Clicks1.2K
Varovanie
2

SATAN PŮSOBÍ VE SVĚTĚ HROZNOU SPOUŠŤ, ALE JEHO DNY BUDOU KRÁTKÉ

Poselství Ježíše ze dne 4. května 2011 v 20:45.
varovani.org/html1/obsah.html

Má vroucně milovaná dcero,
je to právě teď, kdy svět a všichni, kdo jsou ospalí k pravdě mého učení, musí s velkou naléhavostí naslouchat mému svatému Slovu. Protože zmatek ve světě bude stále vzrůstat, musíte se teď zastavit a rozjímat o Písmu – o tom, co vám bylo řečeno o změnách, které na zemi uvidíte, bude-li se hřích na zemi i nadále rozrůstat.
Dokonce vy, kteří pochybujete o existenci Boha, Věčného Otce, nebo o existenci mé, vašeho božského Spasitele, uvidíte hřích, jak je denně páchán před vašima očima. Je těžké jej nevidět, ať už se s ním setkáváte během vašich osobních setkání v každodenním životě, tisku, médiích nebo internetu. Dokonce i vy, kdo jste tolerantní ve svém nazírání na hřích, jste šokováni úrovní zkaženosti, na kterou se musíte dívat.
Co vidíte? Co vás šokuje nejvíc? Je to brutální násilí, do něhož jste zasvěcováni v televizi, na níž se díváte z pohodlí vašeho domova? Vraždy, které jsou páchány a omlouvány vládami ve jménu spravedlnosti? Nebo je to neřest zobrazená v obscénní pornografii, která je vám předkládaná jako umění? Jsou to lži, hlásané podvodníky, kteří v zákulisí legálních systémů si mohou dovolit koupit svou svobodu místo trestu? Mohla by to být nenávist lidí vůči cizincům, které potkávají na ulici? Je to teror, pociťovaný obyčejnými občany z rukou jejich vlastních vlád? Je tolik přestupků proti Mojžíšovým zákonům, proti Desateru přikázání, které se nyní dělají, že není možné je všechny pojmout, natož si je všechny najednou představit.
Zákon a pořádek zmizely. Láska a velkodušnost projevovaná sousedem sousedovi rychle mizí. Dokonce i moji věrní služebníci, kteří jednají ve jménu Božím, už více nevedou své stádo.
Příčinou chaosu je král klamu, Satan, Zlý, jenž se velmi snaží ukrývat svou identitu před lidstvem. Zbabělec, pracuje tak, že využívá svou moc svádět. Nemylte se, protože on má moci, které používá ke zničení lidstva. Obrací člověka proti člověku. Bratra proti bratru. Souseda proti sousedovi. A všechno s jediným cílem – rychle způsobit hrozné zpustošení v tak krátkém čase, jak jen může. Nikdy vás nepřestane mučit, mé děti. Postavte se této realitě čelem. Přijměte jeho existenci. Nevěřícím pravím: Jen až konečně porozumíte pravdě o Satanově existenci, tak pochopíte Pravdu. A také to, že Bůh, Věčný Otec, skutečně existuje.
Nezapomeňte, že Satanovy dny jsou sečteny. Nenechejte ho vyhrát. Modlete se za všechny na světě, aby neupadli do léčky nenávisti, kterou líčí, aby polapil Boží děti. Nedělá to, že by nenáviděl jen vás, mé děti, ale kvůli nenávisti, kterou pociťuje vůči Mně, Ježíši Kristu a mému Věčnému Otci. Nepřestane, dokud nezpůsobí co největší škodu.
Modlete se, modlete se, modlete se, aby se jeho síla zmenšila. Zvláště svatý růženec, neboť to je modlitba, která Satana rozdrtí.
Až se vrátím na zem, mějte na paměti, že bude jen jedna cesta do věčnosti, a je to ta, kterou potřebujete jít ke Mně.

Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristusy

Pozvanie pre všetkých, ktorý sa chcú spolu s nami pripojiť k modlitbovej reťaze , o 15 hodine .
Jan defendel defendel
Takze mame tu koniec tochto sveta co us ked us bude novi a krajsi ale ma trapi ta uskost