Clicks848

Niebo wyjaśnia jaki kryzys wywoła WIELKIE OSTRZEŻENIE na świecie.

Jezus: Moje słodkie dzieci, Moja Święta Matka i ja, razem ze świętym Józefem, postanowiliśmy, że cały zestaw orędzi na jeden temat będzie podyktowany przeze Mnie. Niebo chce, żebyś wiedział na jakiś temat. Ten temat jest ... Wielkie ostrzeżenie
Jest tylko słuszne i sprawiedliwe, że przesłania dane Mojej Córce zawierają te informacje, ponieważ jest ona poprzedniczką tego ostrzeżenia. Jako poprzedniczka przekazała orędzia prowadzące przez niebo poprzez te orędzia i podczas swoich publicznych wykładów, aby zwrócić waszą uwagę na to wielkie wydarzenie. Ale niewielu rozumie znaczenie tego wydarzenia i wstrząsu, jakie miało przynieść w ich życiu. Na wiele sposobów i za pośrednictwem wielu wiadomości staraliśmy się pomóc Ci zrozumieć znaczenie tego wydarzenia. Poprowadziliśmy ludzi do pisania na ten temat, aby inni mogli zrozumieć, co się wydarzy. Od lat wskazywaliśmy, że zbliża się to wielkie ostrzeżenie. Jednak znajdujemy tylko częściowe zrozumienie i niewielkie przygotowanie.

Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ tyle można wyjaśnić, a tyle już zostało wspomniane. Chciałbym jednak, abyście wszyscy wiedzieli tak dokładnie, jak to możliwe, co Mój Ojciec Przedwieczny zaplanował uczynić podczas wielkiego ostrzeżenia.

Pragnę z góry wspomnieć, że dla Mojego Ojca Przedwiecznego nie jest łatwo dopuścić do tak wielkiego wydarzenia, ponieważ On wie - tak jak ja i teraz wszyscy w niebie - jaki wielki globalny kryzys z tego wyniknie. Widzieliśmy, jakie były konsekwencje wielkiej powodzi w czasach Noego, a także znamy całkowite zniszczenie Sodomy i Gomory. W innej epoce widzieliśmy skutki uderzenia meteorów w ziemię. Widzieliśmy epokę lodowcową, która z tego wynikła.

My, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty, zdecydowaliśmy, że jeśli konieczne będzie ponowne spowodowanie lub pozwolenie na takie zniszczenie, powinno się również dać ludziom szansę wyciągnięcia wniosków z tego doświadczenia, i tak dalej. nie wszyscy ludzie powinni umrzeć lub być całkowicie bezradni w obliczu zdarzenia.

Ale muszę też wszystkich ostrzec. Chociaż pozwalamy na życie nawet tym, którzy są naszymi wrogami, wpływ i efekt tego Wielkiego Ostrzeżenia będzie tak wielki, że wielu będzie chciało umrzeć.

Grzech osiągnął teraz taki rozmiar na świecie, że Mój Przedwieczny Ojciec teraz opuścił Swoje ramię, tak że wszystko, co zostało przygotowane w niebie z aniołami i wszystkimi osobami niebiańskimi, może się teraz wydarzyć. Czekamy tylko na konsekwencje wydarzeń, które cały program ostatnich dni wyzwoli ze wszystkich sił.

Teraz chciałbym opisać wielkie wydarzenie otwierające całą serię wydarzeń ostatnich dni.

Tak, Ojciec Święty musi uciec z Watykanu. Tak, będzie chroniony. Tak, antypapież zostanie wybrany. Tak, miejsce Piotra zostanie przeniesione do Jerozolimy. Tak, nadejdzie panowanie nad światem przez Antychrysta. Tak, wojna się rozpocznie. Tak, gospodarka się załamie. Wszystko to wydarzy się jednocześnie z nadejściem i wygaśnięciem wydarzeń Wielkiego Ostrzeżenia. Jednocześnie mówię, aby pokazać, że wiele rzeczy wydarzy się we wszystkich częściach świata w tym samym czasie.

