Peter(skala)
131.4K

Kňazské obete Koronadiktatury

o.Voľko sa nedal testovať a bol za to prepustený zo zamestnania "Pred dvoma týždňami som bol prepustený z práce, lebo som odmietol testovanie, ešte…
ľubica
Tí, ktorí sa rozhodnú poslúchať radšej Boha ako človeka, nebudú sa ničoho báť a radšej budú uprednostňovať dočasnú skazu, ako by mali dať súhlas k lži a zrade. Niektorí kazatelia budú pravdu zamlčiavať, ostatní ju pošliapu a poprú. Svätosť života bude zosmiešňovaná i tými, ktorí sa navonok hrajú na veriacich. Preto v tých dňoch im Ježiš Kristus nepošle pravého Pastiera, ale Ničiteľa.
Works of …More
Tí, ktorí sa rozhodnú poslúchať radšej Boha ako človeka, nebudú sa ničoho báť a radšej budú uprednostňovať dočasnú skazu, ako by mali dať súhlas k lži a zrade. Niektorí kazatelia budú pravdu zamlčiavať, ostatní ju pošliapu a poprú. Svätosť života bude zosmiešňovaná i tými, ktorí sa navonok hrajú na veriacich. Preto v tých dňoch im Ježiš Kristus nepošle pravého Pastiera, ale Ničiteľa.
Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi, London : R. Washbourne, 1882, 315s., pp. 248-250
viac: Proroctvo sv. Františka z Asissi o falošnom pápežovi
dalila
Peter, to vážne? Nemohol byť v karanténe a potom slúžiť ďalej normálne? Pýtam sa, aby to nebolo vieš, z agentúry jpp :)
Tymián
Peter, keby bol o. Volko, odvolaný to zn. suspendovany, nemohol by slúžiť sv. omše ani doma. Skôr som názoru, že ide o formu trestu, aby si to v sebe ujasnil. Obeťou nie je inak by sme museli byť všetci.
Peter(skala)
Tymian, čo Ťa presviedča, že suspendovaný kňaz (bezohladu na osobu) nemôže služiť sv,omšu sukromne, či už doma alebo inde? Poznáš nejaký cirkev.zakon, ktorý by zakazaoval suspendovanemu knazovi služiť sv.omšu aj sukromne, alebo čo presne ťa presviedča o tom?
dalila
Poznám kňaza ktorý nemohol nič. Ani prijímať od druhého kňaza eucharistiu. Záleží asi od veľkosti trestu.
Peter(skala)
... a nebol ten knaz anulovaný?
Peter(skala)
kbs.sk/…kodex-kanonickeho-prava/c/cceo
Kán. 1432 - § 1. Suspenzia sa môže týkať alebo všetkých, alebo niektorých úkonov moci posvätného stupňa, alebo riadiacej moci, všetkých, alebo niektorých aktov, alebo práv spojených s úradom, službou, alebo úlohou; jej rozsah sa však má rozhodnúť tým istým rozsudkom, alebo dekrétom, ktorým sa ukladá trest, ak už nie je vymedzený právom.
§ 2. Nikto nemôže …More
kbs.sk/…kodex-kanonickeho-prava/c/cceo

Kán. 1432 - § 1. Suspenzia sa môže týkať alebo všetkých, alebo niektorých úkonov moci posvätného stupňa, alebo riadiacej moci, všetkých, alebo niektorých aktov, alebo práv spojených s úradom, službou, alebo úlohou; jej rozsah sa však má rozhodnúť tým istým rozsudkom, alebo dekrétom, ktorým sa ukladá trest, ak už nie je vymedzený právom.
§ 2. Nikto nemôže byť suspendovaný, ak to nie je od aktov, ktoré sú pod mocou autority ustanovujúcej trest, alebo hierarchu, ktorý dal podnet na trestný proces, alebo vydal suspenzačný dekrét.
§ 3. Suspenzia nikdy nepostihuje platnosť aktov, ani právo na bývanie, ak nejaké vinník má na základe úradu, služby alebo úlohy; avšak suspenzia zakazuje poberanie pôžitkov, remunerácií, dôchodkov alebo iných, prináša so sebou záväzok vrátiť všetko, čo nie je legitímne, hoci aj dobromyseľne prijaté.

