Peter(skala)
O Veľkom Varovaní nie len M.Carberová dostala posolstvá,ale aj istá Mária B. (Slovenská republika), ktoré tiež protirečia tomu, čo sa skutočne vtedy udeje:

údajný Ježiš:
"Každý človek ma na chvíľu uvidí. Každý človek spozná stav svojej duše a každá duša bude mať možnosť rozhodnúť sa sama a dobrovoľne. Pre Mńa alebo proti Mne. Každá sa v tomto okamihu sama odsúdi: buď pre večnú radosť alebo …More
O Veľkom Varovaní nie len M.Carberová dostala posolstvá,ale aj istá Mária B. (Slovenská republika), ktoré tiež protirečia tomu, čo sa skutočne vtedy udeje:

údajný Ježiš:
"Každý človek ma na chvíľu uvidí. Každý človek spozná stav svojej duše a každá duša bude mať možnosť rozhodnúť sa sama a dobrovoľne. Pre Mńa alebo proti Mne. Každá sa v tomto okamihu sama odsúdi: buď pre večnú radosť alebo večné trápenie. Lebo Mária, už nemáte veľa času."

***

V tomto posolstve sa píše, že počas Varovania, ľudia sa rozhodnú pre večnosť (Nebo alebo Peklo)
ale to nebolo povedané v nijakom posolstve v Garabandale, ani Don Gobimu, či Vassuly Ryden a iným Božím prorokom... takže to je skôr jej názor (resp.diablov podvod)

A ked to porovnáme s tým, čo učí Cirkev, zistíme, že posolstvo je falošné, lebo s učenia Cirkvi vieme, že o večnosti duše človeka sa rozhoduje bud posmrti človeka alebo až na Veľkom Súde, ktorý nastane príchodom Ježiša Krista (na konci sveta), kedy všetci vstanu zmrtvych.

V posolstvách Garabandalu je síce zmienka o tom, že niekotorí ľudia zomrú počas Varovania pre ich hriešny stav duše, ale to neznamená, že všetci ľudia na svete v tom čase sa rozhodnú pre večnosť (nebeskú alebo pekelnú)
johnfrax
ottovonzittau,ďakujem za reagovanie,i keď som o to žiadal Petra S.
Proroctvá sú aj vo Sv.Písme,ale Malachiášovo tam nie je.Starozákonné proroctvá upozorňujú čo by sa mohlo stať,ak sa národ nebude držať Boha a dávajú nádej,aj po trestoch,ktoré na ľud dopadli.Ak sa ľud k Bohu vráti.

Je veľa proroctiev ktoré sú už skôr fatálnymi predpoveďami,patriace skôr do kategórie veštenia,predpovedania budúcno…More
ottovonzittau,ďakujem za reagovanie,i keď som o to žiadal Petra S.
Proroctvá sú aj vo Sv.Písme,ale Malachiášovo tam nie je.Starozákonné proroctvá upozorňujú čo by sa mohlo stať,ak sa národ nebude držať Boha a dávajú nádej,aj po trestoch,ktoré na ľud dopadli.Ak sa ľud k Bohu vráti.

Je veľa proroctiev ktoré sú už skôr fatálnymi predpoveďami,patriace skôr do kategórie veštenia,predpovedania budúcnosti,mnohé Cirkev neprijala a ani ich neučí.

Čo mňa ruší a neprijímam, je to,že Peter označuje pápeža Františka ako posledného pápeža a tým nasledujúceho pápeža vlastne dopredu odsúdil.Ako to je v tých proroctvách a rôznych predpovediach?Že potom nastúpi antikrist,antipápež?Nemám v tom prehľad a ani sa o to veľmi nezaujímam.Je to akoby udávanie času,ktorý má nastať keď posledný pápež zomrie?

Na čo by sme sa mali zamerať je pripravenosť v každom čase: Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.

V Písme sa píše:
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.

Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.


Ale toto je myslím, každému veriacemu známe.Myslím si,že označenie pápeža ako posledného je trúfalosť,možno nevedomá a nie so zlým úmyslom,ale je to akoby daný termín konca. A to je ďalší rys s falošnými víziami okrem toho,že nasledujúci pápež je už dopredu odsúdený.
johnfrax
Peter Skala,v tvojom vnímaní vidím niečo zhodné s posolstvami falošnej írskej vizionárky.

Označuješ pápeža Františka ako posledného-pp Peter Rímsky pápež František. pápeža:Peter „Rímsky“ (Peter II.) – nasledujúci a posledný pápež na ceste k jednote ..

Peter „Rímsky“ (Peter II.) – nasledujúci a posledný pápež na ceste k jednote ...

čiže podľa teba nasledujúci pápež bude čím,aký bude?Nereagujem…More
Peter Skala,v tvojom vnímaní vidím niečo zhodné s posolstvami falošnej írskej vizionárky.

Označuješ pápeža Františka ako posledného-pp Peter Rímsky pápež František. pápeža:Peter „Rímsky“ (Peter II.) – nasledujúci a posledný pápež na ceste k jednote ..

Peter „Rímsky“ (Peter II.) – nasledujúci a posledný pápež na ceste k jednote ...

čiže podľa teba nasledujúci pápež bude čím,aký bude?Nereagujem súkromne,ako si to často chcel,reaguj aj ty otvorene,ak ťa o to môžem poprosiť.
Peter(skala)
👍