Clicks1.6K

warto obejrzeć

"Herezje" ? o. Szustaka
- sól egzorcyzmowana


Korowód bluźnierców
- o Augustyn Pelanowski


Orgie Kardynała i bluźniercze pokazy
- o Augustyn Pelanowski


List z piekła
– „Nie módl się za mnie, jestem potępiona”


o Augustyn Pelanowski
- Sprawiedliwość Boga, dla bezbożnych jawi się jako niesprawiedliwość


On nie chce żebyśmy się bali
- o Augustyn Pelanowski


Gorliwość Piotra i Pawła
- Reprint dzieła Ks. Leonarda Goffine


Demaskujemy fałszywe tezy ideologów tęczowego ruchu
– Wiktor Łysow


Czym jest piekło i jak wygląda?
- ks. Leonard Goffine


Nie d a j się pogrążyć złemu duchowi
- o Augustyn Pelanowski


Globalna kontrola i syndrom mesjasza
- o Augustyn Pelanowski


Telefon do B O G A
- o Augustyn Pelanowski


Co oznaczają krwawe łzy Maryi ?
- o Augustyn Pelanowski


Na jaki świat przychodzą nasze dzieci ?
- o Augustyn Pelanowski


Obawa o dalszy los tego świata
- o Augustyn Pelanowski


Proroctwo o Antychryście z 1947 r.

Herezje, dystans, trędowaci
- o Augustyn Pelanowski


"Herezje" ? o Szustaka
- Puste Piekło?


o Adam Szustak klnie na wizji
- pokazując prawdziwą twarz


T r ę d o w a c i
- o Augustyn Pelanowski


Zamas kowani
- o Augustyn Pelanowski


Spadkobiercy
- o Augustyn Pelanowski


A n t y F a t i m s k i sobór
- o Augustyn Pelanowski


Czy rozpoznasz Antychrysta ?
- o Augustyn Pelanowski


o Augustyn Pelanowski Skrzynia

Posłuszeństwo
- o Augustyn Pelanowski


Agenda zrównoważonego rozwoju
- czyli nowy ład Antychrysta - o Augustyn Pelanowski


Antychryst - Czy to już teraz ?
o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja Miłości cz.4
- o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja M i ł o ś c i cz.3
- o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja Miłości cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja Miłości cz.1
- o Augustyn Pelanowski


Gdy przyszłość jawi się jak mrok
- o Augustyn Pelanowski


Posłuszeństwo a współudział w szaleństwie
- o Augustyn Pelanowski


Uradowanie pomimo ucisku
- o Augustyn Pelanowski


Etap w którym można liczyć już tylko na B O G A
- o Augustyn Pelanowski


Jaka kara spadnie w naszej epoce ?
- o Augustyn Pelanowski


Czy nadeszły godziny zapowiedziane przez Apokalipsę ?
- o Augustyn pelanowski


Niewiasta na bestii i kielich bluźnierstwa
- o Augustyn Pelanowski


Ołtarz szatana i okultystyczna puszka pandory
- o Augustyn Pelanowski


Ostatnia próba Kościoła cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Ostatnia próba Kościoła cz.1
- o Augustyn Pelanowski


Będzie jeszcze gorzej
- o Augustyn Pelanowski


Odstępstwo i 3 tajemnica Fatimska
- o Augustyn Pelanowski


Poganizacja Liturgii Katolickiej
- o Augustyn Pelanowski


Ćwiartowanie Kościoła cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Ćwiartowanie Kościoła
o Augustyn Pelanowski


Synkretyczna religia antychrysta
- o Augustyn pelanowski


Fale niegodziwości
- o Augustyn Pelanowski


Ubóstwienie p l u g a s t w a
- o Augustyn Pelanowski


To się dzieje na naszych oczach
- o Augustyn Pelanowski


Świat, który nadchodzi
- o Augustyn Pelanowski


Deklaracja o braterstwie
o Augustyn Pelanowski


Antychryst będzie otrzymywał hołd w Kościele.
o Augustyn Pelanowski


Czy Rzym stanie się siedzibą antychrysta ?
o Augustyn Pelanowski


Czy papież popadł w herezje ?
o Augustyn Pelanowski


Zauroczenie Antychrystem
o. Augustyn Pelanowski


Oni już świętują przejęcie władzy w Kościele -
o Augustyn Pelanowski


Antychryst synem Kościoła?
o Augustyn Pelanowski


Odstępstwo i zdrada Boga?
o Augustyn Pelanowski


CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU shares this
3837
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
"Herezje" ? o. Szustaka
- sól egzorcyzmowana


