jesteśmy zmotywowani, aby przesłać mu niniejszy list po zapoznaniu się z wczorajszym komunikatem prasowym biskupa San Rafael.

Jako ochrzczeni chrześcijanie we wspomnianej diecezji chcemy przekazać wam głębokie uczucie smutku i bólu z powodu ogłoszonej decyzji o zamknięciu seminarium, biorąc pod uwagę, że atakuje ona zarówno chrześcijan mieszkających w diecezji, jak i przeciwko Kościołowi jako całości.

Stanowimy katolików, którzy twierdzą, że są wierni nauczaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego, którzy bronią zawsze bardziej elementarnych prawd i którzy starają się przekazać naszym dzieciom wiarę w całości otrzymaną, starając się uniknąć błędów wszystkich nowych nieczystości, które z dnia na dzień przenikają do Kościoła i do społeczeństwa, czujemy się coraz bardziej naciskani i prześladowani przez ten świat pełen przemocy, krzywd i bluźnierstw przeciwko Bogu Stwórcy i Odkupicielowi oraz przeciwko Jego dziełu ewangelizacji; ale ciężar staje się szczególnie ciężki, gdy ci, którzy powinni być naszymi przewodnikami i pasterzami, zostaną zaciągnięci w szeregi wroga.

Wiesz, że to nie pierwszy raz, kiedy czujemy się zranieni twoją komunikacją; poprzednio byliśmy głęboko urażeni jego przesłaniem transmitowanym w formacie audiowizualnym na portalach społecznościowych, gdzie zakomunikował, że komunia w ustach jest zabroniona, a szczególnie bolało nas to, że wyjaśnił, że ci, którzy nalegają na nie przyjmowanie Komunii na rękę, robią ze złej formacji katechetycznej; w przypadku braku jakiegokolwiek argumentu, który zaprzeczałby jego słowom, na końcu tego artykułu dokonujemy transkrypcji artykułów Kodeksu Prawa Kanonicznego i Instrukcji „Redemptionis Sacramentum; gdzie legislacyjny argument eklezjalny w tym względzie jest jasno przedstawiony (przypis 1). Z nich jasno wynika, że fakt chęci przyjęcia Komunii ustnej nie stanowi w żaden sposób usprawiedliwienia dla odmowy udzielenia Sakramentu, a tym samym stajemy przed zakonem, który jest sprzeczny z nakazami Kościoła, i nie wiemy, czy imperatyw jest odpowiedzią na całkowitą nieznajomość wspomnianych przepisów lub, co gorsza, na ich umyślne zaniedbanie, w świadomym i dobrowolnym zaprzeczeniu im.

Jeśli chodzi o seminarium diecezjalne „Santa María Madre de Dios”, oprócz uznania niezmierzonej wartości duchowej, jaką reprezentuje ono w każdym sakramencie udzielanym na przestrzeni ponad 35 lat oraz jego pracy uświęcającej i ewangelizacyjnej w południowym regionie Cuyo w Mendozie; ma również siłę, aby być częścią historii, teraźniejszości i przyszłości ludu chrześcijańskiego
San Rafael i dlatego zasługuje na swoją obronę z tego podwójnego i niezbywalnego powodu; Tak więc, jako rdzenni mieszkańcy tych ziem, podwójnie boli nas widok osoby postronnej dokonującej zniszczenia takiego dziedzictwa, dlatego musimy bronić nie tylko tego, co już otrzymaliśmy, ale także tego, co otrzymają przyszłe pokolenia.

Chcemy wam powiedzieć, że nie jesteśmy dziećmi wprowadzonymi w błąd, jak nam powiedziałeś, raczej jesteśmy dziećmi, które chcą przestrzegać należnego posłuszeństwa, ale jako takie jesteśmy zobowiązani do braterskiego napomnienia, jeśli to, co mamy być posłuszne, jest niezgodne z prawem kanoniczne, naszych sumień i chrześcijańskiej doskonałości.

Wiedzcie, że będziemy stanowczy w obronie pobożnej i ortodoksyjnej formacji, którą kapłani, którzy ukończyli seminarium duchowne, udzielali od dziesięcioleci naszej wspólnocie, z łaski Bożej, opiekę Matki Bożej z nieba, Najświętszej Maryi Panny i ewidentnego wstawiennictwa za których jej założycielem był pamiętany i kochany Mgr dr Leon Kruk

Chcemy wam przekazać, że tak jak ostrzegał nas nasz Pan, uważamy na prawdziwą doktrynę, aby nie dać się zmylić przez „fałszywych chrystusów”, a także ostrzegamy, że „kąkol” rośnie obok pszenicy i zostanie ścięty i oddzielony tylko w „dniu żniwa” "; tymczasem jesteśmy zmuszeni przez ewangeliczne polecenie, abyśmy „nauczali wszystkiego, czego nauczył Chrystus” i bronili domu Bożego tak, jak On sam to uczynił, ujawniając faryzeuszy, wykorzystując cnotę dobrego gniewu do wypędzania kupców i broniąc prawdy przed każdy koszt. Przykłady obfitują w historię:

Powstanie chrześcijan z La Vendée we Francji przeciwko rewolucji francuskiej i jej atakowi na wiarę.
Ruch oporu w Alcázar w Toledo w Hiszpanii.
Powstanie Cristeros przeciwko antychrześcijańskiemu rządowi w Meksyku.
Miasto chrześcijan Tama i Anillaco w La Rioja przeciwko biskupowi, który przedkładał ideologię marksistowską ponad prawdę ewangeliczną. Itp.

Bóg wie, że tymi słowami z głębi naszych serc staramy się pobudzić was do refleksji i powinniście wiedzieć, że jest to szczególnie obecne w naszych codziennych modlitwach.

Bez zbędnych ceregieli witają go w Argentynie w dniu San Pedro Poveda Castroverde, księdza i męczennika zamordowanego 28 lipca 1936 roku przez tych, którzy nienawidzili prawdziwego wychowania i chrześcijańskich kultur, których bronił nawet krwią:

Alberto Sebastian Verdugo ID 32.133.047
Lucas Danilo Paez DNI 27.270.251

Notatka 1:
a) Instrukcja „Redemptionis Sacramentum” wydana przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i opublikowana przez Konferencję Episkopatu Argentyny w kwietniu 2004 r .; W swoim szóstym rozdziale mówi: „Komunia Święta” Drugi punkt: „Rozdawanie Komunii Świętej” Artykuł 91: „Przy udzielaniu Komunii św. Należy pamiętać, że wyświęceni szafarze nie mogą odmawiać sakramentów tym, którzy o to proszą. terminowo; bądź dobrze usposobiony i nie zabrania im prawo do ich przyjmowania. W związku z tym każdy ochrzczony katolik, któremu nie zabrania tego prawo, powinien zostać przyjęty do Komunii Świętej. Dlatego nie wolno odmawiać wiernym Komunii św., Na przykład tylko z powodu chęci przyjęcia Eucharystii w pozycji klęczącej lub od ust ”.
b) Kodeks Prawa Kanonicznego:
IV Księga Uświęcająca funkcja Kościoła
Część I Sakramentów
Tytuł III Najświętszej Eucharystii (kan.897 - 958)
I rozdział celebracji Eucharystii
Art. 2 uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii:
Kan. 915: „Ekskomunikowani i ci, których dotyczy sprawa po nałożeniu lub orzeczeniu kary, oraz ci, którzy uparcie trwają w oczywistym, ciężkim grzechu, nie powinni być dopuszczani do Komunii Świętej”.

***

San Rafael 30 lipca 2020 r
inny fragment -
Zamiast tego podsycał nieszczęście, pozbawiając wiernych Mszy Świętej i nadużywając ich władzy i władzy hierarchicznej, zmuszając wiernych do wyboru między przyjmowaniem Komunii na rękę lub nie czynieniem jej bez żadnego duchowego wsparcia innego niż Uwolniony przypadkowo od sumienia każdego i uwalniając się od wspomnianej odpowiedzialności, twierdził, że to kodeks prawa kanonicznego zmusił go do podjęcia nieproporcjonalnych środków i wyrwania się z kontekstu (ponieważ nasza gęstość zaludnienia jest znacznie niższa niż gęstość zaludnienia). dużych miast, a na dodatek nie ma zarażenia), i nie tylko to, ale jego pierwszym rozkazem na początku kwarantanny było zamknięcie kaplic na peryferiach i porzucenie tych dusz, które w swojej pokorze, prostocie i ubóstwie są dziećmi w WIARA i potrzebują duchowego przewodnika, OJCA.

Krótko mówiąc, zamyka się, ponieważ kapłani nie mogą być posłuszni temu, co jest sprzeczne z ich sumieniami, co jest sprzeczne z prawdą, co jest sprzeczne z nauczaniem KOŚCIOŁA CHRYSTUSA, to znaczy nadal udzielać sakramentów bez ograniczeń. pełen warunków, nadal troszcz się o najbardziej pokornych w WIARZE, dawaj nam chleb powszedni (CENNY CHLEB EUCHARYSTII), towarzysząc samotnemu, temu, który stracił pracę w tych nieszczęsnych i apokaliptycznych czasach, słuchając i pocieszając cierpiącego, płaczącego z płaczącym i niosącego radość z dobrej nowiny bez skrępowania, bez ograniczeń MIŁOŚCI, bez łańcuchów, a przede wszystkim bez gróźb.