Pravda bude skryta
🤫 🙏
Caesar
Juraj313

Aleppo, 3. marca 2015
Bojovník "Islamského Štátu" (IS), ktorý prežil klinickú smrť a bol zachránený mníchmi, v pokáni prijíma kresťanstvo a vstupuje do katolíckeho kláštora na severe Sýrie, - informuje agentúra Linga.
Ako potvrdzujú svedkovia, 32-ročný muž zázrakom prežil prestrelku medzi bojovníkmi IS a vládnymi vojskami neďaleko východnej hranice Sýrie.
Ťažko raneného bojovníka necha…More
Juraj313

Aleppo, 3. marca 2015
Bojovník "Islamského Štátu" (IS), ktorý prežil klinickú smrť a bol zachránený mníchmi, v pokáni prijíma kresťanstvo a vstupuje do katolíckeho kláštora na severe Sýrie, - informuje agentúra Linga.
Ako potvrdzujú svedkovia, 32-ročný muž zázrakom prežil prestrelku medzi bojovníkmi IS a vládnymi vojskami neďaleko východnej hranice Sýrie.
Ťažko raneného bojovníka nechali v púšti jeho vlastní spolubojovníci, fakticky bez akejkoľvek šance na prežitie. Po niekoľkých hodinách ho objavili bez známok života mnísi z Rádu sv. Dominika, ktorí pokladajúc ho za mŕtveho, chceli jeho telo dôstojne odovzdať zemi. Ako sa ukázalo, mnísi, ktorí jeho telo niesli 26 km do najbližšie obývaného miesta, zachránili jeho život. Po ťažkom zranení a krvácaní srdce bojovníka zastalo, upadol, ako sa zdá, do stavu klinickej smrti, a neskôr sa zázrakom vrátil do života.
Podľa slov o. Germana Dzruslinna, muž, hneď ako prišiel k vedomiu, začal rozprávať o videniach, ktoré ho priviedli ku kresťanstvu.
"Myslel som, - hovorí sám bývalý terorista, - že keď zomriem v boji, to mi otvorí dvere raja. No, keď som sa začal vznášať hore, k svetlu, predo mnou sa zjavili džinovia, ktorí ma odvliekli do pekla – tam som pocítil všetok bôľ, ktorý som spôsobil ľuďom za tie roky. Bol som odsúdený k osobitnému trestu, dozerať a sledovať popravy očami mojich obetí. Tieto obrazy ma budú prenasledovať počas celého môjho zostávajúceho života“.
Potom muž začul hlas, ktorý mu vysvetlil jeho údel. „Povedali mu, že ako človek utrpel porážku, a preto bude zbavený raja, ak si vyberie smrť. No, ak si vyberie život, tak dostane ešte jednu šancu zmeniť sa a kajať sa zo svojich hriechov. Vybral si život“, - vysvetľuje o. German.
Dnes už ako novopokrstený kresťan žije v kláštore svojich záchrancov. Uvedomiac si svoju chybu, rozhodol sa k tejto radikálnej zmene, cítiac, že doteraz bol počas celého svojho života, čo sa týka viery, klamaný. Na údiv lekárov sa jeho zdravotný stav rýchlo zlepšuje. Jeho želaním je, aby jeho príbeh slúžil ako varovanie iným radikálom, ktorí možno, keď započujú, aký osud ich čaká, obrátia sa k pravému Bohu a Stvoriteľovi.
Caesar
Juraj313

Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou činnost tím, že na poušti odmrštil
pokušitele slovy: „Vade Satana! Odstup Satane!“.
Velkou část Jeho veřejné činnosti představuje boj proti démonům, kdy léčil choroby,
zapříči…More
Juraj313

Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou činnost tím, že na poušti odmrštil
pokušitele slovy: „Vade Satana! Odstup Satane!“.
Velkou část Jeho veřejné činnosti představuje boj proti démonům, kdy léčil choroby,
zapříčiněné démony (L 13, 11 a 16), především však když vymítal démony
z posedlých.
Svým exorcismem Kristus ukazoval, že On osvobozuje lid z moci Satana, že On
je božský vykupitel z moci Satanova: „Jestli však já Duchem Božím vymítám zlé
duchy, přišlo k vám království Boží“ (Mt 12,28).
Trvalou Satanovou snahou je překazit šíření a vzrůst království Božího, a všechno
své úsilí a zlobu směřuje k podpoře stále nových bludů. „Duchy svůdné a ďá-
belské nauky“ předpovídal svatý Pavel (1 Tm 4,1). A Kristus varuje výslovně:
„Mějte se na pozoru před nepravými proroky, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím,
v nitru jsou však vlci draví“ (Mt 7,15).
Satan je přemáhán vírou v božství Kristovo. Proto je vůbec nejnebezpečnějším
bludem popírání božství Syna Božího, jeho degradace na člověka, na pouhé stvoření.