Korowód bluźnierców
- o Augustyn Pelanowski


Orgie Kardynała i bluźniercze pokazy
- o Augustyn Pelanowski


List z piekła
– „Nie módl się za mnie, jestem potępiona”


o Augustyn Pelanowski
- Sprawiedliwość Boga, dla bezbożnych jawi się jako niesprawiedliwość


On nie chce żebyśmy się bali
- o Augustyn Pelanowski


Gorliwość Piotra i Pawła
- Reprint dzieła Ks. Leonarda Goffine


Demaskujemy fałszywe tezy ideologów tęczowego ruchu
– Wiktor Łysow


Czym jest piekło i jak wygląda?
- ks. Leonard Goffine


Nie d a j się pogrążyć złemu duchowi
- o Augustyn Pelanowski


Globalna kontrola i syndrom mesjasza
- o Augustyn Pelanowski


Telefon do B O G A
- o Augustyn Pelanowski


Co oznaczają krwawe łzy Maryi ?
- o Augustyn Pelanowski


Na jaki świat przychodzą nasze dzieci ?
- o Augustyn Pelanowski


Obawa o dalszy los tego świata
- o Augustyn Pelanowski


Proroctwo o Antychryście z 1947 r.

Herezje, dystans, trędowaci
- o Augustyn Pelanowski


"Herezje" ? o Szustaka
- Puste Piekło?


o Adam Szustak klnie na wizji
- pokazując prawdziwą twarz


T r ę d o w a c i
- o Augustyn Pelanowski


Zamas kowani
- o Augustyn Pelanowski


Spadkobiercy
- o Augustyn Pelanowski


A n t y F a t i m s k i sobór
- o Augustyn Pelanowski


Czy rozpoznasz Antychrysta ?
- o Augustyn Pelanowski


o Augustyn Pelanowski Skrzynia

Posłuszeństwo
- o Augustyn Pelanowski


Agenda zrównoważonego rozwoju
- czyli nowy ład Antychrysta - o Augustyn Pelanowski


Antychryst - Czy to już teraz ?
o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja Miłości cz.4
- o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja M i ł o ś c i cz.3
- o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja Miłości cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja Miłości cz.1
- o Augustyn Pelanowski


Gdy przyszłość jawi się jak mrok
- o Augustyn Pelanowski


Posłuszeństwo a współudział w szaleństwie
- o Augustyn Pelanowski


Uradowanie pomimo ucisku
- o Augustyn Pelanowski


Etap w którym można liczyć już tylko na B O G A
- o Augustyn Pelanowski


Jaka kara spadnie w naszej epoce ?
- o Augustyn Pelanowski


Czy nadeszły godziny zapowiedziane przez Apokalipsę ?
- o Augustyn pelanowski


Niewiasta na bestii i kielich bluźnierstwa
- o Augustyn Pelanowski


Ołtarz szatana i okultystyczna puszka pandory
- o Augustyn Pelanowski


Ostatnia próba Kościoła cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Ostatnia próba Kościoła cz.1
- o Augustyn Pelanowski


Będzie jeszcze gorzej
- o Augustyn Pelanowski


Odstępstwo i 3 tajemnica Fatimska
- o Augustyn Pelanowski


Poganizacja Liturgii Katolickiej
- o Augustyn Pelanowski


Ćwiartowanie Kościoła cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Ćwiartowanie Kościoła
o Augustyn Pelanowski


Synkretyczna religia antychrysta
- o Augustyn pelanowski


Fale niegodziwości
- o Augustyn Pelanowski


Ubóstwienie p l u g a s t w a
- o Augustyn Pelanowski


To się dzieje na naszych oczach
- o Augustyn Pelanowski


Świat, który nadchodzi
- o Augustyn Pelanowski


Deklaracja o braterstwie
o Augustyn Pelanowski


Antychryst będzie otrzymywał hołd w Kościele.
o Augustyn Pelanowski


Czy Rzym stanie się siedzibą antychrysta ?
o Augustyn Pelanowski


Czy papież popadł w herezje ?
o Augustyn Pelanowski


Zauroczenie Antychrystem
o. Augustyn Pelanowski


Oni już świętują przejęcie władzy w Kościele -
o Augustyn Pelanowski


Antychryst synem Kościoła?
o Augustyn Pelanowski


Odstępstwo i zdrada Boga?
o Augustyn Pelanowski
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Przykazanie piąte

LX. O czynnościach szkodliwych ciału bliźniego

"Nie zabijaj" (Exod. 20, 13)