Ważne jest, abyś wiedział, że opisane problemy wystąpią jednocześnie lub praktycznie razem. Ale żadne z tych wydarzeń nie oznacza końca, bo to jeszcze za kilka lat (napisane 1 stycznia 1997). Tej serii wydarzeń nie należy mylić z „trzema dniami ciemności”, ponieważ następują one pod koniec lat kryzysu. Trzy dni ciemności reprezentują wojnę nuklearną i globalny konflikt wszystkich krajów posiadających rakiety nuklearne. W odwecie wszyscy wystrzelą pociski w inne kraje. Ta wojna będzie reprezentować arcydzieło Antychrysta, za pomocą którego chce on zniszczyć trwałe obrazy, które powstały w czasie Wielkiego Cudu. Ten „wielki cud” wydarzy się tuż przed trzema dniami ciemności lub absolutnym końcem tej ery, jaką znacie.

Teraz, moje dzieci, mówię jasno, ale musicie to przeczytać uważnie i kilka razy, aby zrozumieć wszystko, czego was uczę.

Z wielu, wielu powodów, Wielkie Ostrzeżenie nadejdzie blisko początku tych wydarzeń. Zgodnie z planem Mojego Ojca jest to sposób dla wszystkich ludzi, aby zmienić swoje życie i zrozumieć prawdę. Bóg istnieje. Bóg, druga osoba Trójcy Świętej, stał się człowiekiem, cierpiał, umarł i powrócił do nieba. Drugą osobą Trójcy Świętej jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest w pełni obecny w Świętej Eucharystii.

Jezus Chrystus jest bardzo zraniony Komunią na rękę. Jezus Chrystus pragnie, aby Jego święta obecność była zapewniona w tabernakulum w kościele, w którym sprawowana jest Msza św.

Podczas Wielkiego Ostrzeżenia każdy powinien także rozpoznać, w jaki sposób obraził Boga i często nadal obraża, jakie łaski utracił lub uzyskał, skąd się wzięła prawda wiary katolickiej i jej wyższość nad innymi wyznaniami. Wszyscy ludzie w każdym wieku, którzy zgrzeszyli, zobaczą, jak sprawiedliwość Boża działa, aby ukarać ich grzechy, a następnie zobaczą cierpienia, których doświadczą w rezultacie. Każdy człowiek zrozumie, że Bóg jest Bogiem i nie ma innego boga poza Nim. Bóg jest i może być tylko w Najwyższej i Przenajświętszej Trójcy jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie ma innego boga. Jest tylko jeden Bóg. Tak, wszyscy to rozpoznają i wyznają. Złe duchy również to przyznają. Wszystkie osoby niebiańskie to wyznają. W Trójcy Świętej jest tylko jeden Bóg. Każdy, kto zgrzeszył, wyzna swoje grzechy. Każdy człowiek zda sobie sprawę ze swoich grzechów i że Bóg jest sprawiedliwy w swojej karze, a jeśli umrze, w wiecznym przeznaczeniu. Tak, wszyscy zobaczą swój wieczny dom w Niebie lub Piekle, jeśli umrą w tym momencie. Wszyscy odczują ogromny ciężar, jaki będą musieli nieść na wieczność w wyniku swoich grzechów.

Płaszcz ochronny Madonna

Moje słodkie dzieci, wiedza o waszych grzechach zostanie wam przekazana przez Najświętszą Maryję Pannę, która przyjdzie tego dnia jako Gwiazda Poranna i zrzuci na was biały koc, aby nikt nie mógł się pod nim ruszyć i zrobić nic przez określony czas. Wszystko się zatrzymało. Wszystkie maszyny stoją w miejscu. Wszyscy ludzie zatrzymują się tam, gdzie są. Moją matką jest Matka Boża Miłosierdzia. Poprzez swoje łzy i modlitwy w wielu krajach na ziemi, dała wam możliwość proszenia o przebaczenie za wasze grzechy i przygotowania was na ten czas.

