03:18
RKL25.
12138
Ks. Natanek - Kara za grzechy "cudze" cudzołóstwa
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Grzechy cudze
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:
(KKK 1868) Grzech jest czynem osobistym; co więcej, ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współdziałamy:
– uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie;
– nakazując je, zalecając, pochwalając lub aprobując;
– nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani;
– chroniąc tych …
More
Grzechy cudze

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

(KKK 1868) Grzech jest czynem osobistym; co więcej, ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współdziałamy:

– uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie;

– nakazując je, zalecając, pochwalając lub aprobując;

– nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani;

– chroniąc tych, którzy popełniają zło.

(KKK 1869) W ten sposób grzech czyni ludzi współwinnymi, wprowadza między nich pożądliwość, przemoc i niesprawiedliwość.
RKL25. shares this
9
Ks. Natanek - Kara za grzechy "cudze" cudzołóstwa