I. Morderstwo

––––––

Czy istnieje prawo odbierania życia ludziom? (1)

Nie popełnia grzechu morderstwa i ten, kto życie odbiera drugiemu sprawiedliwie tj. kto ma prawo do tego. A czy istnieje jakie prawo odbierania życia ludziom? Tak.

a) Może odebrać komuś życie zwierzchność prawowita. Prawo nad …
More
Przykazanie piąte

LX. O czynnościach szkodliwych ciału bliźniego

"Nie zabijaj" (Exod. 20, 13)

I. Morderstwo

––––––

Czy istnieje prawo odbierania życia ludziom? (1)

Nie popełnia grzechu morderstwa i ten, kto życie odbiera drugiemu sprawiedliwie tj. kto ma prawo do tego. A czy istnieje jakie prawo odbierania życia ludziom? Tak.

a) Może odebrać komuś życie zwierzchność prawowita. Prawo nad życiem i śmiercią ma wprawdzie jedynie Pan Bóg, ale jak inne prawa Swoje np. odpuszczanie grzechów może Pan Bóg i to prawo przekazać innym. To też uczynił Pan Bóg, bo zwierzchności dał prawo karania złoczyńców, nawet odebraniem życia, jak to czytamy w Piśmie św. Tak w starym zakonie Pan Bóg ustanowił karę śmierci na morderców, bałwochwalców, bluźnierców, krzywoprzysięzców i innych wszelkich zbrodniarzy. Dlatego czytamy u Mojżesza (Gen. 9, 6): "Ktobykolwiek wylał krew człowieczą, będzie wylana krew jego"; podobnie dalej (Exod. 22, 18): "Czarownikom żyć nie dopuścisz". I karę tę wykonywano rzeczywiście. Mojżesz wezwał mężów z pokolenia Lewi przeciw bałwochwalcom, co kłaniali się cielcowi złotemu, i kazał poodbierać im życie: jakoż zabito ich przeszło 20000, poczym Mojżesz pochwalił owych lewitów, mówiąc (Exod. 32, 29): "Poświęciliście ręce wasze dzisiaj Panu".

Mojżesz rozkazuje karać śmiercią czcicieli złotego cielca

Władza ta pozostała zwierzchności i w zakonie nowym, jak widać ze słów Pana Jezusa do Piłata. Kiedy bowiem Piłat odezwał się do Pana Jezusa (Jan 19, 10): "Nie wiesz, iż moc mam ukrzyżować Cię i moc mam puścić Cię?" odpowiedział mu Pan Jezus (Jan 19, 11): "Nie miałbyś mocy przeciw Mnie żadnej, gdyby ci nie dano z wierzchu". Tę władzę przyznaje zwierzchności i św. Paweł, bo mówi o niej (Rzym. 13, 4): "Nie bez przyczyny miecz nosi, Boga bowiem sługą jest, mścicielem ku gniewu temu, który złość czyni". Ostatnia zaś księga Pisma św. powiada (Apok. 13, 10): "Kto mieczem zabije, ma być mieczem zabity". – Jakoż sam rozum wskazuje, że zwierzchności musi przysługiwać takie prawo, gdyż tylko taka kara zdolna poskromić namiętności ludzkie i odstraszyć od zbrodni. Gdyby, jak chcą niektórzy, zniesiono karę śmierci, wtedy by jeszcze częściej aniżeli obecnie działy się zbrodnie wielkie np. morderstwa. Kara więzienia dożywotniego nie byłaby wystarczającą, bo sama ze siebie nie jest tak straszną jak kara śmierci i nadto zbrodniarz ma jeszcze nadzieję odzyskania wolności czy to przez ucieczkę, czy przez ułaskawienie. Toteż prawo to potrzebne; a zresztą zwierzchność nie będzie potrzebowała karać śmiercią, byleby zabójcy dali sami początek dobry – i przestali zabijać.

