Clicks454
hu.news

Traditionis Custodes: A MÁSODIK mérsékelt püspök is kiadott egy felmentést

Világszerte sok mérsékelt püspök próbálja megőrizni a meglévő római miséket egyházmegyéjében, vagy igyekeznek késleltetni a döntés bevezetését.

Még a katolikusellenes chicagói bíboros, Blase Cupich is úgy hagyta a dolgokat "egyelőre", ahogy vannak. Ez azért figyelemreméltó, mert Ferenc pápa azt a hazugságot terjesztette, hogy a Traditionis Custodes "válasz" volt a püspökök kívánságára.

A Traditionis Custodes kezelésének módja a 87. kán: "Valahányszor a megyéspüspök úgy ítéli, hogy ez a hívőknek lelki javára válik, felmentheti őket a területe vagy alárendeltjei számára a legfőbb egyházi hatóságtól hozott akár egyetemes, akár részleges egyházfegyelmi törvények alól, de nem adhat felmentést az eljárásjogi és a büntető törvények alól, sem pedig az olyan törvények alól, melyek alól a felmentés az Apostoli Szentszéknek vagy más hatóságnak van különlegesen fenntartva.".

Ennek a rendelkezésnek megfelelően Thomas Paprocki springfieldi püspök és kánonjogász, egy július 19-i rendeletben minden papnak engedélyezte, hogy a megszokott módon folytassa a munkát.

Richard Stika knoxville-i püspök - egy furcsa és megosztott személyiség, aki azt javasolta, hogy vezessék be a római misében a kézbe áldozást, követte ezt a példát.

Egy július 21-i rendeletben Stika a 87. kánra hivatkozott, hogy ne csak az összes római misét hagyja folytatódni, hanem Ferenc pápa kívánsága ellenére a plébánia templomokat is bevonta. Stika kifejtette, hogy a római miséket az összes plébánia templomban ünneplik, és nincs könnyen elérhető alternatíva.

Kép: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsNzshvgazyb