Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev

6Co kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení? 7Podobné je to s neživými hudebními nástroji, jako je flétna …More
6Co kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení? 7Podobné je to s neživými hudebními nástroji, jako je flétna nebo lyra: pokud nevydají jasné tóny, jak má kdo poznat, co se hraje? 8A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje? 9Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak má kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! 10Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu. 11Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem. 12Stejné je to s vámi. Když jste tedy tak horliví po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení církve.
13Kdo mluví v jazycích, ať se proto modlí, aby je mohl vykládat. 14Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí. 15Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat duchem, ale budu zpívat i myslí. 16Kdybys …More
b8111
Církví Boha živého: věříš v Boha trojjediného v Otci, Kristu, Duchu svatém? Nebo tvrdíš jako Avi, že tomu není tak. Budu velmi rád za odpověď.
Církví Boha živého
@b8111 co myslíš ty? Neukazuj prosím prstem na ostatní, každý máme mnoho chyb, nikdy neříkej, že je tomu jinak!
b8111
Kde to bratře tlačíš? Otázka zněla jasne. Z čeho máš strach? Každý přece máme nárok na svůj názor, třeba i mylný. Je to o pokoře. Já osobně věřím v Boha trojediného. Tedy i Kristus i duch Svatý je Bůh a osobou. Duch svatý není nějaká duchovní síla, jak zde prezentuje Avi, a rovněž Kristus je skutečný Bůh, skrze něhož povstal svět a vše kolem. Není bohem ve smyslu Aviho tvrzení, že všichni …More
Kde to bratře tlačíš? Otázka zněla jasne. Z čeho máš strach? Každý přece máme nárok na svůj názor, třeba i mylný. Je to o pokoře. Já osobně věřím v Boha trojediného. Tedy i Kristus i duch Svatý je Bůh a osobou. Duch svatý není nějaká duchovní síla, jak zde prezentuje Avi, a rovněž Kristus je skutečný Bůh, skrze něhož povstal svět a vše kolem. Není bohem ve smyslu Aviho tvrzení, že všichni jsme bohem / opět mylný výklad verše z Písma /.
Církví Boha živého
@b8111 Proč by měla být překážka nebo chyba u věřícího člověka víra v trojjedinného Boha (Otec, Syn a Duch svatý) a ještě navíc s tvými úlisnými dodatky?
b8111
Pokud neuctíváš Boha v duchu a pravdě, je problém veliký. Ten, kdo tvrdí, že Kristus, Duch svatý není Bůh, má problém. Má falešné učení. Proč se navážíš do mě v osobní rovině, to jsem se Tě tak dotkl s těmi letničními?
Církví Boha živého
Co vidíš za nedostatky, či přešlapy ty u mně? Já chci Boha, desatero a Zákon (Bibli), protože je to Písmo svaté ne od člověka, ale od Boha, je to Slovo živé od samotného Života, neboť apoštolové sepisovali Písmo v Duchu svatém, byly jím vedeni a tak dnes existují děti tiché a Písmo svaté následující a pak ti falešní věřící..
b8111
Nechci Tebe řešit, napsal jsem pouze názor k Letničnímu hnutí. Pokud se Tě dotkl, omlouvám se. Ohledně postoje k Písmu s Tebou souhlasím. Pouze bych rád dostal odpověď, v jakého Boha věříš. Je tedy duch Svatý osobou, je Kristus spolu s ducherm Svatým a Otcem, trojjediným Bohem?
Církví Boha živého
@b8111 ty mluvíš o uskupením, spolcích, církví, ani téměř nevím o čem, ale jedno ti prozradím - já nepatřím vůbec do žádného shromáždění, či uskupení.. párkrát jsem navštěvoval apoštolskou církev. Církve se mi nehnusí, ale jejich zveličování (těch hmotných/fyzických) to se mi nelíbí, jelikož to okrádá to, čemu říkáme duchovno - jeden Bůh, jedno desatero a jeden Zákon (Bible!)
b8111
Děkuji za názor a odpověď. Pokud jsi na cestě k Bohu, máš jej rád, Boha zajisté poznáš lépe. A to Ti přeji. Spíše mě zaráží na základě Tvého poznání, Tvůj postoj k druhým, kterých si všímáš a zpochybňuješ. Sám jsem zpochybnil něco u Tebe ani jsem to tak nemyslel, a už vidím, že Ti to nebylo příjemné. Bral jsi to skoro, jako útok. Pokud to neuneseš u sebe, nedělej to druhým. Za další …More
Děkuji za názor a odpověď. Pokud jsi na cestě k Bohu, máš jej rád, Boha zajisté poznáš lépe. A to Ti přeji. Spíše mě zaráží na základě Tvého poznání, Tvůj postoj k druhým, kterých si všímáš a zpochybňuješ. Sám jsem zpochybnil něco u Tebe ani jsem to tak nemyslel, a už vidím, že Ti to nebylo příjemné. Bral jsi to skoro, jako útok. Pokud to neuneseš u sebe, nedělej to druhým. Za další, oháníš se Písmem, přikláníš se k Avimu, a taky proč ne. Ale Avi je zde mnoho let pod různými nicky a vyzná se. Je to vynikájící manipulátor a neznalého vede tam, kam chce. Jeho orientace nestaví v některých věcech na Písmu, ale vlastním názoru, nebo toho, který ho vede / nějaké zjevování, či co /, kdysi o tom psal.
b8111
Církvi B. živého. : pokud chceš něco nabídnout druhým, bude dobré, aby jsi se ujasnil, čemu věříš sám. Nejsi tedy v žádne církvi, potom se ptám, na jakém základě stavíš? Brzy se tedy dostaneš naukově do pasti, z které nebudeš vědět, kudy kam..... a budeš to různě látat, tomu věř. Člověk nemůže pochopit celé Písmo, bez pomoci církve.
Církví Boha živého
@b8111 cti Bibli. Hodne lidi tu ma velka slova a ani necte Bibli. Zacni ji. Neboj se toho a nepronasleduj verici. Bible neuci chodit do cirkve, ta te seznamuje s Bozim pismem - telo Kristovo. Hledej duchovni cirkev, at uz do jakekoliv cirkve chodis nebo ne.
b8111
Avi Liva uvádíš níže:
1/ lež, obráceně dolož Písmem: ...Nebyla to pouze „neznámá praxe korintských", ale naopak dobré skutky všech učedníků Páně... / kterých kde?/
2/ lež: ......Tvrzení, že po smrti nelze nic měnit odporuje nejen učení Pána Ježíše Krista, ale i zápisům v Písmu svatém.... / stavíš pouze na jednom verši 1Kor15/29, kterém nerozumíš a nahrazuješ jej samovýkladem, v kontextu …More
Avi Liva uvádíš níže:
1/ lež, obráceně dolož Písmem: ...Nebyla to pouze „neznámá praxe korintských", ale naopak dobré skutky všech učedníků Páně... / kterých kde?/
2/ lež: ......Tvrzení, že po smrti nelze nic měnit odporuje nejen učení Pána Ježíše Krista, ale i zápisům v Písmu svatém.... / stavíš pouze na jednom verši 1Kor15/29, kterém nerozumíš a nahrazuješ jej samovýkladem, v kontextu celého Písma, je to nesmysl. UKAŽ MI KONEČNĚ TUTO NAUKU NĚKDE V PÍSMU/