b) Wolno dalej pozbawić życia nieprzyjaciela w słusznej obronie ojczyzny. Całość i bezpieczeństwo ojczyzny przedniejsze trzyma miejsce przed życiem nieprzyjaciół, tych, co się na nią targają. Nieprzyjaciele sami sobie winni, jeśli, krzywdę wyrządzając innemu krajowi, giną śmiercią. Skoro tedy zwierzchnik kraju prowadzi wojnę, każdy zawezwany do broni ma obowiązek stawać do szeregów. W takich razach dla uzyskania zwycięstwa wolno używać wszelkich środków potrzebnych, o ile nie zakazuje ich prawo przyrodzone czy też prawo narodów. Wolno tedy w takim razie uprzedzić nieprzyjaciela, napaść kraj jego i każdego, kto by się opierał, pojmać, zranić czy zabić. Zwłaszcza każdy żołnierz ma obowiązek walczenia mężnie wśród bitwy. Natomiast, jak już powiedziałem, grzeszyłby, gdyby zabijał lub znieważał albo bezcześcił mieszkańców spokojnych, bezbronnych, czy to dzieci, czy niewiasty, czy starców, czy też takich żołnierzy, co broń już złożyli. W ogólności żaden żołnierz nie powinien zapominać o tym, że jest chrześcijaninem, że ma być mężnym ale nie krwi chciwym i okrutnym.

Bitwa pod Chocimiem (1673 r.)

Że zabicie na wojnie tych, co szkodzą ojczyźnie, nie jest grzechem, dowodzi Pismo św., bo wychwala Matatiasza, Judę i innych bohaterów, którzy w obronie ojczyzny i uciskanej braci swojej ciężkie wiedli boje z narodami postronnymi. Dowodem niewinności takich żołnierzy i to, że Pan Bóg nieraz cudownie wspierał tych, co wiedli wojnę sprawiedliwą. Dodaję "sprawiedliwą", bo samo się przez się rozumie, że wojna powinna być taką. O tym jednak wiedzieć trzeba, że odpowiedzialność za wojnę i wszystkie jej następstwa, spada na zwierzchność kraju, obowiązkiem zaś jest poddanych iść za głosem swej władzy, a nie badać, czy wojna jest słuszną czy też niesłuszną (por. fałszerstwo depeszy przez Bismarcka przed wojną francusko-niemiecką).

c) Wreszcie wolno pozbawić kogoś życia we własnej sprawiedliwej obronie. Kiedy tedy złodziej, zbójca wypada z lasu z nożem czy narzędziem jakim zbójeckim, albo jeśli się zakrada do mieszkania i chce nas obedrzeć, złupić i przy tym zagraża naszemu życiu: wolno jest w takim razie się bronić i nie mamy grzechu, choćby złoczyńca zginął z ręki naszej. To potwierdza już rozum, bo nikt nie ma obowiązku cudze życie przedkładać ponad własne. Tenże rozum powiada, że jeśli nie ma innego środka obrony, powinien utracić życie raczej napastnik niesprawiedliwy, aniżeli niesłusznie napastowany. Gdyby bowiem nikt nie miał prawa bronienia się przeciw napadom niesłusznym, wtedy by bezbożnicy mieli zabezpieczoną swobodę da wszelkich bezprawi. Dlatego Pismo św. (Exod. 22, 2) wyraźnie pozwala na zabicie człowieka, jeśli tego potrzeba do obrony życia. – Co więcej nauczyciele duchowni wspominają o tym, że niewiasta w razie napadu na swą cnotę może się bronić jakim bądź sposobem, a ostatecznie, gdy nie ma ratunku innego, wolno jej nawet zabić napastnika, gdyż dla niej ważniejszą jest jej cnota niż życie takiego niegodziwca.

Aby jednak dozwolonym było zabójstwo w obronie własnej, napaść musi być niesprawiedliwą. Jeżeli tedy zwierzchność chwyta złoczyńcę, aby go zaprowadzić do więzienia, złoczyńcy nie przysługuje prawo obrony, bo zwierzchności wolno pojmać złoczyńcę. – Dalej nawet w razie napadu niesprawiedliwego nie wolno wyrządzić szkody większej nad tę, ile potrzeba dla obrony swego życia. Należy tedy wpierw, o ile można, użyć innych środków do obrony własnej np. uciekać, wołać o pomoc, uderzyć złoczyńcę, ogłuszyć go, powalić o ziemię, zranić, a dopiero, gdyby te sposoby nie prowadziły do celu lub gdyby ich zgoła nie można użyć, wolno zabić napastnika. Z tego więc wynika, że wolno napastnika zabić tylko podczas napadu samego, a nie, kiedy ucieka. A dalej nie godzi się żadną miarą zabijać złodzieja, którego schwycono na złodziejstwie, ale który widocznie nie zagraża życiu naszemu. – Wreszcie nie wolno zabijać z myślą zemsty czy nienawiści, lecz jedynie celem obrony własnej, bo chrześcijaninowi mścić się nie wolno.

