Kiedy usłyszycie, że Rosjanie zdobyli Krym [stało się to w lutym 2014 roku], to powinniście wiedzieć, że czasy Mesjasza się rozpoczęły, że słychać Jego kroki. A kiedy usłyszycie, że Rosjanie dotarli do Konstantynopola [dzisiejszy Stambuł – największe i najludniejsze miasto Turcji], to powinniście założyć swoje szaty szabatowe i ich nie zdejmować. Oznacza to bowiem, że Mesjasz może przyjść już w każdej chwili – jest już w drzwiach, stoi w progu.”

Józef Flawiusz, starożytny żydowski historyk, miał interesującą teorię na temat Scytów i terenów, które oni zamieszkiwali. Stwierdził mianowicie, że ich ziemią był Magog, o którym jest mowa w Księdze Ezechiela w kontekście wojny Goga i Magoga oraz wydarzeń czasów ostatecznych. Część badaczy uważa, że Gogiem – „królem północy”, jest Władimir Putin, który wprawił w ruch tryby czasów końca. Zgodnie z Księgą Ezechiela, Gog jest „głównym księciem w Mesech i Tubal” – starożytnych królestw położonych również w pobliżu Morza Czarnego.

Menachem Chemi Shalev jest amerykańskim redaktorem i korespondentem „Haaretz’a” – najstarszej, a zarazem jednej z najpopularniejszych i największych gazet w Izraelu. Przedmiotowa gazeta publikowana jest zarówno w języku hebrajskim, jak i też angielskim. Ponadto, Menachem Chemi Shalev publikuje anglojęzyczny blog o nazwie „West of Eden”, który zajmuje się stosunkami izraelsko – amerykańskimi. Wcześniej był zastępcą redaktora i komentatorem dyplomatycznym gazety „Israel Hayom”. Pełnił także funkcję korespondenta dyplomatycznego dla „Jerusalem Post”, „Davar” i „Ma’ariv”.
Kiedy Rosjanie przejmą Krym, kroki Mesjasza będą słyszalne – tak twierdzi słynny rabin Moshe Shternbuch duchowy przywódca „Eda Haredit”, wiceprzewodniczący sądu rabinackiego i bezpośredni potomek słynnego Gaona z Wilna. Zauważa on, że dzisiejsze południe Ukrainy i Rosji, a także Gruzję i Armenię, od VII wieku p.n.e. do 4 wieku n.e., zamieszkiwali Scytowie. Ich było więc północne wybrzeże Morza Czarnego. Jakie to ma znaczenie?

Otóż Józef Flawiusz, starożytny żydowski historyk, miał interesującą teorię na temat Scytów i terenów, które oni zamieszkiwali. Stwierdził mianowicie, że ich ziemią był Magog, o którym jest mowa w Księdze Ezechiela w kontekście wojny Goga i Magoga oraz wydarzeń czasów ostatecznych. Część badaczy uważa, że Gogiem – „królem północy”, jest Władimir Putin, który wprawił w ruch tryby czasów końca. Zgodnie z Księgą Ezechiela, Gog jest „głównym księciem w Mesech i Tubal” – starożytnych królestw położonych również w pobliżu Morza Czarnego.

Termin „główny książę” w języku hebrajskim brzmi „nesi rosh”. „Nesi” może oznaczać również „władcę” czy „prezydenta”, a niektórzy badacze uważają, że słowo „rosh” nie jest wcale przymiotnikiem, lecz rzeczownikiem określającym nazwę narodu, który zaangażuje się w bój. Gog jest więc księciem „Rosh”, albo prezydentem „Rosh”, albo (z małą pomocą) prezydentem Rosji.
Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste, w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz i przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko.”
A kto będzie jechał razem z Gogiem? – Persja. Możliwe, że również Syria, choć wydaje się obecnie do tego niezdolna. Dlaczego wszyscy oni zmówią się przeciwko Izraelowi? – By zyskać więcej terytoriów, by przejąć izraelskie bogactwo, by zniszczyć Żydów.

Potem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich (…) i będą łupić tych, którzy ich łupili, i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali – mówi Wszechmocny Pan. W owym dniu wyznaczę dla Goga znane miejsce na grób w Izraelu, dolinę Abarim na wschód od morza; zamknie ona drogę dla przechodniów, tam pogrzebią Goga wraz z całą jego hordą. Nazwą ją Doliną Hordy Goga.

Słowa rabina Moshe Shternbuch’a obiły się echem również w innych izraelskich gazetach. Rabin ten powiedział swoim uczniom, że nastaje czas Mesjasza. Źródłem tej analizy jest jeden z największych żydowskich mędrców wszechczasów – Gaon (hebr. geniusz) z Wilna, czyli Eliasz ben Salomon Zalman (1720 r. – 1797 r.).

Shternbuch został wtajemniczony w sekret, przekazywany przez rabinów od XVIII wieku. Były to słowa Gaona, które wypowiedział tuż przed swoją śmiercią, a brzmiały one następująco:
Kiedy usłyszycie, że Rosjanie zdobyli Krym [stało się to w lutym 2014 roku], to powinniście wiedzieć, że czasy Mesjasza się rozpoczęły, że słychać Jego kroki. A kiedy usłyszycie, że Rosjanie dotarli do Konstantynopola [dzisiejszy Stambuł – największe i najludniejsze miasto Turcji], to powinniście założyć swoje szaty szabatowe i ich nie zdejmować. Oznacza to bowiem, że Mesjasz może przyjść już w każdej chwili – jest już w drzwiach, stoi w progu.

Menachem Chemi Shalev: „Nie wiem czy premier Turcji Erdogan wie o rosyjskich planach, co do Stambułu, ale na waszym miejscu oddałbym szabatowe szaty do czyszczenia, tak na wszelki wypadek”.
Kwiecień 2014 roku.
Publikacja opracowana za przedrukiem artykułu Menachem’a Chemi Shalev’a.
Fot. youtube.com

Przejęcie półwyspu krymskiego (luty 2014 r.) przez Moskwę w kontekście czasów ostatecznych oraz wojny Goga i Magoga. - globalne-archiwum.pl | Portal tworzony przy współpracy z najlepszymi |
Juan Ramirez
Przecież Krym został przyłączony do Rosji w 1783 roku na mocy traktatu pokojowego, zawartego przez Katarzynę II z pokonanym przez nią Imperium Osmańskim.
Pytanie brzmi nie czy Krym należy się Rosji, tylko jakim prawem ma należeć do Ukrainy?
Jeśli Rosja ma średnie prawa historyczne do Krymu, to Ukraina NIE MA ICH WCALE.
Neo Kowalski
Oględnie można powiedzieć tak: Ukraina nie ma uregulowanych Prawnie Granic. Dlatego nie można mówić o wojnie na Ukrainie bo tej 'wojny' nawet nikt nie wypowiedział ani Putin, ani Zełenski bo nie ma takich możliwości prawnych. Na dzień dzisiejszy Ukraina jest tworem udającym państwowość przygotowywanym do zasiedlenia przez Żymian z państwa syjonistycznego.