Andrea Top
pochopila som, ale či je čas pokoja ?
Marieta Ria
My, ako veriaci katolíci, musíme vnášať pokoj aj v čase nepokoja... Aj keď je to ťažké...
Hermenegild
Závisí to od ukotvenia duše v Pánovi, ktorému nadovšetko verí, nech sa deje okolo čo chce.
Peter(skala)
To slovo: "pokoj" v Biblii má viacero významov, resp. sa pod ten pojem používa pre rôzne významy a to podobne ako slovo: "poznanie"
napr. "Adam poznal Evu" - to znamená, že s nou mal pomer a tak Eva počala.
ale na iných miestach slovo: "poznanie" už poukazuje na múdrosť alebo vedomosť, či znalosti o určitých osobách alebo miestach, či vecí... rovnako ako to zvykneme používať v sučasnosti.…More
To slovo: "pokoj" v Biblii má viacero významov, resp. sa pod ten pojem používa pre rôzne významy a to podobne ako slovo: "poznanie"

napr. "Adam poznal Evu" - to znamená, že s nou mal pomer a tak Eva počala.
ale na iných miestach slovo: "poznanie" už poukazuje na múdrosť alebo vedomosť, či znalosti o určitých osobách alebo miestach, či vecí... rovnako ako to zvykneme používať v sučasnosti. Nikto dnes nehovorí, že poznal ženu, ked s nou suložil, ale v Biblii sa ten výraz použil.

Podobne s výrazom: Pokoj, ktorý na jednom mieste charakterizuje mier medzi narodmi, ale na inom mieste vnutorný postoj, aj ked človek fyzicky bojuje so svojim nepriatelom.
Vidíme dva odlišné správania (fyzický boj a stav fyzickej nečinnosti v boji) ale jednu a tu istu duševnu rozpoleženosť - vnutorný stav duše (vyrovnanosť a sebaistotu, či čisté svedomie)

Ináč, češi ten výraz tiež používaju zaujimavo, ked slovo POkoj používaju ako u nás: Izba.
Charakterizuje vnutornu vyrovnanosť-istotu-zabezpečenie... aké má človek, ked je v domacej izbe. Dalo by sa povedať, že to vystihli správne - podstatu slova Pokoj, aj ked slovakom sa to môže zdáť divné.
Andrea Top
Litmanová. Panna Mária povedala : "Tento čas je zlodejom Pokoja. " A to platí vo všetkom. Všeobecná zvrátenosť, vzťahy pekelné, svetové dianie.....odpovedze si