–––––––––––

Nauki katechizmowe ułożone na podstawie nauk różnych autorów przez Kapłana Archidiecezji Gnieźnieńskiej (2), autora dzieła: Kazania o męce i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tom IV. O przykazaniach. (Przykazania Boże 5-10. – Przykazania kościelne). Poznań. Nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni św. Wojciecha. 1910, ss. 8-11. (3)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; przypisy i ilustracje od red. Ultra montes).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imprimatur.

Gnesnae, die 1. mensis Februarii 1907.

Consistorium Generale Administratorium.

(L. S.)
Dr. Goczkowski,

Vicarius in Spiritualibus Generalis.

No. 996/07.


Raatz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypisy:
(1) Tytuł od red. Ultra montes.

(2) Autorem jest ks. Wojciech Andersz.

(3) Por. 1) Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej, a) Grzechy wołające o pomstę do nieba. b) Przeciwko heretykom. Wiara nie jest to samo co nadzieja.

2) Ks. Dr Antoni Borowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, a) Teologia moralna. b) Prawo Boże. c) Warunkowe szafarstwo sakramentalne.

3) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, Teologia moralna dla użytku spowiedników.

4) Ks. Józef Stagraczyński, a) Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. b) Grzechy wołające o pomstę do nieba. c) Czego uczy Kościół o piekle. d) Zasady wychowania chrześcijańskiego.

5) O. Mikołaj Łęczycki SI, Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych.

6) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

7) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

8) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy).

9) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki (Catechismus catholicus).

10) Ks. Jan Józef Gaume, Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów.

11) Ks. Dr I. Schuster, Ks. Gustaw Mey, Historia biblijna dla katolickich szkół.
One more comment from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
POSŁUSZEŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE !


KARZĄ SIĘ SZCZEPIĆ, TO SIĘ SZCZEPCIE !!!

Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
Zaszczepiła się - straciła obie ręce i obie nogi...
2 more comments from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Arcybiskup Viganó ostrzega papieża Franciszka

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. Ps 100,3

bibula.com/?p=126166

Wrogowie naszej duszy są zawsze tacy sami, i sidła, które na nas zastawiają też są zawsze takie same. Świat ze swoimi pokusami i ciało zepsute przez grzech pierworodny i skłonne do zła; Diabeł, odwieczny wróg…More
Arcybiskup Viganó ostrzega papieża Franciszka

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. Ps 100,3

bibula.com/?p=126166

Wrogowie naszej duszy są zawsze tacy sami, i sidła, które na nas zastawiają też są zawsze takie same. Świat ze swoimi pokusami i ciało zepsute przez grzech pierworodny i skłonne do zła; Diabeł, odwieczny wróg naszego zbawienia, używa ciała, aby nas oblegać. Dwaj wrogowie zewnętrzni i jeden wewnętrzny, zawsze są gotowi aby rozproszyć naszą uwagę i wykorzystać nasze słabości. Ci duchowi wrogowie towarzyszą każdemu z nas i całej ludzkości od niemowlęctwa do starości przez wszystkie pokolenia i wieki.

Naszymi sprzymierzeńcami, na których możemy liczyć w tej walce ze światem, ciałem i diabłem, są Łaska Boża, częste przyjmowanie Sakramentów, praktykowanie Cnót, modlitwa, pokuta, rozważanie Rzeczy Ostatecznych, rozważanie Męki Pana i życie w Jego obecności.

W tej zbuntowanej i zdechrystianizowanej epoce, w której społeczeństwo nie tylko nie pomaga nam w dążeniu do ostatecznego celu, ale wręcz robi wszystko, aby nas od niego odciągnąć, władza świecka każe nam podążać za światem, zaspokajać pragnienia ciała i służyć wrogowi rodzaju ludzkiego. Jest to autorytet przewrotny i wypaczający, który zawiódł w swoim obowiązku rządzenia i kierowania społeczeństwem w celu doprowadzenia jednostek do wiecznego zbawienia. Przeciwnie, zaprzecza wiecznemu zbawieniu, odrzuca Boskiego Stwórcę i adoruje przeciwnika.

Nic więc dziwnego, że ta odstępcza nowoczesność, w której bezprawie jest normą, a występek jest przykładem do naśladowania, chce zlikwidować wszelki ślad Boga i Dobra w społeczeństwie i w jednostkach, zawierając piekielny pakt z światem, ciałem i diabłem. Widzimy to, co dzieje się w bezczelnej promocji sodomii, wypaczeniu i występku we wszystkich jego najbardziej nikczemnych formach oraz w szyderstwie, delegitymizacji i potępieniu czystości, prawości i cnoty.