3/totální odvádějící nesmysl ohledně křtu za tělesné mrtvé: ......12I řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha?‘ A on oněměl. ..... Mt22/10b-14 / to si snad už děláš srandu, ROZUMÍŠ VŮBEC TOMU CO SEM VKLÁDÁŠ? /
b8111
Popsal jsi toho hodně, uvedl jsi pravdu, ale svoji a to je tak asi všechno. Z Písma jsi nedokázal obhájit nic. Děkuji za tuto další zkušenost s Tebou. Děkuji za Tvé odhalení, VAŘÍŠ Z VODY A STAVÍŠ NA VLASTNÍM ROZUMU, spíše mám obavu, zda nejsi v zajetí nějakého démona......
b8111
Ale, zajimavý postup, jak vybruslit z toho, co špatně uvedu. Jinak, samozřejmě i to je možné bratře, že nebudu spasen, ale nějak mi nejde dohromady Tvá láska k Bohu se lží / deziinformacemi /, kterou máš občas na rozdávání.....
One more comment from b8111
b8111
Pokud máš upřímnou starost o mě, pak Ti děkuji. I já budu na Tebe myslet v dobrém.
b8111
Avi Liva: Takže argumenty, ke křtům mrtvých tělesně, z Písma nemáš, pouze vlastní dedukce. Proč? Protože v Písmu nic takového nenajdeš. Stavíš se proti pseudocírkvím a sám jsi v moci jejich učení. Že lze něco změnit po smrti, učí satan. Po smrti nelze změnit nic. Obráceně dokaž!!! Víc nemá cenu se k tomu vyjadřovat.
b8111
Avi Liva: Samotný křest není zárukou spásy, ani u žijících, natož u mrtvých tělesně. A to dobře víš, že mnoho pokřtěných nebude spaseno, dokonce ani těch, co se hlásí k Bohu. A NAOPAK BUDOU NĚKTEŘÍ SPASENI I BEZ KŘTU - Mojžíš, lotr na kříži, .......
b8111
Peter(skala): Plně souhlasím s Tebou, i Já to tak chápu, když jsi níže uvedl: 1Kor 15,29 - Úplne neznáma prax korintských kresťanov. Pavol o nej nevyslovuje nijaký úsudok, iba konštatuje, že je absurdná, ak niet zmŕtvychvstania.
Byla to neznámá praxe, která nikde není v Písmu uvedena. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že se jedná o křtění za duchovně mrtvé, ale stále žijící mezi námi …More
Peter(skala): Plně souhlasím s Tebou, i Já to tak chápu, když jsi níže uvedl: 1Kor 15,29 - Úplne neznáma prax korintských kresťanov. Pavol o nej nevyslovuje nijaký úsudok, iba konštatuje, že je absurdná, ak niet zmŕtvychvstania.
Byla to neznámá praxe, která nikde není v Písmu uvedena. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že se jedná o křtění za duchovně mrtvé, ale stále žijící mezi námi. Pavel toto neodsuzuje, ale ani nepodporuje. Takových míst v N.Z. lze najít více, které "vybočují" a odpovídají spíše mentalitě v dané oblasti. Rozhodně však nejsou součástí učení církve.
Peter(skala)
@b8111
Nedávno sme o tom diskutovali so Samsonom1 a prišli sme na to, že na Synode v Kartagu bolo vyhlásene, že je "zakazane krstiť zosnulých".
Z toho vyplýva, že v 1.storočiach boli sektari, ktorí to robili a preto to riešili, na Synode.
LENŽE, čo to znamená?!
V praxi zrejme išlo o to, že knazi na podnet laikov vysluhovali posmrtný krstný obrad za zosnuleho, ktorý za života odmietal sa dať …More
@b8111
Nedávno sme o tom diskutovali so Samsonom1 a prišli sme na to, že na Synode v Kartagu bolo vyhlásene, že je "zakazane krstiť zosnulých".
Z toho vyplýva, že v 1.storočiach boli sektari, ktorí to robili a preto to riešili, na Synode.

