Clicks922

TERAZ SA ROZHODNE O OSUDE KAŽDÉHO ČLOVEKA.

Laudetur Jesus Christus.

Môj Pán Všemohúci Boh hovorí...

Carbonia

Teraz sa rozhodne o osude každého človeka.
Prečo plačete ó ľudia?
Prečo sa sťažujete?
Nechápete, že táto všetka bolesť, ktorú zažívate je preto, že už viac neveríte vo Mňa?

Anulovali váš život!
Otočili cesty vášho života!
Urobili vás otrokmi!
Majú vás v hrsti a vy to nezmeníte, pretože máte strach!

Ale koho sa bojíte, ó ľudia, človeka?
A pred Bohom nemáte bázeň?

Jaloví synovia plní pýchy, neviete, že čochvíľa všetko zmení svoju tvárnosť?
Že Zem sa bude inak otáčať!
Že sa póly otočia ako i vaše životy?


Ste plní hlúposti, stali ste sa slabí vo všetkom, váš boh(diabol) je ten, ktorého nasledujete je ten, ktorý sa zahrával s vaším životom.

Ah! Ako veľmi som vás miloval! Veľmi som vás miloval stvorenia moje!

Milované deti moje, ste v nebezpečenstve, už viac nie je čas, vaše obrátenie musí byť teraz. Boh rozhodol zasiahnuť, ale zachráni iba tých málo, ktorí darovali svoj život láske k Nemu.

Teraz sa rozhodne o osude každého človeka: kto sa prebudí (obráti) v týchto posledných okamihoch života na tejto hriešnej Zemi, bude zachránení, a naopak, ten kto sa neobráti, zhorí za živa v ohni padajúcom z Neba.

Toto ľudstvo čoskoro vojde do úplného očisťovania. ( Božími trestami)

Slnko sa ukáže vo svojom zázraku, ako aj kométa, ktorú čoskoro uvidíte nad vašimi hlavami.

Najsvätejšia Mária roztvorí svoj plášť, aby ochránila všetkých svojich synov, všetkých tých ktorí vzdávali PRAVÚ úctu jej Synovi Ježišovi Kristovi; tí budú daní do bezpečia, zatiaľ čo druhí budú roniť krvavé slzy.

Máte ešte k dispozícií pár okamihov: pokľaknite pred Ukrižovaným a so skrúšeným srdcom HO proste o odpustenie a vzývajte JEHO milosrdenstvo.

Nadišla hodina Božieho zásahu nad týmto farizejským a neverným ľudstvom.

Pozor, ó ľudia, bdejte, buďte pripravený so zapálenou lampou viery, viery stále živej! Aby som vás nenašiel v tomto čase nepripravených!
Obráť sa, ó človek! Obráť sa!
Je to Boh, ktorý to nariaďuje, aby ti daroval ešte život! Rýchlo sa navráť k tvojmu stvoriteľovi ó človek, nenechaj sa strhnúť Zlom, vyber si život, vyber si pravú slobodu tú, ktorá ti bola daná do daru tvojím Bohom Láskou. Hľadaj Spásu, ó človek!

Avanti! Tic-tac – tic-tac!
Dopredu! Tic-tac – tic-tac!

Burácanie budú o chvíľu počuť všetci ľudia!


Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.