Dzisiaj nasza codzienna walka z wrogami musi również obejmować tytaniczny wysiłek walki z państwem, które w normalnych okolicznościach powinniśmy uważać za naszego przyjaciela, ale które zamiast tego próbuje nas zepsuć od najmłodszych lat.

Jest to szczególnie bolesne i tragiczne, że do zdrajców i najemników przyłączają się również niegodziwi pasterze, którzy nadużywają świętego autorytetu otrzymanego od naszego Pana, aby popychać nas ku potępieniu, aby przekonać nas, że to, co do wczoraj było uważane za grzeszne i niegodne tych, którzy zostali odkupieni przez Krew Chrystusa stało się teraz legalne i dobre.

Duch doczesności, zniewolenie pożądliwością i – co jeszcze poważniejsze – odmowa walki ze Złym zainfekowały dużą część hierarchii Kościoła katolickiego, aż do najwyższych szczebli, czyniąc ją wrogiem Boga, Jego Praw i naszych dusz. Podobnie jak to się stało z władzą świecką, tak i władza religijna zrzekła się swojej właściwej roli, wyrzekając się tego celu, dla którego była powołana przez Bożą Opatrzność.

Precedens tego wypaczenia władzy, zwiastującego epokowe starcie czasów ostatecznych, polega właśnie na zepsuciu pasterzy i na tym, że poszczególni wierni, jak trzoda bez przywódcy, muszą heroicznie przeciwstawić się atakowi na Cytadelę na kilku frontach, na których zostali porzuceni przez swoich przywódców, którzy otwierają bramy i pozwalają wkroczyć hordom wroga do Cytadeli, celem naszej zagłady.

Dyskusja na temat proponowanej ustawy Zan, narzucającej ideologię LGBTQ+ i indoktrynację teorią gender we Włoszech jest wynikiem ukierunkowanego planu zorganizowanego na poziomie globalnym, który w wielu krajach został już zrealizowany. Narody, w których nawet po dwóch wiekach rewolucji, piętno katolicyzmu przetrwało w tkance społecznej, zostały teraz całkowicie spoganizowane. Tęczowe flagi powiewają nie tylko na frontach instytucji publicznych, ale nawet na fasadach katedr, balkonach rezydencji biskupich, a nawet wewnątrz kościołów.

Jeszcze nie tak dawno – zaledwie trzydzieści lat temu – niektórzy mówili, że aby wesprzeć mniejszość ludzi zwiedzionych występkiem i bronić ich przed dyskryminacją, państwo musi interweniować dla ochrony i gwarancji ich wolności. Z perspektywy czasu było to stwierdzenie nierozsądne i nielogiczne, ponieważ wolność osoby ludzkiej polega na przylgnięciu woli do dobra, któremu przyporządkowana jest jej natura, oraz na dążeniu do jej materialnego i nadprzyrodzonego celu. Ale w wielkim oszustwie, którym diabeł zawsze próbował zwabić człowieka, ten pozorny pretekst uwiódł wielu. Przekonywano, że potrzebna jest odwaga, by domagać się prawa do występku i grzechu przeciwko okrutnej surowości „szanowanej większości”, wciąż przywiązanej do nakazów religii. Podkreślano dumę z powodu bycia odmiennym, posiadania prawa do występku w „cnotliwym świecie”.

W tamtych latach Kościół wciąż podnosił, być może z mniejszym przekonaniem, ale zawsze wierny swemu boskiemu nakazowi, głos niezmiennego Magisterium potępiającego legitymizację zachowań wewnętrznie nieuporządkowanych. W trosce o wieczne zbawienie dusz, widział, jakie nieszczęścia spotkają społeczeństwo, jeśli zostanie przyjęty styl życia całkowicie sprzeczny z Prawem Naturalnym, Przykazaniami i Ewangelią. Pasterze potrafili być odważnymi obrońcami Dobra, a Papieże nie bali się stać obiektem niestosownych ataków tych, którzy widzieli w nich katechona, który zapobiegał ostatecznemu zepsuciu świata i ustanowieniu panowania Antychrysta .

Dziś ta heroiczna walka – o której wiemy, że już osłabła z powodu rozległego i wewnętrznego zepsucia biskupów i księży – wydaje się już nie mieć sensu, podobnie jak nie wydaje się już, że nauczanie Pisma Świętego, Ojców Kościoła i Biskupów Rzymskich ma sens. Ten, który zasiada w Rzymie, jest otoczony przez niemoralne osoby, które mrugają okiem do ruchów LGBTQ+ i obłudnie symulują szacunek i inkluzywność, które jedynie zdradzają ich zainteresowania i grzeszne skłonności. Nie ma już odwagi; nie ma już wierności Chrystusowi. Doszło nawet do insynuacji, że jeśli Bergoglio był w stanie zmienić doktrynę o karze śmierci – rzecz niesłychaną i absolutnie niemożliwą – to z pewnością będzie również w stanie zalegalizować sodomię w imię miłosierdzia, które nie ma w sobie nic katolickiego i jest odrażające dla Objawienia Bożego.

Bluźniercze pochody, które paradują ulicami stolic świata i które osiągnęły najwyższy punkt bluźnierstwa i niegodziwego wyszydzania Ofiary naszego Pana w Świętym Mieście, uświęconym krwią apostołów Piotra i Pawła, są witane z radością przez najemników sekty soborowej, która milczy w obliczu świętokradczych błogosławieństw par homoseksualnych, ale potępia jako „sztywnych” tych, którzy chcą pozostać wierni nauce Zbawiciela.

Gdy dobrzy biskupi i księża są codziennie konfrontowani z destrukcją, która przychodzi z góry, czytamy czarujące i uwodzicielskie słowa napisane przez Bergoglio do Jamesa Martina SJ, w celu wsparcia przewrotnej i wypaczonej ideologii, która obraża Majestat Boga i upokarza misję Kościoła i świętą władzę Wikariusza Chrystusa.

Jako Następca Apostołów i Nauczyciel Wiary, w duchu prawdziwej jedności ze Stolicą Świętego Piotra i Świętym Kościołem Bożym, kieruję do nich surowe ostrzeżenie, przypominając, że ich autorytet wywodzi się od Jezusa Chrystusa i że ma siłę i wartość tylko wtedy, gdy pozostaje zorientowany na cel, dla którego go ustanowił. Niech ci pasterze rozważą zgorszenia, jakie wyrządzają wiernym, oraz rany, jakie zadają umęczonemu Kościołowi– zgorszenia i rany, za które będą musieli odpowiedzieć przed Bożą Sprawiedliwością w dniu swego szczegółowego sądu, a także przed całą ludzkością w dniu Sądu Ostatecznego.

Wzywam wiernych, którzy są zgorszeni i zdezorientowani odstępstwem pasterzy, aby pomnożyli swoje modlitwy nadprzyrodzonym duchem modlitwy i pokuty, błagając Pana, aby raczył nawrócić najemników, prowadząc ich z powrotem do Siebie i do wierności Jego boskiej nauce.

Módlmy się do Najświętszej Matki, Dziewicy Dziewic, aby wzbudziła uczucia pokuty w sługach zepsutych przez grzech i nieczystość, aby rozważyli grozę swoich grzechów i straszliwy ból, który ich czeka: znajdą schronienie w najświętszych ranach Chrystusa i zostają oczyszczeni w kadzi Krwi Baranka.

Do naszych braci uwiedzionych przez świat, ciało i diabła kieruję serdeczny apel, aby zrozumieli, że nie ma dumy w obrażaniu Boga, w świadomym przyczynianiu się do Jego męki, w wypaczaniu własnej natury i niegodziwym odmawianiu Zbawienia, które wywalczył od swego Ojca poprzez swoją Śmierć na Drzewie Krzyża. Niech wasze słabości będą okazją do świętości, powodem nawrócenia, okazją, aby wielkość Boga zajaśniała w waszym życiu. Nie dajcie się oszukać Wrogowi, który wydaje się dzisiaj pobłażać waszym występkom, mając na celu wyłącznie kradzież waszych dusz i potępienie was na wieczność. Bądź dumny, prawdziwie dumny: nie z niewoli grzechu i perwersji, ale z tego, że potrafiłeś oprzeć się pokusom ciała z miłości do Jezusa Chrystusa. Pomyśl o swojej nieśmiertelnej duszy, dla której Pan nie wahał się cierpieć i umrzeć.

Módl się! Módl się do Najświętszej Maryi Panny, aby wstawiała się u Swego Boskiego Syna, dając Ci Łaskę oporu, walki i zwalczania słabości. Ofiaruj swoje cierpienia, swoje ofiary i swój post Panu, aby uzyskać wolność od Zła, którą Uwodziciel chce ci odebrać podstępem. To będzie twoja prawdziwa duma, a także nasza.