LENŽE, čo to znamená?!

V praxi zrejme išlo o to, že knazi na podnet laikov vysluhovali posmrtný krstný obrad za zosnuleho, ktorý za života odmietal sa dať pokrstiť.
Ako to už býva, členovia rodiny nie vždy vedia prijať skutočnosť, že niekto z ich rodiny nechcel byť pokrstený a tak si naivne a mylne mysliac, že po smrti ešte môžu napraviť to, čo ich člen rodiny neurobil - tak žiadali knaza. aby to urobil za neho po smrti.

Jedna sa rodina dopušťa zlých skutkov ale aj knaz, ktorí nevie, čo koná.
To sa týka skutočných krstných obradov po smrti, ale iné je vykonať "krst" za nenarodených, ktorý nie je liturgickým obradom, ale podobne ako "krst tužby", kde sa odovzdáva osoba Bohu a pridáva meno
b8111
Do církve vstupovali i pohané, kteří přinášeli, či zatahovali řeckou filozofii, zvyky z jiných náboženství. Napříč listy apoštolů vidíme, jak se snaží apoštolové rozdělit, na co klást důraz a na co ne. Navíc u samotných židů, byl velký problém, oddělit se od ceremoniálního zákona, který byl smrtí Krista zrušen.
Peter(skala)
@b8111
To si vystihol...presne v tom je problem a zakaždým, ked v Cirkvi vzniká nejaká spoločnosť-združenie-hnutie... tak spočiatku maju veľakrat dobrých zakladatelov, ale časom sa dovnutra votru liberalni kresťania, ktorí pomiešaju vieru s pohanstvom a tak zavádzaju herezy.
Tak vznikli aj protestantské cirkvičkyMore
@b8111
To si vystihol...presne v tom je problem a zakaždým, ked v Cirkvi vzniká nejaká spoločnosť-združenie-hnutie... tak spočiatku maju veľakrat dobrých zakladatelov, ale časom sa dovnutra votru liberalni kresťania, ktorí pomiešaju vieru s pohanstvom a tak zavádzaju herezy.

Tak vznikli aj protestantské cirkvičky
b8111
Avi Liva: Milý bratře, děkuji za Tvůj pseudovýklad, který Ti pasuje a odpovídá Tvé mentalitě. Ale je rozhodně v rozporu s Písmem. Jest-li, budeš spasen a budeš vzkříšen k věčnému životu, nebo ne, si rozhoduješ svými postoji ZA SVÉHO NYNĚJŠÍHO ŽIVOTA. Po Tvé smrti, už nic nemůžeš změnit TY, ani druzí. Buď jsi v knize života, nebo nejsi. Křest za mrtvé tělesně, je Ti k ničem.
5 more comments from b8111
b8111
Proti Tvojí logice se ptám: KDO ZNÁ POČET STAROZÁKONNÍCH LIDÍ, CO BUDOU SPASENI? CO SE STANE S TĚMI, ZA KTERÉ NEBUDE PROVEDEN KŘEST – TO BUDOU ZATRACENI? Za další, znovu se ptám na verše z Písma, které dotvrzují tuto praxi: křtění za mrtvé. Uvádíš pouze verše s kterými manipuluješ, které jsem uvedl.
b8111
1/Avi Liva napsal: …….to není názor, ale realita. My se až podnes křtíme za mrtvé. Dělali jsme to v dobách apoštolských, děláme to stále……
Příteli, neuvedl jsi ani jeden verš na obhajobu, TVÉHO názoru, že PRVNÍ KŘESŤANÉ SE KŘTILI ZA TĚLESNĚ ZESNULÉ. Pouze můžeš max. argumentovat příběhem o Lazarovi, popř. knihou Makabejských o Judovi, který přinesl oběť za mrtvé. Naopak já Ti uvedu …More
1/Avi Liva napsal: …….to není názor, ale realita. My se až podnes křtíme za mrtvé. Dělali jsme to v dobách apoštolských, děláme to stále……
Příteli, neuvedl jsi ani jeden verš na obhajobu, TVÉHO názoru, že PRVNÍ KŘESŤANÉ SE KŘTILI ZA TĚLESNĚ ZESNULÉ. Pouze můžeš max. argumentovat příběhem o Lazarovi, popř. knihou Makabejských o Judovi, který přinesl oběť za mrtvé. Naopak já Ti uvedu verše, které jinak vysvětlují Tebou uvedený verše a které vše vysvětlují, neboť Tebou uvedená praxe, není v Písmu nikde.
b8111
2/Verš 1Kor15/29 mluví o DUCHOVNĚ MRTVÝCH, KTEŘÍ ŽIJÍ MEZI NIMI.
1Petr4/6 Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni.
Toto se vztahuje hlavně na živé, ale samozřejmě i na ty, co vstali spolu s Kristem.
Ef2/1 I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy,
2 v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni …More
2/Verš 1Kor15/29 mluví o DUCHOVNĚ MRTVÝCH, KTEŘÍ ŽIJÍ MEZI NIMI.
1Petr4/6 Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni.
Toto se vztahuje hlavně na živé, ale samozřejmě i na ty, co vstali spolu s Kristem.
Ef2/1 I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy,
2 v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.
b8111
3/Je MLUVENO k živým:
Jan5/25Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.
Kol2/13Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
Kol3/1 Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici …More
3/Je MLUVENO k živým:
Jan5/25Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.
Kol2/13Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
Kol3/1 Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. / BYLI VZKŘÍŠENI Z MRTVÝCH – APOŠTOL MLUVÍ K TĚLESNĚ ŽIVÝM V CÍRKVI/
b8111
4/Dále: Ef2/3 I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu /smrti DUCHOVNÍ / tak jako ostatní.
4 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
5 probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
6 Spolu s ním …More
4/Dále: Ef2/3 I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu /smrti DUCHOVNÍ / tak jako ostatní.
4 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
5 probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
6 Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,
b8111
Avi Liva, někde jsi tvrdil, že prvotní křesťané se křtili za mrtvé. Uvedl jsi: 1Kor15/29Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít?
Kde nacházíš podporu Tvého názoru, v Písmu, pokud se jedná o tělesně zemřelé, tedy skutečně fyzicky mrtvé, pokud to tak myslíš?
Peter(skala)
@b8111
V Katolíckej Biblii sú vysvetlivky tohto textu napísané takto:
1Kor 15,29 - Úplne neznáma prax korintských kresťanov. Pavol o nej nevyslovuje nijaký úsudok, iba konštatuje, že je absurdná, ak niet zmŕtvychvstania.
Moja Biblia - Sväté písmo - 1. list Korinťanom 15. kapitola
🤔
Z uvedeneho môžeme pochopiť, že apoštol Pavol nehovorí ako kresťania z jeho cirkevného zboru (alebo jednoducho …More
@b8111
V Katolíckej Biblii sú vysvetlivky tohto textu napísané takto:

1Kor 15,29 - Úplne neznáma prax korintských kresťanov. Pavol o nej nevyslovuje nijaký úsudok, iba konštatuje, že je absurdná, ak niet zmŕtvychvstania.
Moja Biblia - Sväté písmo - 1. list Korinťanom 15. kapitola

🤔
Z uvedeneho môžeme pochopiť, že apoštol Pavol nehovorí ako kresťania z jeho cirkevného zboru (alebo jednoducho kresťania, ktorí by tak konali so schvalením apoštola Petra, či vôbec cirkevnej autority) sa krstili za iných, a že je to správne.

Najprv len konštatuje, že niektorí to robia a potom dodáva NEPRIAMO, že je to zbytočné - presnejšie povedané NEFUNKČNE, lebo nakoniec všetci budeme vzkriesení.
Peter(skala)
@Avi Liva
Mam na teba 3 otazky:
1.Ak sa dávate krstiť za nepokrstených (dospelých a mrtvych, ktorý nesuhlasili s krstom počas svojho života), tak prečo nekrstite malé deti, ktoré možno by sa aj chceli dať pokrstiť, keby vedeli rozprávať?!
2.Ak sa nechavate krstit za mrtvych (nepokrstených), tak napíš lirturgický text ako vyzerá alebo video, kde je to vidieť.
3.ak sa nechavate krstiť za mrtvych,…More
@Avi Liva
Mam na teba 3 otazky:
1.Ak sa dávate krstiť za nepokrstených (dospelých a mrtvych, ktorý nesuhlasili s krstom počas svojho života), tak prečo nekrstite malé deti, ktoré možno by sa aj chceli dať pokrstiť, keby vedeli rozprávať?!

2.Ak sa nechavate krstit za mrtvych (nepokrstených), tak napíš lirturgický text ako vyzerá alebo video, kde je to vidieť.

