TerezaK
2176
TerezaK
Litánie k Duchu Svätému -čtené
Litánie k Duchu Svätému - pro děti
Litánie k Duchu Svätému - pro starší
Litánie k Duchu Svätému - zpívané s textem

jiné litanie: Litánie k Duchu Svätému -bez čtení příslibů, rychlý