+ Carlo Maria Viganó, Arcybiskup
29 czerwca 2021 W dzień Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Tłum. Sławomir Soja

Źródło: Lifesitenews (Jun 29, 2021) – „Abp. Viganò issues ‘severe warning’ to Pope Francis in wake of his support for Fr. James Martin”
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
"Herezje" ? o. Szustaka
- sól egzorcyzmowana


Korowód bluźnierców
- o Augustyn Pelanowski


Orgie Kardynała i bluźniercze pokazy
- o Augustyn Pelanowski


List z piekła
– „Nie módl się za mnie, jestem potępiona”


o Augustyn Pelanowski
- Sprawiedliwość Boga, dla bezbożnych jawi się jako niesprawiedliwość


On nie chce żebyśmy się bali
- o Augustyn Pelanowski


Gorliwość Piotra i Pawła
- Reprint dzieła Ks. Leonarda Goffine


Demaskujemy fałszywe tezy ideologów tęczowego ruchu
– Wiktor Łysow


Czym jest piekło i jak wygląda?
- ks. Leonard Goffine


Nie d a j się pogrążyć złemu duchowi
- o Augustyn Pelanowski


Globalna kontrola i syndrom mesjasza
- o Augustyn Pelanowski


Telefon do B O G A
- o Augustyn Pelanowski


Co oznaczają krwawe łzy Maryi ?
- o Augustyn Pelanowski


Na jaki świat przychodzą nasze dzieci ?
- o Augustyn Pelanowski


Obawa o dalszy los tego świata
- o Augustyn Pelanowski


Proroctwo o Antychryście z 1947 r.

Herezje, dystans, trędowaci
- o Augustyn Pelanowski


"Herezje" ? o Szustaka
- Puste Piekło?


o Adam Szustak klnie na wizji
- pokazując prawdziwą twarz


T r ę d o w a c i
- o Augustyn Pelanowski


Zamas kowani
- o Augustyn Pelanowski


Spadkobiercy
- o Augustyn Pelanowski


A n t y F a t i m s k i sobór
- o Augustyn Pelanowski


Czy rozpoznasz Antychrysta ?
- o Augustyn Pelanowski


o Augustyn Pelanowski Skrzynia

Posłuszeństwo
- o Augustyn Pelanowski


Agenda zrównoważonego rozwoju
- czyli nowy ład Antychrysta - o Augustyn Pelanowski


Antychryst - Czy to już teraz ?
o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja Miłości cz.4
- o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja M i ł o ś c i cz.3
- o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja Miłości cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Gigantyczna eksplozja Miłości cz.1
- o Augustyn Pelanowski


Gdy przyszłość jawi się jak mrok
- o Augustyn Pelanowski


Posłuszeństwo a współudział w szaleństwie
- o Augustyn Pelanowski


Uradowanie pomimo ucisku
- o Augustyn Pelanowski


Etap w którym można liczyć już tylko na B O G A
- o Augustyn Pelanowski


Jaka kara spadnie w naszej epoce ?
- o Augustyn Pelanowski


Czy nadeszły godziny zapowiedziane przez Apokalipsę ?
- o Augustyn pelanowski


Niewiasta na bestii i kielich bluźnierstwa
- o Augustyn Pelanowski


Ołtarz szatana i okultystyczna puszka pandory
- o Augustyn Pelanowski


Ostatnia próba Kościoła cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Ostatnia próba Kościoła cz.1
- o Augustyn Pelanowski


Będzie jeszcze gorzej
- o Augustyn Pelanowski


Odstępstwo i 3 tajemnica Fatimska
- o Augustyn Pelanowski


Poganizacja Liturgii Katolickiej
- o Augustyn Pelanowski


Ćwiartowanie Kościoła cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Ćwiartowanie Kościoła
o Augustyn Pelanowski


Synkretyczna religia antychrysta
- o Augustyn pelanowski


Fale niegodziwości
- o Augustyn Pelanowski


Ubóstwienie p l u g a s t w a
- o Augustyn Pelanowski


To się dzieje na naszych oczach
- o Augustyn Pelanowski


Świat, który nadchodzi
- o Augustyn Pelanowski


Deklaracja o braterstwie
o Augustyn Pelanowski


Antychryst będzie otrzymywał hołd w Kościele.
o Augustyn Pelanowski


Czy Rzym stanie się siedzibą antychrysta ?
o Augustyn Pelanowski


Czy papież popadł w herezje ?
o Augustyn Pelanowski


Zauroczenie Antychrystem
o. Augustyn Pelanowski


Oni już świętują przejęcie władzy w Kościele -
o Augustyn Pelanowski


Antychryst synem Kościoła?
o Augustyn Pelanowski


Odstępstwo i zdrada Boga?
o Augustyn Pelanowski