CÓRKA MARYI
111.1K

JEZUS: Tylko dzielni i odważni spośród was, którzy najbardziej Mnie kochają, będą tymi, którzy …

JESUS: It will only be the brave and courageous amongst you, who love Me the most, who will lead My army towards salvation KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
CÓRKA MARYI
"Nigdy nie kwestionujcie ogromnych żądań, jakie zostaną wobec was postawione, ani nie traćcie zaufania, ponieważ to Ja, wasz Król, jestem Tym, Który ma Moc, by sprawić, że będziecie to mogli znieść. Nie możecie też nigdy zwątpić w to, że ta Armia Reszty, której częścią teraz się stajecie, by pozostać wiernymi Mnie, Jezusowi Chrystusowi, została przepowiedziana."