Niektórzy twierdzą, że ten okres będzie trwał tylko przez krótki czas. Mówię nie. Dziewczętom w Garabandal pokazano krótki fragment, aby mogły wyjaśnić to innym. Rzeczywistość czasu trwania Wielkiego Ostrzeżenia najlepiej została wyrażona przez Mojego Ojca Przedwiecznego, kiedy powiedział, że każdemu zajmie tyle czasu, ile zajmie, zanim zobaczy, że Bóg istnieje i poprosi o przebaczenie. Niektórym może to zająć trochę czasu, ale znacznie dłużej dla innych. Niektórym osobom może to zająć tydzień. Maitreya (przyszły Antychryst) twierdził, że jest to jego ostrzeżenie. Jeśli jego lud będzie teraz nadal składał mu hołd, ich czas trwania w męce grzechu przekroczy czas innych.

Wymagana jest skrucha

Wszyscy ludzie będą musieli znosić mękę za swoje grzechy tak długo, jak będzie to konieczne. Kto w pełni wyznał, dokonał zadośćuczynienia, złożył w ofierze swoje cierpienia biednym duszom w czyśćcu i przygotował się, doświadczy mniej surowości, ale rozpozna to, co uczynił, jakie grzechy popełnił i jaki ma udział w ukrzyżowaniu, cierpieniach i innych. Ból, który cierpiałem za was wszystkich. Wtedy każdy będzie wiedział, czy zrealizował każdą otrzymaną łaskę dobrze, czy źle.

Jeżeli wszystko to odbieracie jako wspaniały rachunek sumienia, mogę wam potwierdzić, że tak jest. Dlatego twoja lista następnej okazji do spowiedzi będzie tak długa. Jest to również powód, dla którego jesteście powołani do dobrej znajomości swojej wiary, abyście mogli nauczać wielu, którzy mają wielkie pragnienie przyłączenia się do wiary katolickiej.

W tym czasie jesteście powołani, aby być uczniami wiary. Dlatego tak bardzo chciałem wprowadzić was w wiarę w tych orędziach. Świadomość swoich grzechów i wyznanie Bogu, że zgrzeszyłeś, jest tylko jednym i pierwszym wielkim uczynkiem podczas wielkiego ostrzeżenia. W tym czasie ostrzeżenia ma miejsce wiele, wiele więcej wydarzeń. Dlatego będzie ci tak trudno. Ta trudność została zaplanowana przez Boga z wyprzedzeniem, abyś poczuł przerwę, zmianę, ból i cierpienie we wszystkich swoich zmysłach, we wszystkich wydarzeniach swojego życia, we wszystkich funkcjach, które masz do spełnienia. Te cierpienia przypisuje się grzechowi we wszystkich jego formach. Te cierpienia pojawią się w każdym aspekcie twojego życia. Żaden aspekt twojego życia nie będzie od tego zwolniony. Czemu? Aby zadośćuczynić za lekceważenie życia, dać ci środek zadośćuczynienia, abyś zrozumiał, że musisz cierpieć za swój krzyż. Przybiłaś mnie do krzyża swoimi grzechami. Mój Ojciec Przedwieczny prosi was, abyście cierpieli z powodu cierpień, które mi zadaliście, zwłaszcza przez bluźnierstwo życia, moralności i duchowego bluźnierstwa przeciwko Bogu, ale także, abyście cierpieli za tych, których Bóg na tak wiele sposobów Obraził Świętą Eucharystię i nadal obrażał.c.d.n
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Wizje tłumaczone z Oredzi Mary Jane Even wyjaśniają jak dobrze przygotować się do nadchodzących wydarzeń przed i po Wielkim Ostrzeżeniu, kolejne w kolejnych dniach.