3.ak sa nechavate krstiť za mrtvych, tak kolkokrat môžete resp. za kolkých?
b8111
Avi Liva napsal k Petrovi: ....Najprv len konštatuje, že niektorí to robia a potom dodáva NEPRIAMO, že je to zbytočné - presnejšie povedané NEFUNKČNE, lebo nakoniec všetci budeme vzkriesení......
A co je na tom špatně? Samozřejmě budou nakonec všichni vzkříšeni a to i bez KŘTU - jedni k životu věčnému / jak to bude se starozákonními lidmi bez křtu, to nech na Bohu, zajisté to ošetří, a to …More
Avi Liva napsal k Petrovi: ....Najprv len konštatuje, že niektorí to robia a potom dodáva NEPRIAMO, že je to zbytočné - presnejšie povedané NEFUNKČNE, lebo nakoniec všetci budeme vzkriesení......
A co je na tom špatně? Samozřejmě budou nakonec všichni vzkříšeni a to i bez KŘTU - jedni k životu věčnému / jak to bude se starozákonními lidmi bez křtu, to nech na Bohu, zajisté to ošetří, a to i bez našich nesmyslných křtů za ně /, jiní k věčné smrti. V čem vidíš problém? Samozřejmě křest, je jiná kapitola, ale toho je si Petr, vědom.
Peter(skala)
Práve preto som dal tieto otazky, lebo som vedel že si Avi Liva vymýšľa a nebude vedieť na ne zodpovedať. Bude sa vykrucať a tvariť že to ten druhý je zlý...
Dovi-dopo 😉More
Práve preto som dal tieto otazky, lebo som vedel že si Avi Liva vymýšľa a nebude vedieť na ne zodpovedať. Bude sa vykrucať a tvariť že to ten druhý je zlý...

Dovi-dopo 😉
b8111
Avi Liva napsal: ...jak je to s pseudocírkvemi. Žádné dary Ducha svatého v nich nejsou...
A tedy, která církev jej má, Tvoje? NEUZNÁVÁŠ KRISTA, NEUZNÁVÁŠ DUCHA SVATÉHO, JAKO BOHA V TROJICI a TVRDÍŠ ŽE MÁŠ Ducha svatého? Pokud by jsi rozuměl skutečně Písmům, tak víš, že je to lež. Ale o tom, bylo už mezi námi i mezi druhými dost psáno, nebo ne?
b8111
Pokládám jej záměrně, neboť vím s kým jednám. Ale jinak nic ve zlém, jednou všichni prozřeme..... Svým způsobem si Tě vážím a v mnohém máš pravdu, rovněž máš dobré podněty k přemýšlení. Hezký zbytek dne.
Církví Boha živého
b8111 jakou máš Bibli, nebo osobně doporučuješ??
b8111
Nejvíce pracuji s ČSP a Bibli Kralickou. Jinak srovnávám se všemi.
b8111
Snad si nemyslíš příteli, že tyto letniční hnutí a projevy "mluvení jazyky, atd,....", které jsou nyní u všech církví, tedy i u ŘKC, jsou z Ducha svatého. A pokud ano, mýlíš se.
Církví Boha živého
Právě se rouháš, opět tě usvědčila Bible/Písmo svaté. Jdeš špatnou cestou, bez Bible není ani Kristovo tělo!
b8111
Tak mě to dokaž bratře. Argumentovat Písmem dovedeme, ale praxi, vidím nerozumíme. pohyboval jsem se mezi letničními a pozoroval toto hnutí u mnoha církví, mnoho let, už od roku 1986 na Maninách v Praze / Dan Drápal /. Kolikrát toto hnutí u jednotlivců ujelo, kolik je tam už mrtvých sebevraždou, jest-li pak víme?
b8111
Ano přesně tak,: .....Je to láska učedníků Páně, která učedníky vede, aby se za mrtvé křtili.....
učil satan v zahraděš Eden, když pokoušel Evu Gen3/4 Had ženě řekl: Jistě nezemřete, 5 neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst,......
One more comment from b8111
b8111
Ne pravá láska k pravdě, ale lež satanova, vede učedníky ke křtu za mrtvé, k pseudolásce.