06:02
TerezaK
2176
Litánie k Duchu Svätému -hudba +text LITANIE K DUCHU SVATÉMU Příslib Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x týdně budou modlit tyto litanie 1. Vytrhnu tě z rukou protivníka viditelným způsobem 2. …More
Litánie k Duchu Svätému -hudba +text

LITANIE K DUCHU SVATÉMU

Příslib Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x týdně budou modlit tyto litanie
1. Vytrhnu tě z rukou protivníka viditelným způsobem
2. Odstraním překážky, které ti zabraňují zdokonalit se
3. Přidám ti anděla, aby tě vnuknutím chránil od hříchu
4. Setrváš na cestě ctnosti
5. Poznáš dobře svoje nedostatky
6. Dostaneš sílu vymanit se z hříšných návyků
7. Upevním v tobě víru, naději a lásku
8. Vysvobodím tě z hmotné bídy
9. Tvoje rodina bude žít ve svornosti a vzájemné lásce
10. Kdo chce pomoct svému bližnímu, známému ze zlých návyků, musí se modlit tyto litanie denně půl roku


Ranní modlitba
Věčný Otče, obětujeme Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitbu a všechno, co dnes naplní můj den ve spojení Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista, z moci lásky skrze Pannu Marii, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli, milovali za spásu duší.

Příslib Ducha Svatého
Tyto litanie se budou šířit jako lavina. Kdo je dá jinému, má účast na jeho modlitbách. Ať každý poví Duchu Svatému, na čí úmysl je chce obětovat nebo je chce obětovat za sebe.

Litanie k Duchu Svatému
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému .....
Duchu Svatý, sestup z trůnu svojí velebnosti a připrav stánek v srdci svého služebníka, buď pochválen
Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mne žít podle Boží vůle, budˇ pochválen
Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mne žít ve stálé přítomnosti Boží, buď pochválen
Duchu Svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč nás poznávat Tě a zamilovat se do Tebe, buď pochválen
Duchu Svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč nás žít v odevzdanosti a v úplné důvěře v Boha, buď pochválen
Duchu Svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň lásky, buď pochválen
Duchu Svatý, holubice tajemná, nauč mne chápat Písmo Svaté, buď pochválen
Duchu Svatý, Ty, který nemáš jméno ani tvar, nauč mne správně se modlit, buď pochválen
Duchu Svatý, který hovoříš ústy proroků, nauč mne žít v pokoji a ve vyrovnanosti duše, buď pochválen
Duchu Svatý, ohnisko láskou hořící, nauč mne žít moudře a trpělivě, buď pochválen
Duchu Svatý, vládnoucí všemi dary, nauč mne žít v okoře a skromnosti, buď pochválen
Duchu Svatý, kterého poklady jsou nesmírné, nauč mne chápat cenu utrpení, buď pochválen
Duchu Svatý, jehož poklady jsou neocenitelné, nauč mne správně využívat drahocenný čas, buď pochválen
Duchu Svatý, z jehož pokladu neubývá, oisti mne od nelásky a pýchy, buď pochválen
Duchu Svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mne odporovat zbytečným myšlenkám a představám, buď pochválen
Duchu Svatý, dárce darů přemnohých, nauč mne vyhnout se neužitečným činnostem a zbytečným řečím, buď pochválen
Duchu Svatý, z kterého plnosti jsme všichni obdrželi, nauč mne mlčet v pravý čas, buď pochválen
Duchu Svatý, lásko věčná, nauč mne dávat dobrý příklad jiným, buď pochválen
Duchu Svatý, Dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém, buď pochválen
Duchu Svatý, sladký Utěšiteli, nauč mne jednat s lidmi, buď pochválen
Duchu Svatý, milý příteli duší, nauč mne nikoho neposuzovat a nepřipomínat křivdy, buď pochválen
Duchu Svatý, Světlo, které obšťastňuje duši, nauč mne vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky, buď pochválen
Duchu Svatý, který konáš v duších zázraky, veď mne k dokonalosti, buď pochválen
Duchu Svatý, Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby, buď pochválen
Duchu Svatý, před kterým není nic utajené, nauč mne unikat úkladům ďábla, buď pochválen
Duchu Svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi se vymanit z otroctví těla, světa a ďábla, buď pochválen
Duchu Svatý, který znáš i moji budoucnost, svěřuji se do Tvé ochrany, i moji rodinu, přátele a všechny lidi, buď pochválen
Duchu Svatý, s Tvou Božskou pomocí, nauč mne žít pro slávu Boží, pro spásu duší a radost Matky Boží, abych mohla zemřít jako služebnice užitečná, buď pochválen
Amen.
LITANIE K DUCHU SVATÉMU

AŤ nikdo nemalomyslní, pokud se už novénu někdy pomodlil a neplatí to "na celý život." Stačí, když se jí v důvěře začne znovu modlit, nemusí čekat celý půl rok na první Boží odpověď, situace se uklidní, hned, jak se jí začne s důvěrou znovu modlit.


Modlitba k Duchu Svatému: Modlitba k Duchu Svätému
TerezaK
Litánie k Duchu Svätému -čtené
Litánie k Duchu Svätému - pro děti
Litánie k Duchu Svätému - pro starší
Litánie k Duchu Svätému - zpívané s textem

jiné litanie: Litánie k Duchu Svätému -bez čtení příslibů, rychlý