Clicks616

Proroctvo: Napravte vaše cesty, lebo čas na nikoho nepočká

15. októbra 2021

Citát: Matúš 7:13 Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; 14 lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

Od brata Daniela: 15. októbra 2021 som bol v oblakoch a mohol som cítiť Jeho prítomnosť. Bolo to také silné, že som nemohol zdvihnúť svoju hlavu, ani som nechcel. Bola tam ťažkosť vo vzduchu. A počul som proroctvo:

- Prebuď sa, Danielu, zo svojej driemoty. Lebo mnoho treba učiniť. Čo vidíš, synu človeka?

- Vidím Tvoj majestát, Tvoja moc mi berie dych...

- Dobre vidíš. Cesta sa zúžila, a mnohí odpadli preč, dali si svoje uši štekliť zvodcom.

Rozprávaj teraz, synu človeka, rozprávaj k neveriacim, rozprávaj k tým, ktorí stratili svoju cestu: Takto vraví Boh Abraháma, Izáka a Jakuba: Napravte vaše cesty, lebo čas nepočká na žiadneho človeka, vráťte sa ku Mne, lebo Ja som Boh Svetla. Cesta bola vyčistená, pokoríte sa? Budete Ma hľadať? Očakávam vás s otvorenou náručou a deň sa chýli ku koncu, budete nájdení na Otcovej strane?


youtube.com/watch?v=lvu5NO8hCKs
Public domain