Satanova moc byla definitivně zlomena Kristovou smrtí na kříži. Proto je popí-
rání vykupitelské smrti satanským bludným učením s cílem zničit Kristovo spasitelské
dílo. Satan stojí za každým bludem, stejně jako stojí za každým projevem
nepřátelství vůči Kristu. On a jeho démoni jsou Kristem poraženi, ale jejich moc
není ještě zcela zlomena, a v dějinách lidstva hrají stále významnou roli.
Byl Mohamed posedlý? Klást si takovou otázku je zcela zákonité. V boji proti
falešným prorokům, k němuž je každý křesťan zavázán, by nebylo křesťanské nepočítat
se Satanovou působností – Kristův odpůrce zůstane hrozivým nebezpečím
až do konce světa.
Proto se také i dnes Satan drží v blízkosti lidí „jako lev řvoucí“, vždy připraven
„pohltit“ toho, kdo z falešné tolerantnosti a ochoty ke kompromisům napomáhá
Kristovu odpůrci. Každá cesta, která ne vede ke Kristu, je zlá a špatná. Každá cesta,
která odvádí od Krista, je bludná cesta.
Jako křesťané jsme povinni hájit Kristovo božství proti útokům islámského bludu.

Tolerance vůči tomuto proti křesťanskému bludnému učení, jak to vidíme na po koncilní
ideologii „dialogu“, jen napomáhá démonickému náboženství, které křesťanství přísahalo zánik. Islámská světová rada rozhodla o naprostém vyhlazení
křesťanů v islámských oblastech, a denně jsme také svědky děsivého pronásledování
křesťanů v zemích pod vládou islámu. – 40 -
Jakýkoli ústupek tomuto bludnému učení je úspěchem pro démony. „Ne spojujte
se s nevěřícími; neboť jaká součinnost spravedlnosti s nepravostí, aneb které společenství
světla s tmou? A kterou shodu má Kristus s Belialem, nebo který díl má
věřící s nevěřícím?“ (2 K 6,14-15).
Co má Kristus společného s Alláhem?
„Všechna božstva pohanů jsou démoni“ (Ž 96,5).
Každý falešný soulad, jakékoli ochabnutí v boji proti islámu je výhrou pro dé-
mony, kteří chtějí svou zhoubnou činnost rozšířit na celý svět a zbudovat protikřesťanský světový stát pod vládou modly Alláha.
Jakékoli zřeknutí se hlásání pravé víry svedeným muslimům je zradou Kristova
příkazu: „Jděte do celého světa a učte všechny národy.“
A jako vždy, tak i dnes platí slova svatého Pavla: „Hlásej slovo, naléhej včas
i ne včas, usvědčuj, přimlouvej, kárej, (a to) se vší trpělivostí a moudrostí učitelskou“
(2 Tm 4,2)
Pravda bude skryta
A pride v oblakoch obklopeny anjelmi a svatymi v nebi..Nebude uz kracat po zemi!!
miňocraft
Jediný,kto príde a bude súdiť svet a všetko obnoví v sláve Boha Otca je Ježiš ,Syn Boží,jediný vykupiteľ sveta.Iného niet,všetci ostatní sú fakes.
Juraj313
Mier a požehnania Boha s vami. Je pravdou, že v minulosti bolo mnoho falošných mahdíov, tak ako bolo falošných mesiášov - ľudí, ktorí tvrdili, že sú Ježiš Kristus (mier s ním). Všetky tieto lživé tvrdenia však majú spoločnú jednu vec: Opierajú sa o skutočnú existenciu danej osoby.

Teda skutočnosť, že na blšáku je možné zakúpiť falošné tenisky tej alebo onej značky neznamená, že nie je možné …More
Mier a požehnania Boha s vami. Je pravdou, že v minulosti bolo mnoho falošných mahdíov, tak ako bolo falošných mesiášov - ľudí, ktorí tvrdili, že sú Ježiš Kristus (mier s ním). Všetky tieto lživé tvrdenia však majú spoločnú jednu vec: Opierajú sa o skutočnú existenciu danej osoby.

Teda skutočnosť, že na blšáku je možné zakúpiť falošné tenisky tej alebo onej značky neznamená, že nie je možné nájsť autentickú značkovú obuv. Práve realita a veľkosť svetových značiek dodáva falšovateľom vietor do plachiet a je preto na nás, aby sme skúmali a naučili sa rozlišovať medzi skutočným nárokovateľom a tým falošným
Caesar
Ziaden Mahdí neexistuje, je to vymysel chorých mulláhovských gebul. Uz pred rokmi, ked bol este Ahmadenidzad v Iráne, tak mulláhovská propaganda natocila video, ze Mahdí prichádza. Bola to priblblá mulláhovská propaganda.