Quas Primas
Kazanie sprzed 6 lat, ale bardzo dobre, bo katolickie kazanie o WIERZE.
Dziś, większość papierkowych katolików, to MENTALNI PROTESTANCI !!!
Ks. Śniadoch mówi w tym kazaniu o większości z was.....