Kán. 1441 - Kto použije posvätné veci na profánne užívanie alebo na zlý cieľ, má byť suspendovaný alebo mu má byť zakázané prijímanie Božskej Eucharistie.

Kán. 1452 - Kto spôsobil niekomu veľkú nespravodlivosť alebo vážne poškodil jeho dobrú povesť ohováraním, je povinný k poskytnutiu primeraného zadosťučinenia; ak však odmietol, má byť potrestaný menšou exkomunikáciou alebo suspenziou.

Kán. 1453 - § 1. Klerik žijúci v konkubináte alebo zotrvávajúci na pohoršenie v inom vonkajšom hriechu proti čistote, má byť potrestaný suspenziou, ku ktorej, ak zotrváva v delikte, môžu byť pripojené postupne iné tresty až po prepustenie.

Kán. 1456 - § 1. Spovedník, ktorý priamo porušil sviatostné tajomstvo, má byť potrestaný väčšou exkomunikáciou, pri zachovaní kán. 728, § 1, č. 1; ak však toto tajomstvo narušil iným spôsobom, má byť potrestaný primeraným trestom.
§ 2. Kto sa akýmkoľvek spôsobom pokúsil získať poznatky zo spovede alebo ich získal a iným odovzdal, má byť potrestaný menšou exkomunikáciou alebo suspenziou.
Tymián
OK. Peter, akurát som si neuvedomil, že v tomto prípade išlo o čiastočnú suspenziu. Ale nesúhlasím s tebou v tom, že sa stal obeťou koronakrizy. Ak ho biskup čiastočne suspendoval, určite mal nato vážny dôvod. Takže aká obeť?
Ja rozumiem pod obeťou niekoho kto je skutočne nevinný. Nie akože...
Peter(skala)
... rozumiem tvojej obave - nechceš len tak uveriť že ide o skutočnu obeť, pokial nemáš dôkaz - to sa dá pochopiť, ale na druhej strane nemôžeš/me s určitosťou tvrdiť, že neišlo o obeť, pokial nepoznáme skutočné dôvody suspendacie - to je tiež logický záver.
Tu musím povedať, že sv.McCillop bola dokonca exkomunikovaná a to tiež 2 biskupmi, predsa však nakoniec po komplexnom prešetrení sa biskupi …More
... rozumiem tvojej obave - nechceš len tak uveriť že ide o skutočnu obeť, pokial nemáš dôkaz - to sa dá pochopiť, ale na druhej strane nemôžeš/me s určitosťou tvrdiť, že neišlo o obeť, pokial nepoznáme skutočné dôvody suspendacie - to je tiež logický záver.

Tu musím povedať, že sv.McCillop bola dokonca exkomunikovaná a to tiež 2 biskupmi, predsa však nakoniec po komplexnom prešetrení sa biskupi ospravedlnili jednak za nesprávne poznatky o jej skutkoch, ale aj za samotné odsudenie-exkomunikaciu.
Všetko sa to skončilo až potom, ako to riešila s papežom.

Pripomínam to preto, aby nik netvrdil aj o otcovi Volkovi, že bol s určitosťou a právom suspendovaný, pokial nepozná dôvody biskupov a napokon ani rozhodnutie pápeža.
dalila
Neviem či anulovany, možno, teraz už funguje normálne, biskup mu všetko dovolil
Peter(skala)
tak anulovani zrejme nebol :)
forthetruth333
Riešite tu cirkevné právo,nuž ich viera je naučený prikazaný ľudský PREDPIS
človek rozhodol proti človeku.KONEČNE SLOVO MA VŠAK BOH nezabudajte!!!!!!lebo veľa tzv svätých je v pekle a naopak SKORO SA DOZVIETEMore
Riešite tu cirkevné právo,nuž ich viera je naučený prikazaný ľudský PREDPIS

človek rozhodol proti človeku.KONEČNE SLOVO MA VŠAK BOH nezabudajte!!!!!!lebo veľa tzv svätých je v pekle a naopak SKORO SA DOZVIETE