Clicks371
Stylita
13
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. …More
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.
Židům 4, 12 - 13
Stylita
Tedy ještě jednou, zde to nezmizí.
Kánon Písma neobsahuje onu knihu Henochovu. Jediná církev, která ji dál má ve svém "kánonu" jsou koptové v Africe. Ani žádná pravoslavná církev ji neuznává.
Kniha Henochova vypráví o andělské výpravě z nebe k předpotopním ženám, kterém jim měly rodit obry a měli učit lidi magii, astrologii, astronomii, kout meče a bůhví , co ještě.
Tedy:
1.Andělé se nemohou …More
Tedy ještě jednou, zde to nezmizí.
Kánon Písma neobsahuje onu knihu Henochovu. Jediná církev, která ji dál má ve svém "kánonu" jsou koptové v Africe. Ani žádná pravoslavná církev ji neuznává.
Kniha Henochova vypráví o andělské výpravě z nebe k předpotopním ženám, kterém jim měly rodit obry a měli učit lidi magii, astrologii, astronomii, kout meče a bůhví , co ještě.
Tedy:
1.Andělé se nemohou rozmnožovat ani mezi sebou, ani s ženami.
2.Dobří andělé z nebe již postoupili onu andělskou zkoušku a nyní již nemohou padnout. Byla to zkouška, při které Lucifer svedl třetinu andělů a padnul. Ona zkouška byla před stvořením člověka, tedy se nemohlo stát, aby andělé z nebe takto po zkoušce padli.
Kniha "Henochova" je tedy postavena na bludu.
Martina Bohumila Lutherová
A tím i Syn člověka - díky za výklad z pekla.
Martina Bohumila Lutherová
Co má větší váhu to ,že se Kristus opírá o Henochovu knihu
mnohokrát, když cituje svou misii "Syn člověka" nebo to
co popisují nějací dogmatici, že něco nemůže být.

Oni také zpochybňují zemi s klenbou nad ní, zpochybňují
stvoření v 6. dnech, zpochybňují Desatero, které mění dle
svých norem, dnes už také zpochybňují Kristovo Zmrtvýchvstání,
takže jak jsem už psala:Slovo Hospodinovo jim bude: "Žvás…More
Co má větší váhu to ,že se Kristus opírá o Henochovu knihu
mnohokrát, když cituje svou misii "Syn člověka" nebo to
co popisují nějací dogmatici, že něco nemůže být.

Oni také zpochybňují zemi s klenbou nad ní, zpochybňují
stvoření v 6. dnech, zpochybňují Desatero, které mění dle
svých norem, dnes už také zpochybňují Kristovo Zmrtvýchvstání,
takže jak jsem už psala:Slovo Hospodinovo jim bude: "Žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam." Jen ať jdou, však klesnou zpět a ztroskotají, padnou do léčky a uvíznou v ní.

Syn člověka
U.S.C.A.E.
Syn človeka je aj v Kánonických knihách lenže tie nemajú zjavné bludy v texte ono sa dajú bludne vyložiť ale vyložene bludný text neobsahujú u tej knihy henochovej je ich až až čo by nemohlo byť že Kristus je aj človek? a čo ako oslavujeme na vianoce? no Vtelenie Boha čiže hypostatické spojenie človečenstva s Božstvom v jednej Osobe výraz Bohočlovek hovorí všetko

presne narodenie Vteleného Boha…More
Syn človeka je aj v Kánonických knihách lenže tie nemajú zjavné bludy v texte ono sa dajú bludne vyložiť ale vyložene bludný text neobsahujú u tej knihy henochovej je ich až až čo by nemohlo byť že Kristus je aj človek? a čo ako oslavujeme na vianoce? no Vtelenie Boha čiže hypostatické spojenie človečenstva s Božstvom v jednej Osobe výraz Bohočlovek hovorí všetko

presne narodenie Vteleného Boha lebo Vtelenie sa udialo pri Zvestovaní a pokračovalo deväť mesiacov
Stylita
Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.
A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“
Daniel 7,13-14
Freddy Gargamel
áno, je to podivná, nekanonická kniha... aj keď, aby sme boli spravodliví, je zrejme citovaná aj v Novom zákone.
Martina Bohumila Lutherová
Stylita
Domnívám se, že je to naopak. "Henochovu"knihu jistě nenapsal Henoch a vznikla mnohem později než kdy žil Daniel. Řadí se k tzv. starozákonním apokryfům. A vůbec jsi nereagovala na dva důvody, které jsem tu napsal. (andělé se nemohou rozmnožovat, dobří andělé již nemohou padnout)
Martina Bohumila Lutherová
Vadí ti čisté Boží Slovo? Proč ho potřebuješ
mít doplněné USCA =Bohaprázdné duši pro
kterou je Hospodinovo Slovo:
13 Slovo Hospodinovo jim bude: "Žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam." Jen ať jdou, však klesnou zpět a ztroskotají, padnou do léčky a uvíznou v ní.

Když píši ,že z Henochovou knihu znali apoštolové,
čerpali z ní a nejvíce z ní …More
Vadí ti čisté Boží Slovo? Proč ho potřebuješ
mít doplněné USCA =Bohaprázdné duši pro
kterou je Hospodinovo Slovo:
13 Slovo Hospodinovo jim bude: "Žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam." Jen ať jdou, však klesnou zpět a ztroskotají, padnou do léčky a uvíznou v ní.

Když píši ,že z Henochovou knihu znali apoštolové,
čerpali z ní a nejvíce z ní čerpal Kristus Pán. který
ví co je tam o něm psáno jako o Synu člověka.
Tak to se vše pomíjí a zesměšňuje, dokonce ten čero
prdelník mike píše, že ji psali démoni.
Stylita
Již jsem ti dnes odpověděl, proč je tato"Henochova" kniha falsum. Proč bych to měl sepisovat znova, když jsi tu diskusi spolu se svým příspěvkem smazala?
Martina Bohumila Lutherová
Já nemám možnost nic mazat jste mi to vzali už před cca 5roky.
Když dám něco do svorky a potom to zruším to není mazání.
No dobře takže shazuješ Boží Slovo i Syna člověka.....dobře jsem
to napsala v prvním i druhém komentářil.Nemám se za co omlouvat.
Nezapoň ,že při narození Pána Ježíše zpívali andělé Pokoj lidem
dobré vůle. A ta vymizela s popíčráním fakt a Božího Slova.
Martina Bohumila Lutherová
Prosme ,aby naše duše poznávala Pána v Duchu Svatém
a bude více jednomyslnosti, více pokoje, více dobré
vůle .
Martina Bohumila Lutherová
Od tebe to sedne. 😂 Ty který se upínáš na všechny
vymyšlené lži pisipisi lhářů Lháři skončí v pekle -
i ten kdo s nimi peče.
Např. zde jedna neskutečná lež - tedy pravda lhářů.
Historička dodává, že vždy se najde nějaká skutečnost,
která lži lhářů nahlodá, tedy skrytá pravda :-)
Smrt svatého Václava a největší lež Přemyslovců - YouTube