przeciwherezjom
Taki jest projekt demona, antychrysta i antypapieża - znieść prawo i proroków i... Pana Jezusa.